PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Ocena sprawności systemu odwodnienia eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of the efficiency of the system of dehydration operated landfill of municipal waste
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy omówiono podstawowe problemy ochrony środowiska wodnego w kontekście eksploatacji składowiska odpadów o ograniczonej infrastrukturze technicznej. Przeprowadzone badania, jakości wód podziemnych i odciekowych podczas zaawansowanej eksploatacji tj. w latach 2006-2008 po okresie zimowych roztopów, poddano szczegółowej analizie, w tym porównawczej, w której uwzględniono zmienność składu zarówno wód podziemnych na napływie i odpływie jak i odcieków gromadzonych na terenie składowiska. W ocenie środowiskowej uwzględniono elementy składowe konstrukcji eksploatowanego składowiska, a także rodzaj, ilość i pochodzenie deponowanych odpadów.Szczegółowa analiza na tle wyników przeprowadzonych badań, umożliwiła przede wszystkim dokonanie oceny sprawności systemu odwodnienia składowiska, ze wskazaniem rozwiązania dla ochrony środowiska wodnego w kontekście przy-rostu masy deponowanych odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny.
EN
The work discusses the basic issues of protection of the aquatic environment in the context of the operation of the facility, with reduced infrastructure support. Survey, the quality of groundwater and the wastewater during the advanced service in the years 2006-2008 after a period of winter the meltdown, were analysed, including benchmarking, which takes into account the variability in the composition of both the groundwater in-flow opacimeter and outflow and leachate collected in the landfill. In assessing the environment includes the components of the compromised sites, as well as the type, quantity and origin of deposited waste. The detailed analysis of the background of the results of the analyses carried out, requires above all to assess the efficiency of the system for the dehydration of the landfill, with an indication of the solutions for the protection of the aquatic environment in the context of the increase of mass deposited of municipal waste not selectively collected.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.217-226,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul.Zamenhofa 1a ,33-300 Nowy Sącz
Bibliografia
 • Baran S., Turski R. 1994. Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Akademia Rolnicza w Lublinie.
 • Białowiec A. 2009. Racjonalna gospodarka odciekami. Przegląd komunalny. 10. s. 30-35.
 • Czaja S., Fiedor B., Hałas M. 2002. Szanse i zagrożenia gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie lokalnym i regionalnym na przykładzie Dolnego Śląska. Ochrona Powietrza iProblemy Odpadów nr 5 Katowice. s.165 – 170.
 • Gomółka E. i Szaynok A. 1997. Chemia wody i powietrza. Politechnika Wrocławska. Wrocław.
 • Dąbrowski H. 2000. Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk. Mat konferencyjne. Drenaże i odwodnienie składowisk odpadów. Szczyrk 29.02. – 2.03. 2000. ABRYS. Poznań.s. 103-107.
 • Obrzut L. 1997. Odcieki z wysypisk komunalnych. Ekoprofit nr 5. Katowice. s. 32-36.
 • Olańczuk-Neyman K., Quant B., Sobieralska A. 2000. Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk. Mat konferencyjne. Zagrożenia środowiska gruntowo - wodnego i powietrza związane z odciekami ze składowisk odpadów. Szczyrk 29.02. – 2.03.2000. ABRYS. Poznań. s. 93-100.
 • Przydatek G. 2009. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Guzów. Orońsko s. 29-30,32-33.
 • Szymański K. 1987. Migracja odcieków z wysypisk odpadów komunalnych w gruncie. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Koszalin.
 • Szpadt R. 2005.Gospodarka odciekami na składowisku. Materiały konferencyjne. Słubice. s. 109-124.
 • Zbierska J. 2001. Odpady i śmieci – ochrona i unieszkodliwianie. Poradnik gospodarski nr 4. Poznań. s. 48.
 • Złotoszewska-Niedziałek H.2007. Warunki migracji zanieczyszcze w podłożu składowiska „Lipiny Stare”. Acta Scientarium Polonorum Architectura. 6(3). s. 25 – 34.
 • Dokumentacja archiwalna składowiska odpadów komunalnych w Guzowie 1988-2008.
 • Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (M.P. 2010, Nr. 101, poz. 1883). Ministerstwo Środowiska. 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-88e124ea-888c-4e07-ace6-dd881aa7cedc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.