PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Zmiany niektórych właściwości chemicznych gleby po zastosowaniu osadów sciekowych do celów nawozowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in some chemical properties of the soil after sludge application for fertilization purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu polowym badano wpływ stosowania do celów nawozo­wych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków z Andrychowa. Jak wynika z przeprowadzonych doświadczeń zastosowanie do celów nawo­zowych osadów ściekowych może prowadzić nie tylko do podwyższenia w glebie koncentracji „metali ciężkich" ale również do zmiany wielu ważnych z punktu widzenia żyzności gleby właściwości chemicznych gleb. Do zmian korzystnych na­leży zaliczyć wzrost zasobności gleby w fosfor, poprawę stosunku C:N oraz wzrost pojemności sorpcyjnej gleby oraz zwiększenie udziału Mg w kompleksie sorpcyjnym. Niekorzystne zmiany właściwości chemicznych to głównie wzrost zakwasze­nia gleby spowodowany głównie wzrostem wodoru wymiennego w kwasowości wymiennej, postępujące wyczerpywanie gleby z dostępnych dla roślin form potasu oraz możliwość zwiększonego wymywania mineralnych form azotu.
EN
The effect of application of the sludge coming from a sewage-treatment plant in Andrychów was investigated in a field experiment. Conducted experiments relevaled that sludge application may provide not only an increase in heavy metal concentration in the soil but also the changes in numerous of chemical soil properties, important for its fertility. Among the favo­urable changes were: an increase in phosphorus availability, improvement of C:N ratio, increase in sorptive capacity and an increase of Mg share in sorptive com­plex. Unfavourable changes in chemical properties included an increased soil acidity caused mainly by the rise of exchangeable hydrogen in exchangeable aci­dity, growing soil exhaustion of potassium forms available for plants and the pos­sibility of increased leaching of nitrogen mineral forms.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.299-306,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja, al.A.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 • Katedra Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja, Kraków
Bibliografia
 • 1. Baran S., Turski R., Flis-Bujak M., Kwiecień J., Martyn W. 1993. Wpływ uprawy roślin w zmianowaniu i monokulturze na wybrane właściwości gleby lekkiej użyźnio­nej osadem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 51-58.
 • 2. Bronner H., Bachler W. 1979. Der hydrolysierbare Stickstoff ais Hilfsmittel für Schätzüng des Sticl-istoffnachlieferung sve rmögnes von Zückerrubenböden. Landwirtsch. Forsch. 32(3): 255-261.
 • 3. Dechnik I., Wiater J. 1992. Oddziaływanie obornika i osadu ściekowego na niektóre wskaźniki żyzności gleb. Mat. Konf. „Nawozy Organiczne" 8-9.IX.1992 AR Szcze­cin: 117-122.
 • 4. Flis-Bujak M., Turski R., Baran S. 1986. Wpływ osadu ściekowego na przemiany związków próchnicznych w bielicowej glebie piaszczystej. Rocz. Gleb. 37(2/3): 187-194.
 • 5. Mazur T. 1996. Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 13-22.
 • 6. Nowosielski O., Jaszczołt E. 1991. Przydatność skierniewickiego sposobu nawożenia i ochrony roślin (SSNO) do poprawy jakości buraka cukrowego. Zesz. Nauk AR w Krakowie, Sesja Nauk. 263(34): 47-55.
 • 7. Patorczyk-Pytlik В., Spiak Z., Rabikowska В. 1993. Ocena wartości nawozowej obornika i osadu ściekowego przetworzonego przez dżdżownice w II roku po zastosowaniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 143-150.
 • 8. Pomares-Garcia E, Pratt P.S. 1979. Value of manure and sewage as N fertilizer. Agron. J. 70(6): 133-134.
 • 9. Roszyk E., Roszyk S., Spiak z. 1981. Wartość nawozowa osadów ściekowych w niek­tórych oczyszczalniach południowo- zachodniej Polski. Cz. II. Doświadczenia wege­tacyjne. Rocz. Gleb. 36(3): 94-100.
 • 10. Wiater J., Dębicki R. 1993. Wpływ substancji organicznych i organiczno- moneralnych na zmiany С organicznego i azotu w glebach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 65-72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8cc2d3d1-a3d1-4360-8e39-0efa4b6872bc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.