PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 58 | 2 |
Tytuł artykułu

Activities of a local government and growth of competitiveness of service and commercial enterprises

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Działania samorządu terytorialnego a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych i handlowych
RU
Dejjstvija mestnogo samoupravlenija i rost konkurentosposobnosti predprijatijj uslug i torgovli
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of deliberations in the article is a diagnosis and exemplification of forms and areas of the desired by economic entities cooperation with local govemments, setting forth conditions for growth of their competitiveness. A particular attention is paid to the possibility of affecting by municipalities, which have at their disposai a wide range of instruments in this respect. The grounds for analysis are data ffom the literature review on these subject matters, results of surveys carried out by various institutions and Statistical material, including the data originating from local govemments’ budgets being an important source of information on the actions analysed. The research findings and budget analysis show that activity of local govemments, directed to shaping the business climate and local entrepreneurship, has increased. This sets up grounds for good forecasts as regards growth of enterprises’ and markets’ competitiveness.
PL
Celem rozważań podjętych w artykule jest diagnoza oraz egzemplifikacja form i płaszczyzn pożądanej przez podmioty gospodarcze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), stwarzającej warunki do wzrostu ich konkurencyjności. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości oddziaływania ze strony gmin, które dysponują szerokim instrumentarium w tym zakresie. Podstawę analizy stanowią dane z przeglądu piśmiennictwa dotyczącego tej problematyki, wyniki badań różnych instytucji oraz materiały statystyczne, w tym dane pochodzące z budżetów JST stanowiące ważne źródło informacji o analizowanych działaniach. Wyniki badań oraz analiza budżetów wskazują, że aktywność JST ukierunkowana na kształtowanie klimatu gospodarczego i lokalnej przedsiębiorczości zwiększyła się. Stwarza to podstawy do dobrych rokowań w zakresie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i rynków.
RU
Цель рассуждений автора статьи - диагноз и экземплификация форм и плоскостей желательного для экономических субъектов сотрудничества с единицами местного самоуправления, создающего условия для роста их конкурентоспособности. Особое внимание обращается на возможности воздействия со стороны гмин (волостей), которые располагают широким набором инструментов в этом отношении. Основу анализа представляют данные обзора литературы по этой проблематике, результат исследований разных учреждений и статистические материалы, в том числе данные из бюджетов единиц местного самоуправления, представляющие собой важный источник информации об анализируемых действиях. Результаты исследований и анализ бюджетов показывают, что активность единиц местного самоуправления, направленная на формирование экономического климата и местного предпринимательства, повысилась. Это создает основы для хороших прогнозов в отношении роста конкурентоспособности предприятий и рынков.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
58
Numer
2
Opis fizyczny
p.33-45,ref.
Twórcy
autor
 • IBRKK, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, PARP, Warsaw 2010.
 • Biznes polubił nasze usługi, DGP, 31 March 2011, No. 63, www.gazetaprawna.pl
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2009, GUS, Warsaw 2010.
 • Donocik, T., Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 12 November 2007, published at: http://www.silesia.org.p1/upload/T.%20Donocik %20-%200czekiwania%20przedsiębiorstw%20wobec%20władzy%201okalnej.pdf
 • Dziemianowicz, W., M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, M. Tomalak, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warsaw 2000.
 • Handkowska, H., Władze Szczecina wspierają lokalny handel, "Poradnik Handlowca”, February 2011.
 • Kępka, W., Przyszłość specjalnych stref ekonomicznych, "Gazeta Samorządu i Administracji” 2011, No. 21.
 • Krok, D., M. Mrowczyk, Współpraca przedsiębiorstw energetycznych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania energetycznego jako element bezpieczeństwa energetycznego, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” No. 1,31 March 2011.
 • Lis, A., Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach, "Samorząd Terytorialny” 2010 No. 12.
 • Nogalski, B., A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Oczekiwane kierunki współpracy przedsiębiorców i samorządu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2006, No. 426, Ekonomiczne Problemy Usług No. 1.
 • Pilarska, A., Stabilizuje się poziom inwestycji samorządowych, "Gazeta Samorządu i Administracji” 2011, No. 17.
 • Pokrzycka-Walczak, M., Samorządy mogą wydajnie wspierać struktury klastrowe, "Gazeta Samorządu i Administracji” 2011, No. 18.
 • Porter, M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warsaw 2001.
 • Proniewicz, J., Dobry interes dla samorządów, "Samorząd Miejski” 2009, No. 11, insert to "Gazeta Samorządu i Administracji”.
 • Proniewicz, J., Forum PPP, Praktyczne rady ekspertów, "Samorząd Miejski” 2009, No. 11, insert to "Gazeta Samorządu i Administracji”.
 • Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych, collective work, scient, edit. M. Strużycki, IRWiK, Warsaw 2006.
 • Report Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania, prepared by the office Ernst&Young.
 • Skica, T., Podstawowe wymiary relacji samorządu gminnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, „eFinanse”: Financial Internet quarterly 2007/2, published: http: www.pbc.rzeszow.pl/Content/4275/2007_2_wszystko.pdf
 • Słomińska, B., Gmina w procesach rozwoju handlu, [in:] Handel we współczesnej gospodarce, collective work, scient, edit. M. Sławińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., Council of Ministers, Warsaw 2011, published: http://www.mf.gov.pl/index.php?const= 68dzial= 3378wysw=4 [access:01.06 2011]
 • Ura, E., S. Pieprzny, Partnerstwo publiczno-prywatne jako prawna forma działania administracji wpływająca na rozwój lokalny i regionalny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2006, No. 426, Ekonomiczne Problemy Usług No. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8e80bea8-48a4-41cd-99a3-b7d9f6ce2150
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.