PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 55 |
Tytuł artykułu

Investigation on the fungicidal properties of wood tar - a side product of pyrolysis of previously treated wood with preservatives

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Badania nad właściwościami grzybobójczymi smół drzewnych - produktów pirolizy drewna impregnowanego środkami ochrony
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the paper was to estimate the limit of the fungicidal value of wood tar being a product of pyrolysis of wood previously treated with creosote oil or salt preservative of the CCB type. The effectiveness of wood tar in wood protection against fungi causing brown rot and soft rot was compared to the effectiveness of creosote oil (type WEI-B). Wood was impregnated with alcohol solutions of the preservatives and next subjected to the action of the following fungi: Coniophora puteana, Poria placenta and Coriolus versicolor. The fungicidal values of the investigated preservatives were determined with the use of the short agar-block method and the ageing test according to the standard PN-EN 84. It was found that wood tar being a product of pyrolysis of used wood which was previously treated may be a potential preservative for wood protection or a component of preservatives. However, better fungicidal properties were found for wood tar obtained from wood previously treated with creosote oil.
PL
Celem pracy było wyznaczenie granicznych wartości grzybobójczych smół drzewnych pochodzących z pirolizy drewna impregnowanego olejem kreozotowym oraz solnym środkiem ochrony drewna typu CCB. Ich skuteczność w zabezpieczaniu drewna przed grzybami powodującymi brunatny i jasny rozkład porównano ze skutecznością oleju kreozotowego (typ WEI-B). Drewno zostało nasycone roztworami alkoholowymi wymienionych preparatów, a następnie poddane działaniu grzybów: Coniophora puteana, Poria placenta i Coriolus versicolor. Wartości grzybobójcze badanych preparatów wyznaczono skróconą metodą agarowo-klockową z zastosowaniem testu starzeniowego wg EN 84. Stwierdzono iż smoła drzewna będąca produktem termolizy poużytecznego drewna impregnowanego może stanowić potencjalny środek ochrony drewna lub jego składnik, przy czym lepsze właściwości grzybobójcze wykazała smoła drzewna pochodząca z drewna impregnowanego olejem kreozotowym.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
55
Opis fizyczny
p.360-368,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Chemical Wood Technology, August Cieszkowski Agricultural University of Poznan, Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Poland
Bibliografia
 • 1. ANONYMOUS 2000: International Patent Classification (IPC), Bio-Oil Preservatives. PCT/CA 99/00984.
 • 2. COUTO, L. C., 1996: Potentiel fongicide des extraits dfcorce de barbatimao Olftat brut et combinfs aux ions Fe+++ et AI+++, Ph.D. thesis, U. Laval (Quebec, Canada).
 • 3. FELTON. С .С., DE GROOTH R.C. 1996: The recycling potential of preservative - treated wood. Forest Products Journal 46 (7/8) s. 37-46.
 • 4. HELSEN L., VAN DEN BULCK E. 1998: The Microdistribution of Cooper. Chromium and Arsenic in CCA Treated Wood and Its Pyrolysis Residue Using.
 • 5. HIRATA Т., INOUE M., FUKUI Y. 1993: Pyrolysis and combustion toxicity of wood treated with CCA. Wood Science and Technology 27 s. 35-47.
 • 6. KAMDEM P.D. 1999: The recycling of CCA treated wood. IRG/WP 99-50140.
 • 7. KIEŁCZEWSKI M., MAZELA В., COFTA G., ZAKRZEWSKI R., BARTKOWIAK M. 2002: Utylizacja drewna impregnowanego, wycofanego z użytkowania - badania nad konwersją. Techniczny Biuletyn Informacyjny. 13 s. 22-29.
 • 8. KOLLMANN F. 1955: Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe. Springer-Verlag/Berlin Güttingen Heidelberg.
 • 9. LAKS, P.E., P. A. MCKAIG AND R.W. HEMINGWAY. 1988: Wood Preservatives Based on Condensed Tannins, Holzforschung, 42 s. 299-306.
 • 10. LINDROOS L. 1999: Recycling of impregnated timber, part 2: combustion trial. IRG/WP 99-50132.
 • 11. LUTOMSKI К. 1968:
 • a) Further investigations on the fungicidal properties of wood tar. Zeszyty Naukowe SGGW - Leśnictwo nr 12, s. 41-46.
 • b) Physico-chemical and fungicidal properties of tars obtained in the process of pine stumpwood thermolysis. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, s. 69-75.
 • c) Characteristics of tar products obtained in hardwood thermolysis. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, s. 57-67.
 • 12. LUTOMSKI K. 1969: Assessment of the usefulness of wood tars applied as wood preservers with special reference to their toxicity. Prace Komisji Technologii Drewna PTPN. Tom II Zeszyt 5, s 3-49.
 • 13. LUTOMSKI К. 1997: Application of wood tars in wood protection. Proceedings of the First International Symposium on Wood Tar and Pitch, Warszawa, s: 249-253.
 • 14. MCQUEEN J., STEVENS J. 1998: Disposal of CCA-treatad wood. Forest Products Journal 48 (11/12) s 86-90.
 • 15. MUNSON J. M., KAMDEM D. P. 1998: Reconstituted particleboards from CCA-treated red pine utility. Forest Products Journal 48 (3) s. 55-62.
 • 16. REBEIRO А. В., MATEUS. E.P., OTTOSEN L. 2002: Electrodialytic remediation of creosote and CCA treated timber wastes. IRG/WP 02-50190.
 • 17. RIBEIRO А. В., MATEUS. E.P., OTTOSEN L., G. BECH-NIELSEN. 2000: Electrodialytic Removol of Cu, Cr, and As from Chromated Copper Arsenate-Treated Timber Waste. Environ. Sei. Technol. 34 s. 784-788.
 • 18. SMITH R.L., SHIAU R. J. 1998: An industry evaluation of the reuse recycling and reduction of spent CCA wood products. Forest Products Journal 48 (2) s. 44—48.
 • 19. SUZUKI Т., S. DOI, M. YAMAKAWA, K. YAMAMOTO, T. WATANABE AND M. FUNAKI. 1997: Recovery of Wood Preservatives from Wood Pyrolysis Tar by Solvent Extraction. Holzforschung, 51 s. 214-218.
 • 20. SYRJÄNEN T. 1999: Recycling of impregnated timber: Part 1: Crushing combustion plats smount costs and logistics. IRG/WP 99 -50131.
 • 21. WILLEITNER H., R-D PEEK 1998: How to determine what is a realistic emission fronm treated wood. IRG/WP 98-50105.
 • STANDARDS.
 • 1. PN-C-04906 (2000): Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.
 • 2. PN-EN-84 (1993): Środki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna przed badaniami biologicznymi. Narażenie na wymywanie.
 • 3. PN-EN 1014-2 (1999): Środki ochrony drewna - Olej kreozotowy i drewno nasycone olejem kreozotowym - metody pobierania próbek i analizy - Postępowanie przy otrzymywaniu próbki oleju kreozotowego z drewna nasyconego przeznaczonej do dalszej analizy. PKN, Warszawa.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-894f0342-546c-4160-9a11-c7510a7637f7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.