PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 07 | 2 |

Tytuł artykułu

Problematyka definiowania przestrzeni zdegradowanych

Autorzy

Warianty tytułu

EN
The issues of defining degraded spaces

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie różnorodności definicji przestrzeni zdegradowanych miasta, zawartych w obowiązujących aktach prawnych w Polsce oraz w literaturze przedmiotu. Mnogość spojrzeń na degradację przestrzeni skutkuje brakiem jej jednoznacznego zdefiniowania. Główną trudnością w definiowaniu przestrzeni zdegradowanych jest złożoność problemu degradacji i aspektów, do jakich można się odnosić. Problem przestrzeni zdegradowanych w mieście jest wielodyscyplinarny, degradacja przestrzeni ma swój wyraz przyrodniczy, społeczny, kompozycyjny.
EN
The goal of this paper is to show the variety of definitions of degraded urban spaces, as included in valid legal acts in Poland and in literature on the subject. The multitude of approaches to degradation of space results in the lack of its unambiguous definition. The main difficulty in defining degraded spaces is the complexity of the degradation problem itself and aspects, which one can refer to. The problem of degraded space in the city is a multidisciplinary one, while the degradation of space has its natural, social and composition expressions.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

07

Numer

2

Opis fizyczny

s.81-87,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Bibliografia

 • Auge M., 2008, Nie-miejsca, Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni, Wyd. Małopolski Instytut Kultury, Kraków, s. 5.
 • Baum A., Bell P., Greene T., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Definition of Brownfield site- Section 101 of the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (42 U.S.C. 9601), (tłumaczenie własne autorki) U.S. Environmental Protection Agency, 1980, Internet: http://epa.gov/brownfields/glossary.htm
 • Jarczewski W., 2009, (w): Rewitalizacja miast polskich, t. 4, Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Mierzwiński A., 1991, 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 • Mitkowska A., Siewniak M., 1998, Tezaurus sztuki ogrodowej, Wyd. Rytm, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).
 • Smagacz M., 2008, Miejsca i nie-miejsca. Strategia oswajania, Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni, Wyd. Małopolski Instytut Kultury, Kraków, s. 11.
 • Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, 2006; Projekt ustawy o rewitalizacji oraz wspieraniu remontów i niektórych inwestycji budowlanych; Internet: http://www.fr.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=179
 • Szumański M., 2003, Strukturalizacja terenów zieleni; SGGW, Katedra Architektury Krajobrazu, Zakład Studiów Krajobrazowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Tenerowicz-Jedwabny A., 1997, Stracone przestrzenie współczesnych miast. Przedstawienie teorii Rogera Trancika. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. XXIX, Kraków.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 22 lutego 1995 r.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717).
 • Wąsik D., 2008, W szczelinach rzeczywistości. Niczyje Tokio, Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni, Wyd. Małopolski Instytut Kultury, Kraków, s. 18.
 • Wielgus K., Myczkowski Z., 2007, Krajobrazy zaniechane, Czasopismo Techniczne. Architektura; Wydawnictwo pokonferencyjne, Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu, Kraków.
 • Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007-2013, Toruń, listopad 2008.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-8dec56e9-20dc-4691-899f-fc9e7638b2a0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.