PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 4 |

Tytuł artykułu

Wpływ zastosowania alg morskich i oleju rybnego na wydajność, skład mleka oraz parametry biochemiczne krwi krów

Warianty tytułu

EN
Influence of marine algae and fish oil application on dairy cows metabolism

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Prezentowane badania dotyczyły wpływu stosowania w dawkach pokarmo­wych krów mlecznych będących w pierwszym okresie laktacji oleju rybnego z wątroby dorsza wraz z mikroalgami morskimi na wybrane parametry biochemiczne krwi i wydaj­ność mleka. Olej rybny wraz z mikroalgami krowy otrzymywały od 7. dnia laktacji przez okres 8 tygodni, w ilości 1% suchej masy dawki pokarmowej. Zastosowane dodatki spowo­dowały zmniejszenie pobrania paszy, co z kolei doprowadziło do zmniejszonej wydajności mleka. Zaobserwowano również redukcję zawartości tłuszczu i białka w mleku. Zwięk­szona zawartość w dawce pokarmowej PUFA spowodowała wzrost stężenia triglicerydów, cholesterolu oraz kwasu P-hydroksymasłowego w surowicy krwi. Odnotowano również wzrost stężenia bilirubiny całkowitej, natomiast aktywność enzymów nie wskazywała na zaburzenie funkcjonalne wątroby.
EN
The study presented concerned an influence of an application of fish oil from cod liver with marine microalgae in feed doses of dairy cows in the first period of lactation on selected biochemical parameters of blood and milk yield. The fish oil with microalgae was applied to cows from 7th day of lactation for a period of 8 weeks, in an amount of 1% of feed dose dry matter. The additives used caused decrease in feed intake, what in turn resulted in lowered milk yield. Also a reduction of fat and protein content in milk was observed. Increased PUFA content in feed dose caused an increase in triglycerides, cholesterol and P-hydroxybutyrate acid content in blood serum. An increase in total bilirubin concentration was also noted, however enzymes activity did not point any functional liver disorders.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

4

Opis fizyczny

s.35-46,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

Bibliografia

 • Abu-Ghazaleh A.A., Potu R.B., Ibrahim S., 2009. The effect of substituting fish oil in dairy cow diets with docosahexaenoic acid-micro algae on milk composition and fatty acids profile. J. Dairy Sci. 92, 6156-6159.
 • Abu-Ghazaleh A.A., Schingoethe D.J., Hippen A.R., Kalscheur K.F., 2003. Milk conjugated lino- leic acid response to fish supplementation of diets differing in fatty acid profiles. J. Dairy Sci. 86, 944-953.
 • Abu-Ghazaleh A.A., Schingoethe D.J., Hippen A.R., Whitlock L.A., 2002. Feeding fish meal and extruded soybeans enhances the conjugated linoleic acid (CLA) content of milk. J. Dairy Sci. 85, 624-631
 • AOAC (Association of Official Analytical Chemists), 2005. Official Methods of Analysis. 18th ed. AOAC International, Arlington, VA.
 • Bauman D.E., Corl B.A., Peterson D.G., 2003. The biology of conjugated linoleic acids in ruminants, 146-173. Advances in Conjugated Linoleic Acid Research, Vol. 2. Sebedio J.L., Christie W.W., Adlof R. OAOCS Press, Champaign, IL.
 • Bauman D.E., Perfield II J.W., Harvatine K.J., Baumgard L.H., 2008. Regulation of fat synthesis by conjugated linoleic acid: lactation and the ruminant model. J. Nutr., 138, 403-409.
 • Boeckaert C., Fievez V., Van Hecke D., Verstraete W., Boon N., 2007. Changes in rumen biohydro- genation intermediates and ciliate protozoa diversity after algae supplementation to dairy cattle. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 109, 767-777.
 • Boeckaert C., Vlaeminck B., Dijkstra J., Issa-Zacharia A., van Nespen T., van Straalen W., Fievez V., 2008. Effect of dietary starch or micro alga supplementation on rumen rermentation and milk fatty acid composition of dairy cows. J. Dairy Sci. 91, 4714-4727.
 • Carriquiry M., Weber W.J., Sanders S.R., Baumgard L.H., Crooker B.A., 2008. In vitro biohydro- genation of protected diet ary fats. Anim. Feed Sci. Technol. 141, 339-355.
 • Castaneda-Gutieerrez E., Pelton S.H., Gilbert R.O., Butler W.R., 2009. Effect of peripartum dietary energy supplementation of dairy cows on metabolites, liver function and reproductive variables. Anim. Reprod. Sci. 112, 301-315.
 • Childs S., HennessyA.A., Sreenan J.M., Wathes D.C., Cheng Z., Stanton C., DiskinM.G., Kenny D.A., 2008. Effect of level of dietary n-3 polyunsaturated fatty acid supplementation on systemic and tissue fatty acid concentrations and on selected reproductive variables in cattle. Theriogenol. 70, 595-611.
 • DeFrain J.M., Hippen A.R., Kalscheur K.F., Patton R.S., 2005. Effects of feeding propionate and calcium salts of long-chain fatty acids on transition dairy cow performance. J. Dairy Sci. 88, 983-993.
 • Dhiman T.R, Satter L.D, Pariza M.W., Galli M.P, Albright K., Tolosa M.X., 2000. Conjugated linoleic acid (CLA) content of milk from cows offered diets rich in linoleic and linolenic acid. J Dairy Sci. 83, 1016-1027.
 • Donovan C.D., Schingoethe D.J., Baer R.J., Ryali J., Hippen A.R., Franklin S.T., 2000. Influence of dietary fish oil on conjugated linoleic acid and other fatty acids in milk fat from lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 83, 2620-2628.
 • Elizalde J.C., Aldrich C.G., LaCount D.W., Druckley J.K., Marchen N.R., 1999. Ruminal and total tract digestibilitis in steers fed diets containing liguefied or prilled saturated fatty acids. J. Anim. Sci. 77, 1930-1939.
 • Fievez V., Dohme F., Danneels M., Raes K., Demeyer D., 2003. Fish oils as potent rumen methane inhibitors and associated effects on rumen fermentation in vitro and in vivo. Anim. Feed Sci. Technol. 104, 41-58.
 • Franklin S.T., Martin K.R., Baer R.J., Schingoethe D.J., Hippen A.R., 1999. Dietary marine al­gae (Schizochytrium sp.) increases concentrations of conjugated linoleic, docosahexaenoic and transvaccenic acids in milk of dairy cows. J. Nutr. 129, 2048-2054.
 • Heravi Moussavi A.R., Gilbert R.O., Overton T.R., Bauman D.E., Butler W.R., 2007. Effects of feeding fish meal and n-3 fatty acids on milk yield and metabolic responses in early lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 90, 136-144.
 • Kupczyński R., Janeczek W., Kinal S., Kuczaj M., 2011. Wykorzystanie kwasów tłuszczowych w modyfikacji profilu kwasów tłuszczowych mleka krów. Medycyna Wet. 67, 304-308.
 • Marczuk J., Filar J., 2003. Ocena uszkodzenia wątroby i jej zaburzeń czynnościowych w przebiegu zespołu nadmiernej mobilizacji tłuszczu u krów mlecznych. Medycyna Wet. 59, 47-50.
 • Moallem U., Katz M., Arieli A., Lehrer H., 2007. Effects of peripartum propylene glycol or fats differing in fatty acid profiles on feed intake, production, and plasma metabolites in dairy cows. J. Dairy Sci. 90, 3846-3856.
 • Mordak R., Nicpoń J., 2006. Hematologiczne i metaboliczne parametry krwi u krów w czasie okołoporodowym i wzrastającej laktacji. Medycyna Wet. 62, 1292-1294.
 • Nowak W., Potkański A., 2000. The effect of rolled rapseed on milk composition and lactational responses. J. Anim. Feed. Sci. 9, 425-434.
 • Nowakowski H., 2008. Wyniki wybranych parametrów biochemicznych w aspekcie stanu czynnościowego wątroby w przebiegu pierwotnej ketozy u krów. Medycyna Wet. 64, 197-201.
 • Or-Rashid M.M., Kramer J.K.G., Wood M.A., McBride B.W., 2008. Supplemental algal meal alters the ruminal trans-18:1 fatty acid and conjugated linoleic acid composition in cattle. J. Anim. Sci. 86, 187-196.
 • Palmquist D.L., Griinari J.M., 2006. Milk fatty acid composition in response to reciprocal combina­tions of sunflower and fish oils in the diet. Anim. Feed Sci. Technol. 131, 358-369.
 • Petit H.V., Germiquet C., Lebel D., 2004. Effect of feeding whole, unprocessed sunflower seeds and flaxseed on milk production, milk composition, and prostaglandin secretion in dairy cows. J. Dairy Sci. 87, 3889-3898.
 • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodze­nia zwierzęcego (Dz. U. L 137 z 30.4.2004)
 • Shingfield K., Ahvenjarvi S., Toivonen V., Àrola A., Nurmela K.V.V., Huhtanen P., Griinari J., 2003. Effect of dietary fish oil on biohydrogenation of fatty acids and milk fatty acid content in cows. Anim. Sci. 77, 165-179.
 • Shingfield K.J., Reynolds C.K., Hervas G., Griinari J.M., Grandison A.S., Beever D.E., 2006. Ex­amination of the persistency of milk fatty acid composition responses to fish oil and sunflower oil in the diet of dairy cows. J. Dairy Sci. 89, 714-732.
 • Strzetelski J. (red.), 2009. IZ PIB-INRA. Normy żywienia przeżuwaczy. Wartość pokarmowa fran­cuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy. Wyd. IZ PIB Kraków.
 • Wallace R.J., McKain N., Shingfield K.J., Devillard E., 2007. Isomers of conjugated linoleic acids are synthesized via different mechanisms in ruminal digesta and bacteria. J. Lipid Res. 48, 2247-2254.
 • Whitlock L.A., Schingoethe D.L., AbuGhazaleh A.A., Hippen A.R., Kalscheur K.F., 2006. Milk production and composition from cows fed small amounts of fish oil with extruded soybeans. J. Dairy Sci. 89, 3972-3980.
 • Winnicka A., 2008. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW. Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-8ea339b7-d723-465a-b27d-dfba35e6ec87
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.