PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 2 |
Tytuł artykułu

Effects of different proportions of Medicago media Pers. in mixtures with Dactylis glomerata L. on the yield of aboveground biomass, protein yield and relative chlorophyll content in orchard grass leaves

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ zróżnicowanego udziału Medicago media Pers. w mieszance z Dactylis glomerata L. na plon biomasy nadziemnej, plon białka orza względną zawartość chlorofilu w liściach kupkówki pospolitej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to determine the effects of different proportions of Medicago media Pers. in mixtures with Dactylis glomerata L. on the yield of aboveground biomass, protein yield and relative chlorophyll content in orchard grass leaves. The study was carried out in 2011-2013. A strict field experiment was conducted in the Educational and Research Station of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland (53°72' N; 20°42' E), on mineral soil of quality class IVa and very good rye complex. Pure-sown orchard grass and orchard grass in mixtures with hybrid alfalfa were investigated. The experimental factor was a varied proportion (30%, 50%, 70%) of alfalfa seeds in the mixtures. Results demonstrated that the proportion of alfalfa in mixtures increased gradually in subsequent years, but its share in the aboveground biomass was disproportionate to the percentage of sown seeds. Alfalfa introduced as a component of the mixtures increased the relative chlorophyll content in orchard grass leaves, but no significant differences were found between plots with 30% and 70% proportions of alfalfa. The mixtures gave significantly higher yields when compared to pure-sown orchard grass. Depending on the proportion of alfalfa in the mixtures, the yield was about 18 to 27% higher and more reliable in the study years. The introduction of alfalfa to the mixtures caused a significant 56% increase in protein yield per area unit as compared to pure-sown orchard grass. A highly significant correlation coefficient shows that the leaf greenness index can be regarded as an important prediction rate of plant yield.
PL
Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanego udziału Medicago media Pers. w mieszance z Dactylis glomerata L. na plon biomasy nadziemnej, plon białka oraz względną zawartość chlorofilu w liściach kupkówki pospolitej. Badania przeprowadzono w latach 2011-2013. Doświadczenie polowe zlokalizowano w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (53°72' N; 20°42' E), na glebie mineralnej, klasy bonitacyjnej IVa, kompleksu żytniego bardzo dobrego. Badaniami objęto kupkówkę pospolitą uprawianą w siewie czystym oraz w mieszance z lucerną mieszańcową. Czynnikiem doświadczalnym był zróżnicowany udział nasion lucerny w mieszance: 30, 50, 70%. Uzyskane wyniki wykazały, że udział lucerny w mieszankach systematycznie wzrastał w kolejnych latach badań, przy czym jej udział w biomasie nadziemnej był nieproporcjonalny do ilości wysianych nasion. Wprowadzenie lucerny jako komponentu mieszanki spowodowało wzrost względnej zawartości chlorofilu w liściach kupkówki pospolitej, jednak między obiektami z 30% i 70% udziałem lucerny nie stwierdzono istotnych różnic. Mieszanki plonowały istotnie wyżej w stosunku do siewu czystego kupkówki pospolitej. W zależności od udziału lucerny w mieszance plonowanie było o ok. 18 do 27% wyższe i wierniejsze w latach badań. Wprowadzenie lucerny do mieszanki istotnie zwiększyło plon białka z jednostki powierzchni. W porównaniu z siewem czystym kupkówki pospolitej plon białka wzrósł o ok. 56%. Wysoko istotny współczynnik korelacji dowodzi, że indeks zieloności liści można uznać za ważny wskaźnik prognozowania wielkości plonowania roślin.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
2
Opis fizyczny
p.15-24,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Grassland and Green Space Management, University Warmia and Mazury in Olsztyn, pl. Lodzki 1/8, 10 - 719 Olsztyn, Poland
 • Department of Grassland and Green Space Management, University Warmia and Mazury in Olsztyn, pl. Lodzki 1/8, 10 - 719 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Grassland and Green Space Management, University Warmia and Mazury in Olsztyn, pl. Lodzki 1/8, 10 - 719 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Andrzejewska, J., Albrecht, K.A., Jędrzejczak, E. (2013). Wysokość roślin a wartość paszowa lucerny w różnych fazach rozwojowych i w pokosach. Fragm. Agron., 30(2), 14-22.
 • Broderick, G.A. (1995). Desirable characteristics of forage legumes for improving protein utilization in ruminants. J. Anim. Sci., 73, 2760-2773.
 • Casler, M.D., Walgenbach, R.P. (1990). Performance of orchardgrass, smooth bromegrass and ryegrass in binary mixtures with alfalfa. Agron. J., 80(3), 509-514.
 • Chapman, S.C., Baretto, H.J. (1997). Using a chlorophyll meter to estimate specific leaf nitrogen of tropical maize during vegetative growth. Agron. J., 89(4), 557-562.
 • Charles, J.P., Lehmann, J. (1989). Intéret des mélanges de graminées et de légumineuses pour la production en Suisse. Fourrages, 119, 311-320.
 • Ciepiela, G.A., Jankowska, J., Jankowski, K., Jodełka, J. (2008). Jakość plonu kupkówki pospolitej i jej mieszanek z roślinami motylkowatymi. Pam. Puł., 147, 5-13.
 • Ćwintal, H., Warda, M. (2001). Wpływ lucerny nerkowatej i lucerny siewnej na plonowanie i zawartość białka ogólnego w runi pastwiskowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 479, 45-50.
 • Ćwintal, M. (2000). Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na samoregulację zagęszczenia, strukturę oraz jakość plonu lucerny mieszańcowej użytkowanej 3- i 4-kośnie. Rozprawy Naukowe AR w Lublinie, 233.
 • Gáborčik, N. (1996). The use a portable chlorophyllmeter for determination of nitrogen status of grasses and herbage yield. Grassland and Land use systems 16th EGF Meeting, 221-223.
 • Gáborčík, N. (2003). Relationship between contents of chlorophyll (a+b) (SPAD values) and nitrogen of some temperate grasses. Photosynthetica, 41 (2), 285-287.
 • Gaweł, E. (2008). Wpływ sposobów i różnej częstości użytkowania mieszanek lucerny mieszańcowej (Medicago sativa L. × varia T. Martyn) z trawami na plon, jego skład botaniczny i jakość. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 8, z. 2b(24), 5-18.
 • Grygierzec, B. (2012). Productivity of selected grasses in mixtures with Trifolium repens L. at two levels of nitrogen fertilization. Fragm. Agron., 29(3), 31-36.
 • Jamriska, P. (1992). Vplyv vysevku a kompletnosti porostu na urodu krmu lucerny podla kosieb. Vedecke Prace Vyskumneho Ustavu Rostlinnej Vyroby v Piestanoch, 25, 19-27.
 • Jamriska, P. (1993). Ucinok vysewku a kompletnosti porastu na urodu krmu lucerny. Rostlinna Vyroba, 39(6), 511-520.
 • Jelinowska, A., Staniak, M. (2007). Wzajemne oddziaływanie roślin w siewach jednogatun-kowych i mieszanych na przykładzie lucerny z trawami. Post. Nauk Rol., 5, 37- 49.
 • Jones, M.B., Leafe, E.L., Stilles, W. (1980). Water stress in field-grown perennial ryegrass. II. Its effects on leaf water status, stomatal resistance and leafy morphology. Ann. Appl. Biol., 96, 103-110.
 • Mallarrino, A.P., Wedin, W.F. Perdomo, R.S., West, C.P. (1990). Nitrogen transfer from white clover, red clover and birdsfoot trefoil to associated grass. Agron. J., 82, 790- 795.
 • Olszewska, M. (2006a). Effect of water stress on physiological processes, leaf greenness (SPAD index) and dry matter yield of Lolium perenne and Dactylis glomerata. Pol. J. Natur. Sc., 21(2), 533-562.
 • Olszewska, M. (2006b). Wpływ nawożenia azotem na przebieg procesów fizjologicznych, indeks zieloności liści oraz plonowanie kupkówki pospolitej i życicy trwałej. Łąkarstwo w Polsce/Grassland Science in Poland, 9, 151-160.
 • Olszewska, M. (2008). Productivity of Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus and Festuca pratensis L. grown in mixtures with Lotus corniculatus L. depending on multiple nitrogen rates. Acta Sci. Pol. Agricultura, 7(2), 101-114, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Radkowski, A. (2013). Leaf greenness (SPAD) index in timothy – grass seed plantation at different doses of titanium foliar fertilization. Ecol. Chem. Eng. A, 20(2), 167-174.
 • Rumasz-Rudnicka, E. (2010). Influence of irrigation and fertilizer on assimilation and transpiration of westerwolds ryegrass. Acta Agrophys., 15(2), 395-408.
 • Samborski, S., Rozbicki, J. (2002). The review of the literature concerning the use of chlorophyllmeter SPAD-S02 for evaluating crop nitrogen nutritional status. Fertilizers and Fertilization, 2(11), 123-136.
 • Staniak, M. (2013). Reakcja wybranych gatunków i odmian traw pastewnych na niedobór wody w glebie. IUNG-PIB Puławy, Monografie i Rozprawy Naukowe, 38.
 • Ta, T.C., Faris, M.A. (1987). Species variation in the fixation and transfer of nitrogen from legumes to associated grasses. Plant and Soil, 98, 265- 274.
 • Zannone, L., Rotili, P., Paoletti, R., Scotti, C. (1986). Experimental studies of grass-legume associations. Agronomie, 6(10), 931- 940.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-901ba049-aadc-42ed-8277-8e037c56ca69
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.