PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 3 |
Tytuł artykułu

Procedury administracyjne stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych w gospodarstwach rolniczych - ich spójność i użyteczność

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Administrative procedures used in the evaluation of investment projects financed from public funds in farms - their consistency and usability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem głównym artykułu jest przedstawienie i krytyczna ocena procedur administracyjnych ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych w ramach wybranych działań z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Nie ulega wątpliwości, że środki publiczne powinny być wydatkowane z należytą starannością i aby to realizować muszą być określone wyraźne cele ich wydatkowania i zaproponowane odpowiednie procedury oceniające je pod kątem zdefiniowanych celów. Powinny być one stosunkowo proste dla wnioskującego o dofinansowanie i jednoznaczne w ocenie dla pracowników administracji. Analizowane wymagania administracyjne ubiegania się o dofinansowanie oraz procedury oceniające zasadność działań inwestycyjnych w poddziałniu „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (w nim operacja „Premie dla młodych rolników”) są skomplikowane, mało użyteczne, nieprecyzyjne i skłaniające rolników do prostych (najczęściej nierozwojowych) inwestycji.
EN
The main objective of the paper was critical assessment of the administrative procedures for applying for funding investments in farms from the “Rural Development Programme” 2014-2020. Public funds should be spent with due diligence. They must be defined clear goals for their spending and proposed appropriate assessment procedures. They should be relatively simple for applying for funding and clear in the evaluation of administrative staff. Analyzed in the article, the administrative requirements of applying for funding and the procedure for assessing the validity of investment activities in the operation “Help in starting a business for young farmers” are complicated, useless, imprecise and inducing farmers to primitive, simple (usually unprogressing) investments.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
3
Opis fizyczny
s.285-291,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • Czubak Wawrzyniec, Adam Sadowki, Marek Wiger. 2010. „Ocena funkcjonowania i skutków wdrażanych programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy UE”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 322 (1): 41-57.
 • Czubak Wawrzyniec. 2012. „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych”. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (25): 57-67.
 • Kusz Dariusz. 2015. „Znaczenie funduszy publicznych w działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych w Polsce (na przykładzie Podkarpacia)”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 345 (4): 16-37.
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan; http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Pomoc_dla_mlodych_rolnikow/2016/Instrukcja-uzytkownika-do-skoroszytu-B_Plan_MR.pdf / Source: User’s Guide to the workbook B_Plan.
 • MRiRW. 2014. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. http://www.minrol.gov.pl/content/download/48318/265788/version/1/file/sprawozdanie%20za%202013%20rok.pdf.
 • MRiRW. 2015. Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na gospodarkę Polski. Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Dokumenty-analizy-raporty/Analizy -i-raporty?%2Fpol%2FWsparcie-rolnictwa%2FPROW-2007-2013%2FDokumenty-analizy-raporty%2FAnalizy-i-raporty.
 • MRiRW. 2016. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Warszawa, http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2015 roku, poz 982.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z 2016 roku, poz. 345.
 • http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jeszcze-w-marcu-ruszy-nowy-nabor-wnioskow-o-przyznaniepomocy-mlodym-rolnikom-kopiuj-1.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8f7773db-5376-4c76-855c-7c7d67183255
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.