PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 496 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ jodu, kobaltu, miedzi i molibdenu na wzrost i różnicowanie tkanki kalusowej mieszańców Aegilops x Triticum

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of iodine, cobalt, copper and molybdenum on growth and differentiation of Aegilops x Triticum hybrid strains callus tissue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ zwiększonych 100 i 1000-krotnie zawartości jodu, kobaltu, miedzi i molibdenu w pożywce MS na wzrost i różnicowanie tkanki kalusowej rodów mieszańcowych (Ae. juvenalis x CZR 1406) x Begra i {[(Ae. ventricosa x Grandur) x Panda] x Arda} x Arda. Tkankę kalusową otrzymano z eksplantatów liściowych mieszańców na pożywce indukcyjnej MS + 2 mg·dm⁻³ 2,4-D (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy). Następnym etapem było namnożenie uzyskanego kalusa na standardowej pożywce MS oraz na pożywkach MS o zwiększonych stężeniach wybranych mikroelementów. Kultury prowadzono w fitotronie, na świetle (9 µmol·m⁻²·s⁻¹) przy 16 godz. fotoperiodzie i temperaturze 24°C. Regenerację roślin przeprowadzono na pożywce MS bez regulatorów wzrostu, zwiększając oświetlenie do 18 µmol·m⁻²·s⁻¹. Wysokie stężenia mikroelementów ograniczały przyrost świeżej masy tkanki kalusowej rodu mieszańcowego (Ae. juvenalis x CZR 1406) x Begra i stymulowały jej wzrost u rodu {[(Ae. ventricosa x Grandur) x Panda] x Arda} x Arda. W kombinacjach ze zwiększonymi stężeniami mikroelementów powstawało najczęściej mniej centrów merystematycznych, szczególnie w tkance kalusowej {[(Ae. ventricosa x Grandur) x Panda] x Arda} x Arda. Zwiększona zawartość mikroelementów w pożywce wpływała stymulująco na formowanie się korzeni u obu badanych rodów mieszańcowych. Regenerację pędów mieszańca {[(Ae. ventricosa x Grandur) x Panda] x Arda} x Arda odnotowano jedynie w kontroli i w kombinacjach z miedzią i kobaltem. Ród mieszańcowy (Ae. juvenalis x CZR 1406) x Begra zregenerował pędy jedynie w kontroli. 100 krotne zwiększenie zawartości miedzi w pożywce powodowało istotny wzrost liczby regenerujących pędów w tkance kalusowej rodu {[(Ae. ventricosa x Grandur) x Panda] x Arda} x Arda.
EN
The influence of increased 100 and 1000 fold contents of iodine, cobalt, copper and molybdenum in the MS medium on growth and differentiation of callus tissues of (Ae. juvenalis x CZR 1406) x Begra and {[(Ae. ventricosa x Grandur) x Panda] x Arda} x Arda hybrid strains was studied. Callus tissue from leaf explants was obtained on induction medium - MS + 2 mg·dm⁻³ 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid). The next step was to micropropagate the callus tissue on standard MS medium and on MS medium with increased contents of some micronutrients. The cultures were maintained for 2 months in a growth chamber at 24°C under the 16 h photoperiod (9 µmol·m⁻²·s⁻¹). Plant regeneration was performed on hormone-free MS solid medium, under 18 µmol·m⁻²·s⁻¹ lighting. Increased contents of micronutrients caused weaker than control growth of callus tissue of (Ae. juvenalis x CZR 1406) x Begra hybrid strain and stronger the callus growth of {[(Ae. ventricosa x Grandur) x Panda] x Arda} x Arda. High concentrations of micronutriens inhibited the process of tissue differentiation by inhibition of meristematic centre number, particularly in {[(Ae. ventricosa x Grandur) x Panda] x Arda} x Arda callus tissue. In combinations with increased contents of micronutrients the highest number of roots of the two hybrids strains was noted. Shoots of {[(Ae. ventricosa x Grandur) x Panda] x Arda} x Arda regenerated only in control and cobalt and copper combinations. Probably, the increased contents of micronutrients inhibited shoot proliferation of (Ae. juvenalis x CZR 1406) x Begra hybrid strain. The highest shoot number formed the callus tissue of {[(Ae. ventricosa x Grandur) x Panda] x Arda} x Arda hybrid strain in combination with 100 fold increased copper content.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
496
Numer
2
Opis fizyczny
s.385-391,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Bibliografia
 • Barciszewski J., Łastowski K., Twardowski T. 1996. Nowe tendencje w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz medycynie. Wyd. Sorus, Poznań: 589 ss.
 • Bieńkowska-Mochtak E. 1982. Zastosowanie kultur in vitro w uprawie i hodowli roślin. PWRiL Warszawa: 175 ss.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 398 ss.
 • Karp A. 1995. Somaclonal variation as a tool for crop improvement. Euphytica 85: 295-302.
 • Kimber G., Feldman M. 1987. Wild Wheat: An Introduction. College of Agriculture, University of Missouri, Columbia, Special Report 353: 1-146.
 • Kopcewicz J., Lewak S. 1998. Podstawy fizjologii roślin. PWN Warszawa: 725 ss.
 • Malepszy S., Niemirowicz-Szczyt K., Przybecki Z. 1989. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN Warszawa: 283 ss.
 • Murashige T., Skoog F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant. 15: 473-497.
 • Prażak R. 1996. Somatic embryogenesis and plant regeneration of common wheat Triticum aestivum L. J. Appl. Genet. 37A: 246-248.
 • Prażak R. 1997a. Zastosowanie kultur in vitro niedojrzałych zarodków w otrzymywaniu mieszańców międzyrodzajowych Triticum zAegilops. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 318(50): 47-53.
 • Prażak R. 1997b. Influence of low aluminium ions concentration on growth and differentiation of Triticum aestivum L. callus tissue. Acta Physiol. Plantarum 19/2 (suppl.): 236.
 • Purnhauser L. 1991. Stimulation of shoot and root regeneration in wheat Triticum aestivum L. callus cultures by copper. Cereal Res. Comm. 19/4: 419-423.
 • Sears E.R. 1981. Transfer of alien genetic material to wheat, in: Wheat Science - Today and Tomorrow. Evans L.T. Peacock W.J. (Eds.). Cambridge University Press, Cambridge: 75-89.
 • Stefanowska G. 1995. Charakterystyka niektórych cech morfologicznych i planotwórczych mieszańców Triticum aestivum L. z Aegilops juvenalis (Thell.) Eig. i z Aegilops ventricosa Tausch. Biul. IHAR 194: 35-43.
 • Stefanowska G., Prażak R., Strzembicka A., Masłowski J., 1995. Transfer genów z Aegilops ventricosa Tausch. i Aegilops juvenalis (Thell.) Eig. do Triticum aestivum L. Biul. IHAR 194 : 45-52.
 • Tsunewaki K. 1988. Cytoplasmic variation in Triticum and Aegilops. Proc. Seventh Intern. Wheat Genet. Symp. Cambridge 1: 53-61.
 • Yuita K. 1983. Iodine, bromine and chlorine contents in soils and plants in Japan. Soil Sci. Plant Nutr. 29: 403-407.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8ed397b2-347a-4954-8dd7-87a5688fc656
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.