PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 14 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The evaluation of mycotoxins content in selected food product
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszej pracy było określenie zanieczyszczenia produktów spożywczych znajdujących się w obrocie na terenie woj. małopolskiego następującymi mikotoksynami: aflatoksynami B1, B2, G1, G2, ochratoksyną A oraz patuliną. W 70% analizowanych próbek nie stwierdzono obecności mikotoksyn. Obecność tych związków wykazano w 74 próbkach, jednak ich stężenie w żadnym przypadku nie przekroczyło dopuszczalnych limitów. Wśród 91 próbek badanych na obecność sumy aflatoksyn B1, B2, G1, G2 mikotoksyny stwierdzono w 21 próbkach ziół i przypraw oraz 8 próbkach rodzynek. Obecność ochratoksyny A stwierdzono w 42 ze 107 badanych próbek. W większości badanych próbek zawartość tej mikotoksyny była na niskim poziomie. Patulinę zidentyfikowano w 2 z 50 badanych próbek soku jabłkowego.
EN
The aim of this study was to evaluate the contamination of food product present on market of the Małopolska Province by mycotoxins: aflatoxins B1, B2, G1, G2, ochratoxin A and patulin. [-] In 70% of analysed samples mycotoxins were absent. However, in 74 samples these compounds were present, but under permissible limits. Among 91 analysed samples, aflatoxins were present in 21 samples of herbs and spices group , and in 8 samples of raisins sec. The presence of ochratoxin A was noted in 42 from 107 samples, but mosty on low level. Patulin was showed in 2 from 50 samples of apple juice.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
3
Opis fizyczny
s.139-146,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul.Prądnicka 76, 31-202 Kraków
autor
 • Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności, Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza, ul.Balicka 122, 30-149 Kraków
autor
 • Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności, Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza, ul.Balicka 122, 30-149 Kraków
Bibliografia
 • [1] Bennet J.W., Klich M.: Mycotoxins. Clin. Mikrobiol. Rev., 2003, 16, 497-516.
 • [2] Czerwiecki L.: Mikotoksyny w żywności jako czynnik zagrożenia zdrowotnego. Żywność, Żywienie a Zdrowie, 1997,4, 293-300.
 • [3] Ochratoksyna A – poważny problem w polskiej żywności. W: Profilaktyka i higiena. Biuletyn dla pracowników działów badania żywności 2001, 2, 1.
 • [4] Pittet A.: Natural occurrence of mycotoxins in foods and feeds – an updated review. Rev. Med. Vet., 1998, 149 (6), 479-492.
 • [5] Postupolski J.: Ochratoksyna A w dziennych racjach pokarmowych, surowicy krwi matki i płodu oraz w mleku kobiecym. Rozprawa doktorska, PZH, Warszawa 1999.
 • [6] Postupolski J., Rybińska K., Szczęsna M., Karłowski K., Ledzion. E.: Przegląd dokumentów Unii Europejskiej dotyczących zanieczyszczenia żywności aflatoksynami. Roczniki PZH, 1999, 1, 57-67.
 • [7] Rapid Alert System for Food and Feed Annual Report 2004 http://ec.europa.eu
 • [8] Rapid Alert System for Food and Feed Annual Report 2005 http://ec.europa.eu
 • [9] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. (Dz. Urz. WE L 77 z 16.03.2001 ).
 • [10] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 257/2002 z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 194/97 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. (Dz. Urz. WE L 41 z 13.02.2002).
 • [11] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1425/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do patuliny (Dz. Urz. WE L 203 z 12.08.2003).
 • [12] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2174/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do aflatoksyn. (Dz. Urz. WE L 326 z 13.12.2003).
 • [13] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 455/2004 z dnia 11 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do patuliny (Dz. Urz. WE L 74 z 12.03.2004).
 • [14] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 683/2004 z dnia 13 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w zakresie aflatoksyn i ochratoksyny A w żywności dla niemowląt i małych dzieci. (Dz. Urz. WE L 106 z 15.04.2004).
 • [15] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 123/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do ochratoksyny A. (Dz. U. Nr L 25 z 28.01.2005).
 • [16] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 856/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do toksyny Fusarium. (Dz. Urz. WE L 143 z 07.06.2005).
 • [17] Szymczyk K., Szteke B., Goszcz H.: Występowanie patuliny w krajowych sokach jabłkowych. Roczniki PZH, 2004, 3, 255-260.
 • [18] Varga J., Péteri Z., Tábori K., Téren J., Vágvölgyi C.: Degradation of ochratoxin A and other mycotoxins by Rhizopus isolates. Int. J. Food Microb., 2005, 99, 321-328.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8c56975e-4e0f-4dfa-8c14-fff137001eb8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.