PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Warunki rozpoczęcia działalności przez młodych rolników w świetle regulacji prawnych krajowych i wspólnotowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Conditions of starting the activity by young farmers in legal domestic and eu regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule dokonano porównania między działaniem „Ułatwienia startu młodym rolników”, jakie występowały w SPO 2004-2006 a PROW 2007-2013. W Sektorowym Programie Operacyjnym warunki przyznawania wsparcia były liberalne. Kwotę wsparcia ustalono na poziomie 50 tys. zł, co stanowiło 50% maksymalnej pomocy przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE), ustalonej w wysokości 25 tys. euro (licząc po 4 zł za euro). W kolejnej perspektywie programowania PROW 2007-2013, kryteria dostępu do premii zostały zaostrzone. Do podstawowych kryteriów zaliczono m.in.: posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni równej średniej wojewódzkiej, przedstawienie biznesplanu i skierowanie 70% środków na inwestycje. W 2010 r. podniesiono premię z 50 do 75 tys. zł. z uwagi na konieczność ponoszenia coraz większych nakładów na inwestycje. Mimo podniesienia premii, wysokość wsparcia w stosunku do rozporządzenia Rady (WE) spadła do 18,7 tys. euro (34,1%), wobec 55 tys. euro obowiązujących w UE.
EN
The article compares the effect offacilitating the start by young farmers, which occurred between the SOP 20042006 and the RDP 2007-2013. The Sectoral Operational Programme conditions for support were quite liberal. The amount of support was set at 50 thousandPLN, which constituted 50% of the maximum assistance provided for in Council Regulation (EC), set at 25 thousand euros (calculated at 4 PLN per euro). In the next RDP 2007-2013programming perspective, the criteriafor access to thepremium have been strengthened. The basic criteria include: possession of afarm with an area equal to the average provincial, submit a business plan and putting 70%o of the investment. In 2010 the premium was raised from 50 thousandPLN up to 75 thousand PLN because of the need to incur increasing amounts ofinvestment. Despite the premium increase, the amount of support in relation to Council Regulation (EC) has dropped to 18.7 thousand euro (34.1%), compared to 55 thousand euros binding in the EU.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.315-319,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Mickiewicz A. 2011: Przebieg i realizacja działań w ramach I i II fi lara wspólnej polityki rolnej (analiza). ZUT, Szczecin.
 • Osam A., Meester G., Silvis H. 2010: EU policy for agriculture, food, and rural areas. Wageningen.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działania Ułatwienie startu młodym rolnikom objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działania Ułatwienie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • System Informacji Zarządczej ARiMR. 2009: Warszawa.
 • Wawrzyniak B., Wojtasik B. 2008: Przedakcesyjny i Sektorowy Program Operacyjny w polskim rolnictwie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2.
 • Wyszkowska Z., Sztoldman M. 2010: Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich przez Sektorowy Program Operacyjny [W:] Zrównoważony rozwój lokalny, warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, ZUT, Szczecin.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8e4d5d85-26ff-4a9f-a965-4a0d2b28fcfa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.