PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego-mineralnego na poziom żyzności i produkcyjności gleby

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of long-term mineral fertilization and manuring on productivity and fertility levels of the soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu polowym prowadzonym od roku 1986 określono w trze­ciej rotacji zmianowania roślin (lata 1994-1997) zawartość dostępnych dla roślin składników pokarmowych (Р, K, Mg) i plonotwórczy wpływ nawożenia oborni­kiem i nawozami mineralnymi na uprawiane rośliny. Stwierdzono ponad 2,5 krotny wzrost zasobów przyswajalnego fosforu i po­tasu oraz dwukrotny magnezu pod wpływem wieloletniego nawożenia obor­nikiem. Nawozy mineralne działały na poziom zawartości tych pierwiastków w glebie słabiej. Wzrost żyzności gleby w wyniku stosowanego nawożenia spowo­dował zwyżkę plonów średnio o 73% w serii z obornikiem i o 45% w serii bez obornika.
EN
In field experiment conducted since 1986 the concentration of available nutrients (P, K, Mg) and yield-bearing effects of manuring and mineral fertiliza­tion were determined in the third crop rotation (period 1994-1997). Many years of manure application resulted in 2.5-fold increase of available phosphorus and potassium as well as a 2-fold increase in magnesium whereas the influence of mineral fertilization was at a lower extent. The heightened soil fer­tility resulting from fertilizer application caused the average yield increase by 73% under manure and by 45% without manure.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.207-213,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolniczo-Techniczna im.M.Oczapowskiego w Olsztynie
autor
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolniczo-Techniczna im.M.Oczapowskiego w Olsztynie
autor
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolniczo-Techniczna im.M.Oczapowskiego w Olsztynie
Bibliografia
 • Gorlach E. 1988. Zagrożenie gleb w Polsce powodowane chemicznymi procesami ich degradacji. Mat. Symp. „Rola nawożenia w podniesieniu produkcyjności i żyz­ności gleb", 24-25.VI.1988, ART Olsztyn, Cz. I: 3-15.
 • Grzebisz W., Blecharczyk A., Maj M. 1993. Wpływ wieloletniego nawożenia organi­cznego i mineralnego na formy fosforu w glebie pod monokulturą żyta i ugorem czarnym. Zesz. Nauk. AR Kraków, Cz. I. 277(37): 27-37.
 • Kucharski J., Panak H., Sienkieiwcz S., Niewolak T. 1996. Aktywność mikroorgani­zmów glebowych w zależności od form, terminów i sposobów stosowania nawozów azotowych. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. 62: 37-46.
 • Kuszelewski L., Łabętowicz J. 1988. Współdziałanie nawozów organicznych i mine­ralnych w kształtowaniu składu chemicznego plonów i właściwości chemiczno-rolni­czych gleby. Mat. Symp. „Rola nawożenia w podniesieniu produkcyjności i żyzno­ści gleb", 24-25.VI.1988, ART Olsztyn, Cz. I.: 19-29.
 • Kuszelewski L., Łabętowicz J. 1991. Skutki niezrównoważonego nawożenia mineral­nego w świetle trwałego doświadczenia polowego. Rocz. Gleb. III/IV(42): 9-17.
 • Mazur Т., Sądej W. 1996. Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby w wyniku wieloletniego nawożenia gnojowicą trzody chlewnej, obornikiem i nawozami mineral­nymi, Rocz. Gleb. III/IV(42): 101-108.
 • Myśkow W., Stachyra A., Zięba S., Masiak D. 1997. Aktywność biologiczna gleby jako wskaźnik jej żyzności i urodzajności. Rocz. Gleb. I/II (47): 89-99.
 • Panak H., Wojnowska T. 1982. Wpływ zróżnicowanego wysycenia pojemności sorpcyj­nej gleb kationami Ca, Mg, K na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy i gorczycy białej. Rocz. Gleb. 1/11(33): 37-46.
 • Panak H., Wojnowska Т., Sienkiewicz S. 1988. Zmiany ważniejszych elementów żyz­ności gleby i ich wpływ na równowagę jonową roślin w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Mat. Symp. „Rola nawożenia w podniesieniu produkcyj­ności i żyzności gleb , 24-25.VI. 1988, ART Olsztyn, Cz. I.: 249-261.
 • Panak H., Wojnćwska Т., Sienkiewicz S. 1990. Działanie obornika i nawozów mine­ralnych na żyzność i produkcyjność gleb. Zesz. Nauk. AR Wrocław 43(196): 149-160.
 • Rabikowska В., Wilk K., Piszcz U. 1993. Wpływ 20-letniego zróżnicowanego nawoże­nia mineralnego na właściwości gleby gliniastej. Cz. I. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 277(37): 119-131.
 • Wojnowska Т., Sienkiewicz S., Wojtas A. 1993. Dynamika wydzielania CO₂ z gleby w zależności od nawożenia obornikiem i NPK oraz uprawianych roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 411: 101-106.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8fd9aae2-5a23-420c-83e7-e82f7b8f6644
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.