PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 1[43] |
Tytuł artykułu

Non-farming entrepreneurship in the farm activity diversification process

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji działalności gospodarstw rolnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article shows the scale and reasons of regional disparities in the development of selected activities in multifunctional farmers in Poland, which are a an example of the diversification of farm activities. Moreover, they presented the benefits for farmers as a result of taking up and pursuit of selected multifunctional activities. Empirically, the paper is based on primary and secondary data. The primary data is derived from the findings of a survey carried out among farmers (interview with a questionnaire), whereas the secondary data comes from the Central Statistical Office of Poland. The findings of the research show high regional diversification of the development level of farmers’ nonfarming activity. The highest discrepancy was observed in the case of the percentage of organic farms in the total number of farms. Less intense were those in the case of the share of agritourism farm households, whereas the lowest regional differences were recorded for the farm households holding its own direct sales scheme of farm produce. Another important finding from the survey of the farmers running nonfarming economic activity is that the highest advantages of such activity are the increase in farm household income and improvement of the farm family living standard. However, farmers found it difficult to observe any advantages of nonfarming economic activity in rural areas.
PL
W artykule pokazano skalę i przyczyny regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju wybranych form działalności wielofunkcyjnej rolników w Polsce, będących przejawem dywersyfikacji działalności gospodarstw rolnych. Ponadto zaprezentowano korzyści, jakie uzyskują rolnicy w wyniku podejmowania i prowadzenia wybranych form działalności wielofunkcyjnej. Materiał empiryczny artykułu stanowią dane pierwotne oraz wtórne. Pierwotny materiał pozyskano w drodze badań ankietowych gospodarstw rolnych (wywiad z kwestionariuszem z rolnikami), zaś materiał wtórny stanowią dane z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono duże regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju analizowanych w artykule form działalności wielofunkcyjnej rolników w Polsce. Największe różnice występują w przypadku odsetka gospodarstw ekologicznych, mniejsze w przypadku odsetka gospodarstw rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą, w tym agroturystycznych, najmniejsze zaś w przypadku odsetka gospodarstw rolnych prowadzących sprzedaż bezpośrednią. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników wynika, że w wyniku prowadzenia analizowanych w artykule form działalności wielofunkcyjnej uzyskują oni szereg rozmaitych korzyści zarówno dla gospodarstwa domowego i rodziny rolniczej, jak i dla gospodarstwa rolnego. Z opinii rolników wynika przy tym, że nie dostrzegają oni większych korzyści z tego tytułu dla obszarów wiejskich.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
p.69–78,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • University of Rzeszow, M.Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • Alsos, G. A., Carter, S., Ljungren, E., Welter, F. (Eds.) (2011). The Handbook of Research on Entrepreneuership in Agriculture and Rural Development. Cheltenham UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Czudec, A. (2009). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania, nr 6.
 • Czudec, A. (2013). Ekonomiczne, środowiskowe i społecznie funkcje drobnych gospodarstw rolnych. Wieś Roln., 2 (159), 90–105.
 • Czyżewski, A., Smędzik-Ambroży, K. (2013). Intensywnerolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne (p. 25–28). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Czyżewski, A., Stępień, S. (2013). Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej. Probl. Drobn. Gosp. Roln., 2, 25–39.
 • Gołębiewska, B. (2014). Przestrzenne zróżnicowanie powiązań rolnictwa z otoczeniem w latach 2004–2012. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 360, 141–150.
 • Huylenbroeck, G., Van Durand, G. (Ed.) (2005). Multifunctional Agriculture – A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Ashgate.
 • Kondratowicz-Pozorska, J. (2014). Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004–2013 i w perspektywie 2014–2020. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 361, 109–116.
 • Majewski, D., Radzikowska, E. (2001). Znaczenie działań dywersyfikacyjnych dla polskiego rolnictwa. In: Różnicowanie produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach rolniczych. Polska Wieś 2000. Raport o stanie wsi (p. 1–8). Warszawa: FDPA.
 • Michna, W. (1999). Założenia do polityki regionalnej państwa w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszej dekadzie XXI wieku. Rocz. Nauk. SERiA, 1, 1, 25–35.
 • Niewęgłowska, G. (2014). Gospodarstwa ekologiczne – szansą czy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa? Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 361, 169–176.
 • Nurzyńska, I. (2011). Przedsiębiorczość jako szansa rozwoju obszarów wiejskich. In: Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej – materiały konferencyjne (p. 35–37). Kraków: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
 • Tyran, E. (2010). Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego. Rocz. Nauk Roln. Ser. G. Ekon. Roln., 97, 4, 200–209.
 • Zając, D. (2014). Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Pr. Nauk. Wydz. Ekon. Uniw. Rzeszow. Ser. Monog. Oprac., 17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8ff78333-1b1b-4f9f-af7a-5437d269f2a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.