PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 22 |
Tytuł artykułu

Monitorowanie składu mineralnego wody w ujęciach zlokalizowanych na terenach produkcji warzyw szklarniowych w latach 2010-2014

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Monitoring of the mineral composition of water intakes located in areas of vegetables greenhouses production in 2010-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Monitoring of mineral composition of the water used for fertigation in soil-less cultivation was the aim of the study conducted in the years 2010-2014. The water samples were collected from selected water intakes located in the green-house horticultural farms. The samples were taken bimonthly from each water intake and determined for pH, conductivity (EC), bicarbonates, macro- and microelements. It was found that the pH of the water was slightly alkaline and main-tained at 6.9-7.3 with a clear upward trend over time. Monitoring of minerals in water showed decline trend in total salt content. Concentration of Na and HCO3- in the analysed samples tended to increase over time, while the P, K, Ca, N-NO3- and SO4-2 demonstrated a downward trend in subsequent years of the study. There were no changes in the average content of N-NH4+, Mg, Cl- and microelements.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Opis fizyczny
s.51-62,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 • Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
Bibliografia
 • Breś W. 2002. Zanieczyszczenie środowiska jako skutek uprawy roślin ogrodniczych w otwartych systemach nawadniania i nawożenia. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLII, Melioracje i Inżynieria Środowiska 23: 35-42.
 • Breś W. 2009. Estimation of nutrient losses from open fertigation systems to soil during horticultural plants cultivation. Polish Journal of Environmental Studies 18(3): 341-345.
 • Breś W. 2012. Wpływ upraw bezglebowych na środowisko glebowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego”. Skierniewice 2012, s. 17-21.
 • Breś W., Roszyk J. 2003. Soil deposits of elements during plant growing in open fertigation systems. Folia Horticulturae. Suplement 1: 492-494.
 • Dyśko J. 2007. Problemy w bezglebowej uprawie pomidora w zamkniętym układzie nawożenia z recyrkulacją pożywki. Materiały z Kongresu Agrotech-niki Szklarniowej. Warszawa 2007, s. 52-57.
 • Jaroszuk-Sierocińska M. 2007. Właściwości wodno-powietrzne wełny mineral-nej Grodan® Master. Acta Agrophysica 10(1): 113-120.
 • Kleiber T. 2012. Pollution of the natural environment in intensive cultures under greenhouses. Archives of Environmental Protection. 38(2): 45-53. DOI: 10.2478/v10265-012-0017-5.
 • Komosa A. 2002. Podłoża inertne – postęp czy inercja? Zeszyty Problemowe Po-stępów Nauk Rolniczych 485: 147-167.
 • Komosa A., Roszyk J. 1998. Przydatność wody do fertygacji – wapń. Ogólno-polska Konferencja Naukowa “Efektywność stosowania nawozów w upra-wach ogrodniczych”, AR Lublin, s. 89-92.
 • Kowalczyk W., Dyśko J., Felczyńska A. 2010. Ocena stopnia zanieczyszczenia składnikami nawozowymi wody z ujęć głębinowych na terenach o skoncentrowanej produkcji szklarniowej. Nowości Warzywnicze 51: 29-34.
 • Kowalczyk W., Dyśko J., Felczyńska A. 2013. Tendencje zmian zawartości wybranych składników mineralnych w wodach stosowanych do fertygacji warzyw uprawianych pod osłonami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2(I): 167-175.
 • Kowalczyk W., Kaniszewski S., Felczyńska A. 2001. Quality of water for fertigation in vegetable growing under covers. Vegetable Crops Research Bulletin 54: 75-85.
 • Dziennik Ustaw nr 72 poz. 466 z 2010 r. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20.04.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-902b76f5-9d8a-45df-8a3a-4acb117b7476
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.