PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 5 |
Tytuł artykułu

Efektywność nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 na przykładzie projektów z zakresu Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanych z funduszy europejskich w województwie lubelskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The efficiency on investments of CO2 emission abatement. A case study of projects supported by of the European Funds for the development of use of RES in Lubelskie voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono ocenę ekonomicznej efektywności nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dane źródłowe pochodziły z departamentów Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz funduszy europejskich Ministerstwa Energii. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w województwie lubelskim w ramach programów i działań łączna wartość zrealizowanych inwestycji z zakresu OZE wyniosła 390,9 mln zł, w tym 284,9 mln zł to dofinansowanie, co stanowiło 72,9% wartości projektów. Najwięcej środków przeznaczono na instalacje systemów solarnych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej (87,7%). Pozostałe wydatkowano na fotowoltaikę (4,6%), kotłownie na biomasę (4,2) oraz biogazownie rolniczą (2,8%) i w oczyszczalni ścieków (0,7%). Najkorzystniejszymi efektami redukcji emisji CO2 charakteryzowały się kotłownie zasilane biomasą (793 zł/Mg CO2) oraz biogazownie (1024-2344 zł/Mg CO2). Najwyższe wskaźniki odnotowano dla instalacji fotowoltaicznych (6193 zł/Mg CO2) i kolektorów słonecznych (4631 zł/Mg CO2). Kluczowym czynnikiem wpływającym na takie kształtowanie się tych wielkości były znaczące różnice w ilości wytwarzanej energii oraz nakłady inwestycyjne na jednostkę zainstalowanej mocy.
EN
The paper presents an assessment of economic efficiency of investment expenditures on the reduction of CO2 emissions by use of renewable energy sources. The source data were obtain from the Department of Regional Operational Programme in the Marshal’s Office for Lubelskie voivodeship in Lublin and the Department of European Funds in Ministry of Energy. Analyses show that in the Lubelskie voivodeship the total value of completed renewable energy investments under investigated programmes and measures amounted to 360.9 million PLN, in which 284.9 million PLN came from the funding. The largest amount of funds was allocated to the installation of solar systems for the preparation of hot tap water (87.7%). The rest were spent on photovoltaics (4.6%), biomass boiler rooms (4.2%) and biogas plants: agricultural (2.8%) and in sewage treatment plants (0,7%). The most effective in reduction of CO2 were biomass-fired boilers (793 PLN/Mg CO2) and biogas plants (1,024-2,344 PLN/ Mg CO2). The highest rates were recorded for photovoltaic installations (6,193 PLN/Mg CO2) and solar collectors (4631 PLN/Mg CO2). The key factor affecting these values were significant differences in the amount of produced energy and investment expenditures per unit of installed capacity.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
5
Opis fizyczny
s.87-92,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Bibliografia
 • Graczyk Andrzej. 2011. „Problemy dofinansowania odnawialnych źródeł energii ze środków publicznych”. Ekonomia i Środowisko 2 (40): 72-89.
 • Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2016. “Economical end ecological efficiency of solar systems (A Case Study at the Communes Gorzkow and Rudnik)”. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (3): 189-195.
 • Gradziuk Piotr. 2012. „Efektywność nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 na przykładzie projektów współfinansowanych przez EkoFundusz”. Roczniki Naukowe SERiA XIV (7): 35-39.
 • KE (Komisja Europejska). 2011. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku. KOM (2011) 112. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Kiuiła Olga. 2013. “The cost of reducing CO2 emissions: Integrating abatement technologies into economic modeling”. Ecological Economics 87: 62-71.
 • Klepacki Bogdan, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński. 2016. “Efektywność emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie Unii Europejskiej”. Wieś i Rolnictwo 3 (172): 129-144.
 • Mill John Stuart. 1965. Zasady ekonomii politycznej. Tom II. Warszawa: PWN.
 • MG. 2015. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt: wersja z dnia 4 sierpnia 2015 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Say Jean-Babtiste. 1960. Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: PWN.
 • Stiglitz Joseph Eugene. 2004. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
 • Szul Tomasz. 2014. “The spatial diversity of the share the local sources of biomass in meeting of heat needs on the rural areas of Lublin Province”. Barometr Regionalny 12 (2): 77-83.
 • UE (Unia Europejska). 2014. Wsparcie z funduszy polityki spójności na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – czy osiągnięto dobre rezultaty? Luksemburg: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
 • UMWM. 2014. Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • UMWM. 2006. Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100.
 • Żylicz Tomasz. 2012. Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii. [W] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania, red. J. Rączka, M. Swora, W. Stawiany, 46-50. Warszawa: NFOŚiGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8dc3fd0f-88b7-47e5-be31-7c3fefcaf974
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.