PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 504 | 1 |
Tytuł artykułu

Rozwój polskiego kwiaciarstwa w minionym 15-leciu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnich 15 latach nastąpił wyraźny wzrost produkcji roślin ozdobnych, któremu towarzyszyły zmiany strukturalne oraz asortymentowe w poszczególnych grupach roślin. Polska jest dziś w Europie liczącym się producentem szkółkarskich roślin ozdobnych (4393 ha), cebul kwiatowych (1600 ha) i sadzonek in vitro (70 min sztuk). Wzrasta również eksport tych produktów. Kwiaty cięte i rośliny doniczkowe uprawiane są na około 810 ha z przeznaczeniem głównie na rynek krajowy. Polscy producenci dostosowali się do nowych warunków gospodarki wolnorynkowej, szybko reagują na zmiany popytu, oferują produkty coraz wyższej jakości. Ale dalszy rozwój tego sektora, przy bardzo rozdrobnionej produkcji, zależy od poprawy organizacji rynku zbytu. Ze względu na ogromne znaczenie ekonomiczne kwiaciarstwa (19% udziału w towarowej produkcji roślinnej i tylko 0,04% udziału w powierzchni uprawnej), wymaga ono większego zainteresowania i wsparcia ze strony władz rządowych.
EN
The visible increase of ornamental plant production has been observed during the last 15 years. It was accompanied by changes of the structure and assortment in each group of plants Today in Europe, Poland is considered to be an important producer of nursery ornamental plants (4393 ha), flower bulbs (1600 ha) and in vitro young plants (70 mln). The export of these products increased as well. Cut flowers and pot plants are cultivated on about 810 ha under covers, generally for domestic market. Polish producers adapt to the new free market circumstances, respond quickly to the demand changes and offer products of the higher and higher quality. But the future development of this sector, in the situation of small scale farms, depends on the improvement of the outlet organization. Because of the significant economic role of floriculture (the share of 19% in the total plant market production and only 0.04% in cultivated area), bigger interest and support from the authorities are expected.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
504
Numer
1
Opis fizyczny
s.21-31,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • Cecot A., Czarnecki B. 1999. Szkółkarstwo polskie w latach 1939-1999, w: Szkółkarstwo Polskie 1799-1999. Dolatowski J. (red.). Agencja Promocji Zieleni, Warszawa.
 • Filochowski W. 2003. Próba analizy tynku roślin rabatowych i balkonowych ozdobnych z kwiatów w roku 2002 w rejonie Warszawy. Praca magisterska, SGGW.
 • Gadomska K. 1993. Zmiany w ekonomicznej efektywności produkcji doniczkowych roślin ozdobnych w Polsce w latach 1980-92. Praca magisterska, SGGW.
 • Jabłońska L. 1995a. Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa: 112 ss.
 • Jabłońska L. 1995b. Some aspects of the changes in Polish floriculture in 1980-1992. Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture 17: 33-44.
 • Jabłońska L. 1999a. Cut flower and pot plant market study. Ekspertyza przygotowana dla Stichting Marktonderzoek Tuinbouw w Hadze, maszynopis, IZMA, Warszawa: 72 ss.
 • Jabłońska L. 1999b. Stan obecny i perspektywy polskiego szkółkarstwa. Mat. konf. „Postęp w rozmnażaniu roślin ozdobnych”, AR, Kraków, 16-17 IX 1999: 9-17.
 • Jabłońska L. 2000. Produkcja roślin ozdobnych pod osłonami. Rozmiary i tendencje zmian. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2-3: 21-36.
 • Jabłońska L. 2001a. Konkurencyjność polskiego rynku cebul kwiatowych. Ogrodnictwo 1: 25-28.
 • Jabłońska L. 2001b. Charakterystyka produkcji szkółkarskiej materiału ozdobnego w Polsce na przykładzie regionu mazowieckiego. Mat. konf. „Marketing w ogrodnictwie”, Lublin, 12-13 XII 2001: 163-168.
 • Jabłońska L. 2002. Próba oceny stanu produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2-3: 85-91.
 • Jabłońska L. 2003. Rynek kwiatów ciętych i roślin doniczkowych w Polsce. BOSS, Informacje Ekonomiczne: 73 ss.
 • Jabłońska L. 2004a. Polskie kwiaciarstwo w statystyce. Ogrodnictwo 3: 17-18.
 • Jabłońska L. 2004b. Analiza sektora PKD 51.22.Z pt. „Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin” - dla potrzeb wsparcia działań inwestycyjnych na rzecz poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktruyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich”. Ekspertyza, IERiGŻ: 17 ss.
 • Jabłońska L., Hetman J. 1997. Kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce na progu XXI wieku. Mat. konf. „Strategie rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku”, Lublin, 11-12 XII 1997: 45-59.
 • Kott A. 1993. Zmiany w efektywności produkcji pod osłonami wybranych gatunków kwiatów ciętych w latach 1980-98. Praca magisterska SGGW.
 • Kubiak K. 1996. Produkcja roślin ozdobnych. Ogrodnictwo 21: 2-3.
 • Marosz A. 2004. Analiza szkółkarstwa ozdobnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Praca doktorska, ISiK, Skierniewice.
 • Zyntek A. 2004. Popyt na rośliny ozdobne w Warszawie w 2003 roku z uwzględnieniem preferencji konsumentów. Praca magisterska, Samodzielna Pracow. Org. i Ekon. Ogrodnictwa, SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8d277f9d-11d6-4eb6-b393-54ee9ad029ed
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.