PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 88 |
Tytuł artykułu

The analysis of the stuff motivation in the wood industry

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Each company should know best the link between the motivation of their stuff and their work performance. This issue is more and more actual relative to the common causes of the decreasing work performance. The knowledge of the stuffʼs work motivation makes the base for the determining achievement motivation model in the company. The analysis of the motivation in the relationship to the work performance is the main topic of the present share. The aim of this work has been to identify the most important motivating factors of the work performance among the stuff in the wood industry using the questionnaire method. How to obtain the information about the present extent their satisfaction with the motivation factors, as well.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
88
Opis fizyczny
p.74-86,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Enterprise Management, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zwolen, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovakia
 • Department of Enterprise Management, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zwolen, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovakia
Bibliografia
 • 1. ARMSTRONG, M. 2002. Řízení lidských zdrojů. Praha: GRADA Publishing. 2002. 159 s. ISBN 80-247-0469-2.
 • 2. BIERNACKA, J., - SEDLIAČIKOVÁ, M. 2010. Competitiveness analysis of wood industry sector in selected European Union countries. In: Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology. No. 71 (2010), p. 31-36. ISSN 1898- 5912.
 • 3. BIKNEROVÁ, Z. - LITAVCOVÁ, E. 2010. Motivácia k výkonu ako predpoklad zvyšovania konkurencieschopnosti podniku. In: Journal of Competitiveness 1/2010, str. 3-19. [online] 2010. [cit. 2013-10-10], Dostupné na <http://www.cjournal.cz/files/21.pdf>.
 • 4. BOROŠ, J. 2001. Základy sociálnej psychológie. Bratislava: IRIS, 2001. 98 s. ISBN 80-89018-20-3.
 • 5. DROZDEKOVÁ, E. Motivácia a spokojnosť zamestnancov. 2006. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Vzdelávanie a rozvoj 1’udských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti. Bratislava: AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1.
 • 6. HERZKA, P. - FUKSOVÁ, N. 2009. Proces pracovnej motivácie pracovníkov vo výrobných podnikoch. In: MANEKO, Bratislava: STU v Bratislave, 2009, roč. 1, č. 2, str. 126-138, ISSN 1337-9488.
 • 7. HITKA, M. 2010. Model analýzy motivácie zamestnancov výrobných podnikov. Zvolen: ES TU Zvolen. 150 s. ISBN 978-80-228-1998-5. ISBN 978-80-228-2296-1. 171 str.
 • 8. Hitka, M. - BLAŠKOVÁ, M. 2011. Model riadenia pracovnej motivácie v priemyselných podnikoch. Zvolen: TUZVO, 2011, 1. vydanie.
 • 9. Hitka, M. - HAJDUKOVÁ, A - VACEK, V. 2012. Porovnanie úrovne motivácie zamestnancov v podniku Slovenska a Velʼkej Británie In Sociálno-ekonomická revue, roč. 10, č. 3 (2012), s. 40-48, ISSN 1336-3727.
 • 10. JAKUBÍKOVA, B. - KYSELOVÁ, D. 2006. Informačně a komunikačné technológie a základné školstvo v základných číslach jedného výskumu. In: Zborník abstraktov a elektronických verzií recenzovaných príspevkov na CD - ROMe. XXIV. medzinárodné kolokvium o riadení osvojovacieho procesu zamerané na aktuálne problémy vedy, výchovy, vzdelávania a rozvoja tvorivého myslenia. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2006. ISBN 80-7231-139-5.
 • 11. KATUŠČÁKOVÁ, M. 2007. Učenie sa a učenie v znalostnej spoločnosti. In: XXV. International Colloquium on the Management of Educational Process aimed at current issues in science, education and crearive thinking development. Brno: Univerzita obrany - Fakulta ekonomiky a managementu, 2007. ISBN 978-80-7231-228-3.
 • 12. KOVALČÍKOVÁ, M. 2010. Interpretačná úloha zásad pracovného práva pri odstraňovaní mobbingu na pracovisku. In: Olomouc Young Lawyers Debates Collection of Papers, issue: 1 / 2010, pages: 233240. [online] 2010. [cit. 2013-10-10]. Dostupné na <www.ceeol.com >.
 • 13. KUPŠOVÁ, M. 2013. Velʼké porovnanie platov: Východniari verzus Bratislava.[online] Január 2013. [cit. 2013-10-10]. Dostupné na <http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/velke-porovnanie-platov-vychodniari-verzus-bratislava.html>.
 • 14. KUZMIN, J. S. a kol. 1985. Sociálna psychológia v podniku, 1vyd. Bratislava: ROH, 1985.195 s.
 • 15. PORVAZNÍK, J. 2007. Celostný manažment - Piliere kompetentnosti v manažmente. Bratislava: Poradca podnikatelʼa, s. r. o., 2007. 106 s. ISBN 978-80-88931-73-7.
 • 16. PRIGL, A. 1997. Vybrané kapitoly zo sociológie so zameraním na riadenie 1’udských zdrojov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 1997. 138 s. ISBN 80- 7100-402-2.
 • 17. PROVAZNÍK, V. 1997. Psychologie pro ekonomy. Praha: GRADA Publishing, 1997. 93 s. ISBN 80-7169-434-7.
 • 18. PROVAZNÍK, V.-KOMÁRKOVA. R. 1996. Motivace pracovního jednání. Praha: VŠE. 1996. 66 s. ISBN 80-4521-033-7.
 • 19. SEDLIAČIKOVÁ, M. 2004. Lʼudský faktor a jeho význam pri implementácii controllingu v podniku. In: Manažment l’udského potenciálu v podniku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Zvolen, 2004. Zvolen; Žilina; Banská Bystrica: Technická univerzita vo Zvolene : Žilinská univerzita : Univerzita M. Bela, 2004. s. 121-125. ISBN 80-228-1330-3.
 • 20. SCHEER, L. 2007. Biometria. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. 333 strán. ISBN 978-80-228-1723-3.
 • 21. ŠUTEKOVÁ, H. 2012. Analýza motivačných preferencií zamestnancov vo vybranom podniku. In: Acta academica karviniensia 3/2012, s. 151-160, ISSN: 1212-415X.
 • 22. http://www.statistics.sk/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8adcf247-fb11-4b15-aa80-f6ed3b30d8da
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.