PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 2 |
Tytuł artykułu

Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2016 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Unitcosts and income from selected products in 2016 – research results in the AGROKOSZTY System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników ekonomicznych pszenicy ozimej, żyta ozimego, rzepaku ozimego, łubinu słodkiego, grochu pastewnego i żywca wieprzowego w 2016 roku w gospodarstwach o różnej skali ich produkcji. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, czyli takich, które swoją produkcję przeznaczają na sprzedaż. Jednostki te mają charakter przedsiębiorstw. Na wyniki badanych produktów wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw, czyli zasoby ziemi, pracy i kapitału, ich jakość oraz sposób wykorzystania, ale były także uzależnione od warunków zewnętrznych (np. rynkowych, pogodowych). Następstwem zróżnicowania kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz kosztu własnych czynników wytwórczych jest zróżnicowanie kosztów ekonomicznych. Z badań wynika, że najwyższe odnotowano w przypadku produkcji na skalę dużą – pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i grochu pastewnego, na skalę średnią – żyta i łubinu słodkiego, a na małą – żywca wieprzowego. Dochód z zarządzania zapewniły wszystkie badane działalności produkcji roślinnej. Natomiast produkcja żywca wieprzowego nie pozwoliła na uzyskanie dochodu z zarządzania. Korzystny efekt skali produkcji jest jednak widoczny, strata producentów przy dużej skali – w porównaniu do małej – była prawie 5-krotnie mniejsza. Wyniki badań wskazują na przewagę dużej skali, chociaż ujawniała się ona na różnych poziomach rachunku ekonomicznego.
EN
The aim of the paper is to present the economic results of winter wheat, winter rye, winter rape, sweet lupine, fodder peas and pigs for slaughter in 2016 on farms with different production scale. Research was held at commercial farms, which sell their production. These farms are enterprises. The results of products were influenced by production capacity of farms, i.e. resources of land, labour and capital, their quality and the manner of use, but they were also dependent on external conditions (e.g. market, weather). Diversification of direct and indirect costs and the costs of own factors of production caused the diversity in economic costs. The research showed that the highest economic costs were recorded for large scale of production – winter wheat, winter rape and fodder pea, for medium scale of production – winter rye and sweet lupine, and for small scale – pigs for slaughter. The income from management was provided by all researched plant production products. Whereas the production of pigs for slaughter did not allow to obtain income from management. However, the favourable effect of the scale of production is visible, the loss of producers pigs for slaughter on a large scale – in comparison to small scale – was almost 5 times lower. The results indicate the advantage of a large scale of production, but it was revealed at different levels of economic calculation.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.137-162,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Rachunkowości Rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Bibliografia
 • Goraj, L., Mańko, S. (2004). Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych. In: L. Goraj, S. Mańko, R. Sass, Z. Wyszkowska, Rachunkowość rolnicza (pp. 12-91).Warszawa: Difin.
 • Goraj, L., Mańko, S., Sass, R., Wyszkowska, Z. (2004). Rachunkowość rolnicza. Warszawa: Difin.
 • GUS (2018 ). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 roku. Warszawa.
 • Manteuffel, R. (1984). Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL.
 • Milewski R. (ed.). (2008). Elementarne zagadnienia ekonomii. Warszawa: PWN.
 • Rembisz, W., Sielska, A. (2011). Mikroekonomia – zarys w ujęcie analitycznym. Warszawa: Vizja Press.
 • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1995). Ekonomia 1. Warszawa: PWN.
 • Skarżyńska, A., Abramczuk, Ł., Czułowska, M. (2017). Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2016 roku. Warszawa: IERIGŻ-PIB.
 • Skarżyńska, A. (2010). Zagadnienie metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, no. 3(324), pp. 90-107.
 • Ziętara, W. (1998). Metodyczne aspekty oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, no. 34, pp. 17-31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8dc6b1f8-f4bd-4af4-9829-08be6a991e6d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.