PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 06 | 3 |
Tytuł artykułu

Struktura czasu roboczego i wydajności pracy podczas pakietowania pozostałości zrębowych pakieciarką John Deere 1490E

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Work time structure and productivity in bundling logging residues with a John Deere 1490E bundler
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jedną z metod pozyskiwania biomasy leśnej przeznaczonej do celów energetycznych jest zastosowanie technologii pakietowania pozostałości zrębowych, składających się z gałęzi i wierzchołków drzew pozyskanych w cięciach rębnych. Analizie poddano strukturę czasu pracy i uzyskane wydajności pracy. Analizy czasu pracy dokonano przez wykonanie fotografii dnia roboczego na pięciu powierzchniach badawczych w rębnych drzewostanach sosnowych. Przeciętny udział operacyjnego czasu pracy w czasie ogólnym zmiany wynosił 72%. Średnia wydajność operacyjna wynosiła 20,57 mp/h, wydajność eksploatacyjna zaś kształtowała się na poziomie 15,5 mp/h. W czasie 1 h operacyjnego czasu pracy pakieciarka wytworzyła średnio 22 baloty.
EN
The bundling of logging residues in the form of branches and tree tops left behind on clear-cut areas in final fellings is one of forest biomass harvesting methods for energy purposes. The work time and productivity of a bundling technology were analysed and the analysis comprised the data collected through time studies carried out on five experimental plots in adult pine tree-stands. The average productive work time participated with 72% in the total work shift time. The average productivity reached 20.57 m3 per PMH (productive machine hour) and 15.50 m3 per SMH (scheduled machine hour). The bundler produced 22 bundles in one productive machine hour on average.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
3
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_48.pdf
Twórcy
autor
 • Katedra Techniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
 • Katedra Techniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
Bibliografia
 • BN-76/9195-01. Maszyny rolnicze. Podział czasu pracy. Symbole i określenia. 1976. Dz. Norm Miar 11, poz. 39.
 • BOTWIN M., 1993. Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 2009. Dz. Urz. UE L 140: 16.
 • ERIKSSOON L., GUSTAVSSON L. 2010. Comparative analysis of wood chip and bundles – costs, carbon dioxide emissions, dry-matter losses and allergic reactions. Biomass Bioenerg. 34: 82-90.
 • GORNOWICZ R., 2002. Wpływ pozyskiwania biomasy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na wycofywanie pierwiastków biogennych ze środowiska leśnego. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 331.
 • JABŁOŃSKI K., RÓŻAŃSKI H., 2003. Prospects for fuel wood harvesting in Poland. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 2, 1: 19-26.
 • KÄRHÄ K., VARTIAMÄKI T., 2006. Productivity and costs of slash bundling in Nordic conditions. Biomass Bioenerg. 30: 1043-1052.
 • LISS J.-E., 2003. Cost comparison between bundle systems and traditional chip systems for forest fuel. Department of Mathematics, Natural Sciences and Engineering, Dalarna University, Garpenberg.
 • MOŻLIWOŚCI wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020. 2007. Red. G. Wiśniewski. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa. [www.ieo.pl – 15.01.2009].
 • POLITYKA energetyczna Polski do 2030 roku. 2009. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa. [www.mg.gov.pl – 6.05.2011].
 • RÓŻAŃSKI H., JABŁOŃSKI K., 2010. Nakłady energii przy pozyskiwaniu pozostałości zrębowych z drzewostanów sosnowych. W: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych. Red. J. Walczyk. Pr. Kom. Nauk Roln. Leśn. Wet. PAU 14: 237-246.
 • SADOWSKI J., 2008. Wykorzystanie maszyny pakietującej „Slash bundler 1490D” do utylizacji pozostałości zrębowych. W: Tendencje i problemy techniki leśnej w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. Red. H. Różański, K. Jabłoński. Katedra Techniki Leśnej UP, Poznań: 183-188.
 • SKOGEN – en växande energikälla. 2010. Red. A. Thorsen, R. Björheden. Forestry Research Institute of Sweden, Skogforsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8748586c-b2d6-4894-8ca7-d7c76e3e6697
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.