PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | 3 |
Tytuł artykułu

Rynek hurtowy w Polsce jako miejsce w łańcuchu dostaw kwiatów ciętych i roślin doniczkowych

Warianty tytułu
EN
The wholesale market in Poland in the supply chain network of cut flowers and pot plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest określenie łańcucha dystrybucji roślin ozdobnych będących przedmiotem obrotu na rynku hurtowym w Polsce oraz ocena znaczenia poszczególnych ogniw. Dokonano identyfikacji dostawców i nabywców oraz oszacowano udział poszczególnych źródeł i kanałów zbytu w całkowitej podaży. Scharakteryzowano dostawców pod kątem asortymentu oferowanych roślin, a w przypadku producentów – także pod kątem skali produkcji. Badania wykazały zmniejszenie się roli rynku hurtowego w dystrybucji roślin ozdobnych w Polsce. Obecnie jest on ogniwem w łańcuchu dostaw pomiędzy małymi dostawcami i małymi odbiorcami, co przy dalszej koncentracji popytu na detalicznym rynku kwiaciarskim będzie jeszcze bardziej minimalizowało jego rolę. Równocześnie inna jest waga poszczególnych kanałów zbytu kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, co wskazuje na konieczność oddzielnego podejścia do tych rynków.
EN
The aim of the research was to determine the distribution chain of ornamental plants traded on the wholesale market in Poland and to evaluate the importance of each link. Suppliers and buyers were identified. An estimation of the contribution of each source and channel of sales (in the total supply) was performed. The suppliers were characterized in terms of range of products offered, and in the case of producers also in terms of the scale of production. The studies have shown a decrease in the role of the wholesale market in ornamental plant distribution in Poland. There is now a link in the supply chain between small suppliers and small customers, which, with further concentration of demand in the floriculture retail market, will reduce the role of the wholesale market yet further.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
101
Numer
3
Opis fizyczny
s.87-97,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa
autor
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa
autor
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • Adamus K., Górska M., Pająk B. 2011: Dystrybucja jako jeden z elementów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, „Logistyka” 5, s. 18-22.
 • Barendse H.F.J.,1988: The conditions for a successful introduction of the action system in horticulture, „Acta Horticulturae” 223, s. 17-23.
 • Cut Flowers. Guidebook for Export to Japan 2011. www.jetro.go.jp/en/reports/market, odczyt: 09.2012.
 • Dyczkowska J. 2012: Logistyka zaopatrzenia i produkcji – wpływ na logistykę dystrybucji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej”, z. 84, s. 19-28.
 • Fijałkowska E. 2013: Kwiaciarnia jako miejsce zakupu roślin ozdobnych na różne uroczystości, Praca inżynierska, SGGW w Warszawie, s. 69.
 • Frankowska M. 2011: Znaczenie koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw w zwiększeniu międzynarodowej konkurencyjności sieci kooperacyjnych, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, t. 32, s. 102-117. http://yadda.icm.edu.pl/bazhum/element/bwmetal.element.dl-catalog-609af4c3-b83a-4d93-8c32-e854ed22504, odczyt: 04.2013.
 • Jabłońska L. 1995: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, s. 70-73.
 • Jabłońska L. 2007: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 39-50.
 • Jabłońska L., Olewnicki D., Gunerka L. 2013: Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010 „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 100, z. 3, s. 62-72.
 • Jabłońska L., Olewnicki D., Ragan M. 2013: Zachowania konsumenckie na warszawskim rynku kwiatów ciętych i doniczkowych, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe SGGW”, 9/58, s. 220-230.
 • Jabłońska L., Perzyńska K. 2009: Poziom popytu na rośliny ozdobne w Warszawie w 2007 roku i jego determinanty „Zeszyty Naukowe ISiK im. Szczepana Pieniążka”, t. 17, s. 119- 132.
 • Jabłońska L. Sobczak W. 2011: Rynek chryzantem w Polsce w okresie Święta Wszystkich Świętych, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G”, t. 98, z. 4, s. 66-76.
 • Krusze N., 1970: Przemiany ilościowe i wartościowe w gospodarce szklarniowej w Holandii w okresie 1950-1965, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, z. 97, s. 123-155.
 • Linder E., Kubiak K., Czekański M. 1989: Organizacja i ekonomika handlu kwiatami, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa, Warszawa, s. 38-47.
 • Olewnicki D., Jabłońska L., Rydzewska K., Papakul J. 2013: Popyt na kwiaty na przykładzie warszawskich kwiaciarni, „Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 13, z. 3, s. 183-191.
 • Petera M. 2013: Rola roślin ozdobnych w życiu mieszkańca aglomeracji miejskiej – przykład Warszawy, Praca magisterska, SGGW, s. 48.
 • Ragan M. 2011: Charakterystyka rynku roślin ozdobnych we Francji w latach 2005-2006, Praca inżynierska, SGGW, s. 30.
 • Ragan M. 2012: Popyt na kwiaty cięte i rośliny doniczkowe w Warszawie w 2011 roku z uwzględnieniem preferencji konsumentów, Praca magisterska, SGGW w Warszawie s. 84-88.
 • Rikken M. 2011: The global comtetitiveness of Kenyan flower industry, [w] The Fifth Video Conference on the Global Competitiveness of the Flower Industry in Eastern Africa. Kenya Flower Council, 5-7. www.euacpcommodities.eu/files, odczyt: 02.2013.
 • Roguska M. 2013: Dostawcy i nabywcy na hurtowym rynku roślin ozdobnych w Polsce, Praca magisterska. SGGW.
 • Trojanowski T. 2011: Pośrednicy oraz rodzaje kanałów dystrybucji, „Logistyka”, 6, s. 3809-3815.
 • Van Liemt G. 2000: The Word cut flower industry: Trends and prospects. International Labour Office. Geneva. www.unevoc.org, odczyt: 05.2014.
 • Van der Vorst J.G.A.J., Bloemhof J.M., de Keizer M. 2012: Innovative Logistics Concepts in the Floriculture Sector. Wageningen University, http://centmapress.ilb.uni-bonn.de/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/236/217, odczyt: 02.2014.
 • Wijnands J. 2005: Sustainable International Networks in the Flower Industry. Bridging Empirical Findings and Theoretical Approaches. Scripta Horticulturae 2. International Society for Horticultural Science. Belgium. www.actahort.org/chronica/pdf/sh_2.pdf, odczyt: 03.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8d35b8be-5d45-4518-b7fe-72a349fe33c4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.