PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14[63] |
Tytuł artykułu

Konkurencyjność gospodarstwa wielkoobszarowego - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Competitiveness of large - scale farm - study of case
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprezentowano wyniki badań dotyczące konkurencyjności gospodarstwa wielkoobszarowego przy zastosowaniu wybranych elementów analizy ekonomicznej syntetycznej I stopnia oraz analizy finansowej przy wykorzystaniu wskaźników płynności i zadłużenia, sprawności działania i zyskowności. Do badań celowo wybrano gospodarstwo wielkoobszarowe położone na terenie województwa lubuskiego, które od 1995 roku funkcjonuje jako jednoosobowa spółka ze 100-procentowym udziałem AWRSP. W gospodarstwie prowadzona jest działalność produkcyjna na obszarze 3644 ha użytków rolnych (UR). Dane dotyczyły pięciu lat (2008-2012). Koncentracja ziemi w gospodarstwie możliwa dzięki dzierżawie (92% gruntów), korzystne zmiany i relacje między czynnikami wytwórczymi, zdywersyfikowana produkcja i systematyczny wzrost rentowności oraz kształtujące się na korzystnym poziomie wskaźniki finansowe świadczą o konkurencyjności gospodarstwa.
EN
The results of studies on the competitiveness of large-scale farms using selected elements of the economic analysis of synthetic cycle and financial analysis using ratios of liquidity and credit performance and profitability. The study deliberately selected large-area farm situated on the Lubuskie Province, which since 1995 operates as a single company with 100-percent share of the AWRSP. The farm is run production activities in the area of 3644 ha of agricultural land (AL). Information was obtained for five years (2008-2012). Concentration of land in the farm possible thanks lease (92% of the land), beneficial changes and the relationship between the factors productive, diversified production and a systematic increase profitability and shaping at a favorable level financial ratios attest to the competitiveness of the farm.
Słowa kluczowe
PL
Twórcy
autor
 • Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
 • Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Bednarski L: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa 2008
 • Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, STI Working Papers ,OECD, Paris 1996, no.5, s.20
 • Grzebyk M.: Koncepcja klastra a współdziałanie i konkurencyjność przedsiębiorstw [w: ] Przedsiębiorstwo i region, Rzeszów 2009, nr 1, s. 18-21
 • Karwat-Woźniak B: Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w techniczne środki produkcji, IER i GŻ, Warszawa 2011, nr.554, s.34-35
 • Kopeć B.: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych w zarysie. Wyd. AR, Wrocław 1983, s. 88-90
 • Mączyńska E.: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – aspekty strukturalne [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej. Praca zbiorowa pod red. Glinkowskiego Cz., AE ,Poznań 1997, s. 53-54
 • Moszkowicz K.: Konkurencyjność i innowacje – gdzie szukać szansy ? [w:] Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa – modele i doświadczenie, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1997, s.110.
 • Rutkowski A.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007
 • Skov Niels A.: Finanse i zarządzanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1991
 • Tańska-Hus B.: Dzierżawa rolnicza w Polce na przestrzeni wieków, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2009
 • Tańska-Hus B.: Dzierżawa rolnicza jako instrument rozwoju obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 1. 2011
 • The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994, s.18
 • Witek T. i in.: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej według gmin, IUNiG, Puławy 1993
 • Zegar J.: Konkurencyjność rolnictwa w dobie globalizacji, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 1. 2008
 • Ziętara W: Perspektywy rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce, Wieś Jutra 10/2005, 42-43
 • Ziętara W.: Przesłanki i uwarunkowania przekształceń własnościowych w rolnictwie, [w:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 20 lat doświadczeń i perspektywy, Wyd. SGGW, Warszawa 2013
 • Ziętara W.: Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji, Journal of Agribusiness and Rural Development 2(24)/2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8e964cdc-18e2-4914-ad57-193e71dd3e19
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.