PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 6 t.2 |

Tytuł artykułu

Ewolucja systemów franchisingowych w Polsce

Autorzy

Warianty tytułu

EN
The evolution of franchising systems in Poland
RU
Ehvoljucija franchajjzingovykh sistem v Pol'she

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Cel artykułu: odpowiedź na pytanie: jak ewoluowały systemy franchisingowe (ich elementy i relacje, rozwiązania organizacyjno-zarządcze, warunki sprawnego działania) w zmiennych warunkach otoczenia w Polsce? Rodzaj wykorzystywanej metody badawczej: podłużne studium przypadku zastosowane do pięciu organizacji stosujących franchising i działających w latach 1991-2016 w Polsce. Podejścia badawcze: ewolucyjne, systemowe i praktyczne. Główne wyniki badań: organizacje franchisingowe kształtowały się zgodnie z modelami działania i ewolucji. Jeżeli nie zaadaptowały się, przestawały sprawnie działać lub przechodziły do alternatywnych form: agencji, dzierżawy czy licencji. Wnioski: systemy franchisingowe przechodzą przez cykle ewolucyjne. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo ich sprawnego działania należy doprowadzić do koniunkcji i dopasowania następujących elementów: otoczenie/organizacja, akcja/reakcja, wspólne cele, funkcjonalny podział pracy, więzi, kontrola i kierownictwo. Implikacje praktyczne i społeczne: możliwość kontroli systemów franchisingowych. Odkryto ich nowe funkcje, ścieżki rozwoju, rolę podziału pracy i kultury, aspekt społeczny „być użytecznym”.
EN
Purpose: to answer the question: What was the evolution of franchising systems (their elements and relations, organisation-management solutions, conditions for an effective action) working in changing circumstances in Poland? Research method: longitudinal case study applied to five organisations using franchising and functioning in the period 1991 - 2016 in Poland. Methodology approach: evolutionary, systemic and practical approach. Findings: franchise organisations were shaped in accordance to the models of work and evolution. If there were no adaptation to evolution powers, the franchise systems functioned not efficiently or shifted to alternative forms: agency, tenancy or licence. Research implications: franchising systems pass through evolution cycles. To increase probability of their effective action it should be brought to conjunction and match of the following elements: environment/organisation, action/reaction, common objectives, functional division of work, links, control, and direction. Practical and social implications: the possibility to control franchising systems. There were discovered their new functions, paths of development, the role of division of work and culture, the social aspect “to be useful”.
RU
Формулировка цели статьи: ответить на вопрос: Как эволюировали франчайзинговые системы (их элементы и связи, организационно-управленческие решения, условия эффективного действия) в изменяющихся условиях окружающей среды в Польше? Вид используемого исследовательского метода: лонгитюдный анализ конкретного случая, примененный по отношению к пяти организациям, применяющим франчайзинг и действующим в 1991 - 2016 гг. в Польше. Исследовательский подход: эволюционный, системный и практический. Основные результаты изучения: франчайзинговые организации формировались в соответствии с моделями действия и эволюции. Если они не приспособились, переставали четко действовать или переключались на альтернативные формы: агентства, аренды или лицензии. Выводы: франчайзинговые системы проходят эволюционные циклы. Чтобы повысить вероятность их четкого действия, следует привести к конъюнкции и приспособлению следующих элементов: окружающая среда-организация, акция-реакция, общие цели, функциональное разделение труда, узы, контроль и управление. Практические и социальные импликации: возможность контроля за франчайзинговыми системами. Открыли новые их функции, пути развития, роль разделения труда и культуры, социальный аспект «быть пригодным».

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

Opis fizyczny

s.323-334,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, ul.Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Bibliografia

 • Ackoff R. L. (1973), O system pojęć systemowych, „Prakseologia”, nr 46(2).
 • Antonowicz A. (2011), The dissemination of franchising all over the world; an attempt to assess the scale of the phenomenon, “Problems of Management in the 21st Century”, No. 2.
 • Bogdanov A. (1922), Tektologia. Wsieobszczaja organizacionnaja nauka, Izdatelstvo Z. I. Grszebina, Moskwa.
 • Bradach J. L. (1998), Franchise Organizations, Harvard Business School Press, Harvard.
 • Brickley J. A., Dark F. H. (1987), The choice of organizational form: The case offranchising, “Journal of Financial Economics”, No. 18(2).
 • Combs J. G., Ketchen D. Jr., Short J. C. (2011), Franchising Research: Major Milestones, New Directions, and Its Future Within Entrepreneurship, “Entrepreneurship Theory and Practice”, May.
 • Dant R. P., Grünhagen M. (2014), International Franchising Research: Some Thoughts on the What, Where, When, and How, “Journal of Marketing Channels”, No. 21.
 • Dant R. P., Grünhagen M., Windsperger J. (2011), Franchising Research Frontiers for the Twenty- First Century, “Journal of Retailing”, No. 87(3).
 • Davies J. (2015), Franchising as organizational form in business and political organizations, “International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences”, No. 8(1).
 • Diaz-Bernardo R. (2012), An Analysis Of Three Confronting Theories To Explain Franchising Supply, “Journal of Business & Economics Research”, No. 10(3).
 • Elango B., Fried V. H. (1997), Franchising Research: A Literature Review and Synthesis, “Journal of Small Business Management”, No. 35(3).
 • Evanschitzky H., Caemmerer В., Backhaus С. (2016), The Franchise Dilemma: Entrepreneurial Characteristics, Relational Contracting, and Opportunism in Hybrid Governance, “Journal of Small Business Management”, No. 54(1).
 • Fulop Ch., Forward J. (1997), Insights into Franchising: A Review of Empirical and Theoretical Perspectives, “The Service Industries Journal”, No. 17(4).
 • Hoppner J. J., Griffith D. A., (2015), Looking Back to Move Forward: A Review of the Evolution of Research in International Marketing Channels, “Journal of Retailing”, No. 91(4).
 • Oxenfeldt A. R., Kelly A. O. (1968 - 1969), Will Successfully Franchise Systems Ultimately Become Wholly- Owned Chains?, “Journal of Retailing (Special Issue on Franchising)”, No. 44(4).
 • Paswan A. K., D’Souza D., Rajamma R. K. (2014), Value со-creation through knowledge exchange in franchising, “Journal of Services Marketing”, No. 28(2).
 • Raport o franczyzie w Polsce 2015, Profit System, Warszawa.
 • Raport о franczyzie w Polsce 2016, Profit System, Warszawa.
 • Saunders M., Lewis R, Thornhill A. (2016), Research Methods for bussines students, Pearson Education Limited, England.
 • The Profile of Franchising (1998), Volume I, International Franchise Association Educational Foundation, Frandata.
 • The Profile of Franchising (1999), Volume II, International Franchise Association Educational Foundation, Frandata.
 • The Profile of Franchising (2001), Volume III, International Franchise Association Educational Foundation, Frandata.
 • Van de Ven A. H., Poole M. S. (2005), Field Research Method, (w:) Baum J. A. C. (Ed.), Companion to organizations, Blackwell Publishing.
 • Watson IV G. F., Worm S., Palmatier R. W., Ganesan S. (2015), The Evolution of Marketing Channels: Trends and Research Directions, “Journal of Retailing”, No. 91(4).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-8ad09f56-7eea-44db-9259-f9957d8f9475
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.