PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 09 | 2-3[16] cz.1 |
Tytuł artykułu

Ochrona świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum i grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum typicum na obszarze rezerwatu przyrody Konewka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Protection of the 'light' oak Potentillo albae-Quercetum and lime-hornbeam Tilio-Carpinetum typicum forests situated in the Konewka nature reserve
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Występujący na terenie województwa łódzkiego rezerwat przyrody Konewka został utworzony w 1978 roku na powierzchni 99,91 ha w celu zachowania fragmentu lasu o charakterze naturalnym, należącego do zespołu świetlistej dąbrowy (Zarządzenie 1978). Celem niniejszej pracy jest diagnoza siedliskowa obszaru wspomnianego rezerwatu, weryfikacja przyjętych celów jego ochrony oraz rozpoznanie zagrożeń i zaplanowanie działań ochronnych. Drzewostany świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum charakteryzują się dużą zgodnością składu gatunkowego z naturalnym siedliskiem. Pozostałe drzewostany rezerwatu, rosnące na siedlisku grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum typicum, są zniekształcone poprzez obecność sosny zwyczajnej w warstwie starodrzewu. Obserwuje się w nich jednak dynamiczny proces odbudowywania się w kierunku pełnej zgodności ze składem zbiorowiska naturalnego. Wydaje się, że fakt ten oraz duży udział grądów w powierzchni leśnej badanego obiektu pozwala na uwzględnienie zbiorowiska Tilio-Carpinetum typicum w celu ochrony rezerwatu oraz podjęcie działań ochronnych protegujących gatunki charakterystyczne dla tego zbiorowiska.
EN
The Konewka nature reserve situated in Łódź Voivodeship was established in 1978 on the area of 99.91 ha “with the aim to preserve a fragment of natural forest belonging to the light’ oak association (Directive 1978). The objectives of this research project included: site diagnosis of the above-mentioned reserve, verification of the adopted protection targets, recognition of potential threats and elaboration of protection activities. Stands of the ‘light’ oak Potentillo albae-Quercetum are characterized by considerable conformity of their species composition with the natural site. The remaining stands in the reserve growing on the lime-hornbeam Tilio-Carpinetum typicum site are distorted by the presence of Scots pine in the old stand layer, although it is possible to observe in these stands dynamic reconstruction processes towards full compliance with the composition of the natural community. It seems that this fact, together with the high proportion of the lime-hornbeam stands in the total forest area of the examined object, allow to take the Tilio-Carpinetum typicum community into consideration in the overall protection plans of the reserve and to undertake appropriate protection measures to conserve the species characteristic for this community.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
Opis fizyczny
s.79-87,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Danielewicz W., Holeksa J., Pawlaczyk P., Szwagrzyk J. 2004. Lasy i Bory. W: J. Herbich, red. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 29–31.
 • Galon R. 1972. Geomorfologia Polski. PWN, Warszawa.
 • Instrukcja Urządzania Lasu część II. 2003. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 • Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 • Kondracki J. 2002. Geografia fizyczna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. Operat glebowo-siedliskowy Nadleśnictwa Spała, Obręb: Spała i Rawa Mazowiecka, 1990. BULiGL, Warszawa.
 • Plan ochrony rezerwatu częściowego „Konewka” na okres 01.01.1992-31.12.2001. 1992.
 • Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu. 2004. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.
 • Szymkiewicz B. 1986. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. PWRiL, Warszawa.
 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. PWRiL, Warszawa.
 • Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor Polski nr 33, poz. 126.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8d5a55c9-e653-4534-897a-8edbff8b3655
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.