PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 34 | 4 |
Tytuł artykułu

Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku krajobrazowego. Cz. III

Warianty tytułu
EN
New data on the occurrence of beetles (Coleoptera) in Rogalin Landscape Park. Part III
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The article presents new distributional data on rare and endangered beetles of 18 families (Sphaeriusidae, Histeridae, Leiodidae, Silphidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, Byrrhidae, Limnichidae, Elateridae, Cryptophagidae, Coccinellidae, Zopheridae, Tenebrionidae, Pyrochroidae, Anthicidae, Dryophthoridae, Erirhinidae and Curculionidae) in Rogalin Landscape Park with notes on their biology. The presence of Corticeus bicoloroides in Poland is confirmed with new findings. The importance of Rogalin Landscape Park for protecting beetle species diversity is discussed.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
34
Numer
4
Opis fizyczny
s.5-19,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zbiory Przyrodnicze, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza, ul.Umultowska 89, 61-614 Poznań
 • Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
autor
 • Zakład Zoologii Systematycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza, ul.Umultowska 89, 61-614 Poznań
Bibliografia
 • ANTCZAK M., KONWERSKI SZ., GROBELNY S., TRYJANOWSKI P. 2002: The Food Composition of Immature and Non-breeding White Storks in Poland. Waterbirds, 25, 4: 424-428.
 • BAJERLEIN D. 2009: Coprophilous histerid beetle community (Coleoptera: Histeriade) of western Poland. Polish Journal of Entomology, 78: 201-207.
 • BANASZAK J. 1978: Entomofauna zabytkowych dębów w Rogalinie. Wszechświat, 5: 123-125.
 • BARŁOŻEK T., GAWROŃSKI R., KOMOSIŃSKI K., KONWERSKI SZ., MATUSIAK R.,
 • MIŁKOWSKI M., RUTA R. 2011: Nowe stanowiska Anthicidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 30 (3): 159-169.
 • BUNALSKI M. 2012: Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 2. Omarlicowate (Silphidae). Wiadomości Entomologiczne, 31 (2): 90-99.
 • BUNALSKI M., KONWERSKI SZ., PRZEWOŹNY M., RUTA R. 2011: Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Część 3: Tenebrioninae. Wiadomości Entomologiczne, 30 (4): 211-222.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1983: Chrząszcze Coleoptera. Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 9: 1-294.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1976: Chrząszcze Coleoptera. Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 4: 1-307.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1978: Chrząszcze Coleoptera. Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 5: 1-356.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985: Chrząszcze Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 10: 1-401.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986: Chrząszcze Coleoptera. Cucujoidea, część 2. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 13: 1-278.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987: Chrząszcze Coleoptera. Cucujoidea, część 3. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 14: 1-310.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1993: Chrząszcze Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, część 1. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 19: 1-304.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1995: Chrząszcze Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, część 2. Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 20: 1-310.
 • BYK A., MOKRZYCKI T. 2009: Lamprodila mirifica (MULSANT, 1855) (Buprestidae: Chrysochroinae: Poecilonotini) – new for the fauna of Poland. Key to the identification of Polish species of the genus Lamprodila MOTSCHULSKY, 1860. Fragmenta Faunistica, 52 (2): 91-97.
 • GOSIK R. 2006: Description of the larva and the pupa of Bagous nodulosus GYLLENHAL in SHOENHERR, 1836 (Coleoptera: Curculionidae), with comments on its biology. Baltic Journal of Coleopterology, 6 (2): 143-150.
 • IWAN D., KUBISZ D., TYKARSKI P. 2012: Coleoptera Poloniae: Tenebrionoidea (Tenebrionidae, Boridae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 480 pp.
 • JAŁOSZYŃSKI P. 2003: Materiały do poznania Scydmaenidae (Coleoptera: Staphylinoidea) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Wiadomości Entomologiczne, 22 (1): 13-24.
 • JAŁOSZYŃSKI P., BŁOSZYK J., BUNALSKI M., KONWERSKI SZ. 2006: Nowe stanowiska Nargus velox (SPENCE) (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) na Nizinie Wielkopolsko- Kujawskiej. Wiadomości Entomologiczne, 25 (1): 61-62.
 • JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI SZ., RUTA R. 2008: Nowe stanowiska gatunków z rodzajów Apocatops ZWICK, Catops PAYK. i Fissocatops ZWICK (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 27 (2): 69-76.
 • KONWERSKI SZ., SIENKIEWICZ P. 2002: Leiodes bicolor (W.L. SCHMIDT, 1841) i L. ferruginea (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Leiodidae) – gatunki nowe dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Wiadomości Entomologiczne, 20 (3-4): 174.
 • KONWERSKI SZ., SIENKIEWICZ P. 2005: Leiodidae (Coleoptera) of the Biedrusko range in Western Poland. [W:] SKŁODOWSKI J., HURUK S., BARŠEVSKIS A., TARASIUK S.W: Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw Agricultural University Press: 129-136.
 • KONWERSKI SZ., SIENKIEWICZ P. 2007: Leiodidae (Insecta: Coleoptera) wybranych obszarów ochrony ścisłej Wielkopolskiego Parku Narodowego. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ochrona Owadów w Polsce „Różnorodność biologiczna owadów Polski – aktualny stan badań oraz perspektywy jej ochrony”, Poznań, 20-22 IX 2007: 29.
 • KUBISZ D. 2000: Mordellochroa milleri EMERY (Mordellidae), Anaspis bohemica
 • SCHILSKY (Anaspididae) i Corticeus bicoloroides (ROUBAL) (Tenebrionidae) nowe dla fauny Polski gatunki chrząszczy (Coleoptera: Tenebrionoidea). Wiadomości Entomologiczne, 19 (1): 9-14.
 • KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1998: Nakwiatkowate – Anthicidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 19, 80: 1-38.
 • LÖBL I., SMETANA A. (red.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Apollo Books, Stenstrup, 2003-2011, Brill, Leiden, Boston, 2013.
 • LÖBL I., LÖBL D. (red.) 2015: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden, Boston, 1702 pp. 18 S. KONWERSKI, P. SIENKIEWICZ, M. PRZEWOŹNY
 • MAJEWSKI T. 1995: Nowe i rzadkie w Polsce chrząszcze z rodzaju Micrambe THOMSON (Coleoptera, Cryptophagidae). Wiadomości Entomologiczne, 14 (4): 209-212.
 • MAZUR S. 1981. Histeridae. Gnilikowate (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski, 9: 1-205.
 • MATUSZEWSKI SZ., BAJERLEIN D., KONWERSKI SZ., SZPILA K. 2008: An initial study of insect succession and carrion decomposition in various forests habitats of Central Europe. Forensic Science International, 180: 61-69.
 • MATUSZEWSKI SZ., BAJERLEIN D., KONWERSKI SZ., SZPILA K. 2010: Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 2: Composition and residency patterns of carrion fauna. Forensic Science International, 195: 42-51.
 • MOKRZYCKI T., BYK A., BOROWSKI J. 2008: Rzadkie i reliktowe chrząszcze (Coleoptera) starych dębów Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 27 (4): 43-56.
 • OBARSKI J. 1961. Dalsze badania nad entomofauną roślin baldaszkowatych oraz próba jej analizy na podstawie 3-letnich wyników. Biul. IOR, Poznań, 13: 123–159.
 • PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002: Coleoptera – chrząszcze. [W:] Z. GŁOWACIŃSKI (red.): Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN: 88-110.
 • PRZEWOŹNY M. 2007: Chrząszcze (Coleoptera) okolic Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Nowy Pamętnik Fizjograficzny, 5 (1-2): 29-48.
 • PRZEWOŹNY M. 2011: Rare and interesting beetles (Coleoptera) caught in the Sierakowski Landscape Park. Badania Fizjograficzne, R II – Seria C – Zoologia (C52): 33-45.
 • PRZEWOŹNY M., SIENKIEWICZ P., KONWERSKI SZ. 2012: Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Część II. Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica). Wiadomości Entomologiczne, 31 (4): 251-261.
 • RENNER K., MESSUTAT J. 2007: Untersuchungen zur Käferfauna der Umgebung von Skwierzyna im westlichen Polen (Wielkopolska). Coleo, 8: 16-20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Poz. 1348.
 • RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI SZ. 2004: Nowe stanowiska gnilików (Coleoptera: Histeridae) w Polsce. Część 1. Onthophilinae – Dendrophilinae. Wiadomości Entomologiczne, 23 (1): 13-20.
 • RUTA R. 2007 (2006): Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) kserotermicznych Wzgórz Byszewickich w Dolinie Noteci. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, Warszawa, 5 (1-2): 49-106.
 • RUTA R. 2012: Nowe stanowiska Sphaerius acaroides WALTL, 1838 w zachodniej Polsce (Coleoptera: Myxophaga: Sphaeriusidae). Wiadomości Entomologiczne, 31 (4): 288-289.
 • RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI SZ., MAJEWSKI T., BARŁOŻEK T. 2009: Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Polski. Część 1. Nowe dane faunistyczne. Wiadomości Entomologiczne, 28 (2): 91-112.
 • SIENKIEWICZ P. 2003: Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the seasonally flooded meadows in the valley of the middle course of the Warta – qualitative analysis. Baltic Journal of Coleopterology, 3 (3): 129-136.
 • SIENKIEWICZ P., KONWERSKI SZ. 2004: Znaczenie rezerwatu Krajkowo koło Poznania dla ochrony chrząszczy (Coleoptera) środowisk dolin rzecznych. Wiadomości Entomologiczne, 23 Supl. 2: „Ochrona owadów – Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów”: 189-191.
 • SIENKIEWICZ P., KONWERSKI SZ. 2005: Rare and endangered beetles (Coleoptera) from Krajkowo nature reserve in the middle course of the Warta river in Western Poland. [W:] SKŁODOWSKI J., HURUK S., BARŠEVSKIS A., TARASIUK S. (red.): Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw Agricultural University Press: 57-63.
 • SIENKIEWICZ P., KONWERSKI SZ., PRZEWOŹNY M. 2009: Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Część I. Biegaczowate (Carabidae). Wiadomości Entomologiczne, 28 (4): 219-230.
 • SLOGGETT J.J., VÖLKL W., SCHULZE W., SCHULENBURG J.H. G., MAJERUS M.E.N. 2002: The ant-associations and diet of the ladybird Coccinella magnifica (Coleoptera: Coccinellidae). Europaean Journal of Entomology, 99: 565-592.
 • SLOGGETT J.J., WOOD R.A., MAJERUS M.E.N. 1998: Adaptations of Coccinella magnifica REDTENBACHER, a myrmecophilous Coccinellid, to aggression by Wood Ants (Formica rufa Group). I. Adult behavioral adaptation, its ecological context and evolution. Journal of Insect Behavior, 11 (6): 889-904.
 • STACHOWIAK P. 1986: Nowe i rzadkie dla Polski gatunki ryjoszowatych, podryjkowatych i ryjkowcowatych (Coleoptera, Rhinomaceridae, Attelabidae, Curculionidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 56: 263-271.
 • WANAT M. 2004: Zjawisko rójki u Sphenophorus striatopunctatus (GOEZE, 1777) i Notaris granulipennis TOURNIER, 1874 (Coleoptera: Curculionidae). Wiadomości Entomologiczne, 23 (1): 35-38.
 • WANAT M. 2005: Ryjkowce (Coleoptera: Curculionidea bez Scolytinae) Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [W:] DYRCZ A., WERPACHOWSKI C. (red.): Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec- Twierdza: 301-324.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-881886fb-006c-4582-9678-2d7e2f9f62b8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.