PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 497 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena i stopień wykorzystania kolekcji ekotypów kostrzewy czerwonej w hodowli odmian gazonowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of the collected materials of red fescue and the level of its usage in the breeding of new turfgrass varieties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kostrzewa czerwona wyróżnia się dużą zmiennością morfologiczną. Jednym z istotnych elementów powodzenia prac hodowlanych jest dokładne określenie zakresu zmienności cech morfologicznych i biologicznych materiałów wyjściowych. Głównym celem prac była ocena zmienności cech gazonowych i plonu nasion oraz wykorzystanie wyselekcjonowanych materiałów o pożądanych cechach do dalszej hodowli nowych odmian. Selekcjonowano formy o lepszych cechach gazonowych i jednocześnie korzystnych cechach nasiennych, a zwłaszcza o wysokim plonie nasion. Przedmiotem badań były 64 obiekty kostrzewy czerwonej typu gazon owego badanych w polu w trzyletnim cyklu użytkowania. Zmienność cech określano dla ogólnego aspektu gazonowego (wyglądu roślin) wiosną i jesienią, zimozieloności, terminu kłoszenia, podatności na mączniaka i plamistość liści oraz plonu nasion, jako cechy głównej. Największą zmienność w badanej populacji stwierdzono dla plonu nasion (64% c.v.), a następnie dla zimozieloności i ogólnego wyglądu. Przydatność wyselekcjonowanego materiału o pożądanych cechach w hodowli mierzona współczynnikiem wykorzystania wynosiła 3,1%.
EN
Morphological variability is characteristic for red fescue. A significant factor in successful breeding of red fescue is determining the scope of morphological and biological characteristics of the initial materials. The main goal of the studies was the evaluation of the variability in turfgrass characteristics along with the grain yield, as well as the selection of material with the characteristics efficient enough for use in future breeding. The selection was primarily based on two factors: varieties chosen had finer turfgrass characteristics and higher grain yield. There were 63 plots of red fescue turfgrass type used in the research. Each ecotype was planted in 5 clumps and was tested for usage within a three year period. The goal of the research was to determine the irregularities of the characteristics such as: general aspect (the appearance of the plant) during spring and autumn seasons, winter-greenness, trimming terms, susceptibility to Erysiphe graminis, spotting of leaves and finally grain yield as the main characteristic. The grain yield in the tested red fescue ecotypes had the highest variability followed by the winter-greenness and the general aspect. The usefulness of the selected material containing the required breeding characteristics measured with usage coefficient equalled 3.1%.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
497
Numer
2
Opis fizyczny
s.449-454,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Samodzielna Pracownia Traw i Roślin Motylkowatych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, 05-870 Błonie
autor
 • Samodzielna Pracownia Traw i Roślin Motylkowatych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, 05-870 Błonie
Bibliografia
 • Anonim 1997. Chewings, slender creeping and strong creeping red fescues. Turfgrass reed. Published by STRI, Bingley, West Yorkshire, England: 7-10.
 • Falkowski M. 1982. Trawy polskie. PWRiL Warszawa: 246-252.
 • Goliński P., Kozłowski S. 1998. Biological and chemical properties of creeping red fescue from the point of view of its utilization in difficult site conditions. Grassland Science in Europe 3: 699-702.
 • Goliński P. 2000. Czynniki determinujące plonowanie plantacji nasiennych Festuca rubra. Łąki w Polsce 3: 33-41.
 • Hodgkin T. 1998. Perspectives on the availability and use of plant genetic resoureces. Plant Varieties and Seeds 11: 15-17.
 • Kozłowski S. 1997. Hodowla traw a zmienność ich cech morfologicznych, biologicznych i chemicznych. Biul. Oceny Odm. 28: 17-28.
 • Martyniak D. 2001. Cechy biologiczne warunkujące wartość gazonową i nasienną odmian i rodów wiechliny łąkowej (Poa pratensis L). Praca doktorska, IHAR Radzików: 74 ss.
 • Ramenda S. 1997. Prace nad wyhodowaniem nowych odmian kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) o wyższych zdolnościach reprodukcyjnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 451: 111-124.
 • Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski Niżowej. Wyd. Nauk. PWN Warszawa: 566-577.
 • Sawicki B. 1994. Ekotypy kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L. subsp. genuina Hack) z Wyżyny Lubelskiej jako źródło zasobów genowych. Genet. Pol. 35A: 365-369.
 • Żurek G., Prończuk S. 1997. Efektywność ekotypów jako materiału do hodowli traw gazonowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 451: 161-166.
 • Żyłka D., Prończuk S., Prończuk M. 2001. Porównanie kępowych i rozłogowych podgatunków kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L. s.s.) pod względem przydatności na użytkowanie trawnikowe i nasienne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 474: 103-112.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-87b66d65-f68e-4ca9-a187-030dd37d02ec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.