PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2 |
Tytuł artykułu

Przebieg kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry doradczej w okresie przedakcesyjnym i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The course of education and training of counseling staff before and after Polish accession to The European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu analizowano sposoby doskonalenia zawodowego doradców, w dwóch okresach funkcjonowania WPR. Szkolenia miały na celu kształcenie doradców, pozwa­lające na pełną realizację zadań wynikających z mechanizmów zawartych w programach (planach) rozwoju obszarów wiejskich. Szkolenia były ukierunkowane na doskonalenie zawodowe doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych oraz ekspertów przy­rodniczych. Uczestnikiem kształcenia mogła być osoba legitymująca się kierunkowym wyższym wykształceniem. Koordynację szkolenia powierzono Centrum Doradztwa Rol­niczego. W latach 2005-2010 kształceniem objęto 3,2 tys. doradców, czyli 75% ogółem zatrudnionych.
EN
The study analyzed ways of professional development of counselors in two periods of operation of the CAP. Training courses aimed at education of counselors, allowing for full implementation of tasks resulting from the mechanisms included in the programs (plans) for rural development.Trainings were also aimed at professional education of agricultural consultants, advisers and experts of agri-environmental schemes. A participant of training could be the holder of a higher education. Responsible for coordinating of the trainings were the Agricultural Advisory Centers. In 2005-2010 there were educated 3,2 thousand counselors (75% of Totalemployment).
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.10-22,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. FAPA, 2008, Działanie 6, Szkolenie zawodowe, Warszawa.
 • 2. Krzyżanowska K., Tur P. (2008): Szkolenie kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych w opinii uczestników, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4.
 • 3. Mickiewicz A., Wawrzyniak B. M. (2011): Prawodawstwo unijne w zakresie kształtowania systemów doradztwa rolniczego, Zagadnienie Doradztwa Rolniczego, nr 2.
 • 4. Prus P., Wawrzyniak B. M. (2011): Charakterystyka regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, SERiA, Zeszyt 4, Poznań.
 • 5. Zawisza S. (2003): Procesy komunikowania w doradztwie: teoria i badania empiryczne, Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich oraz doradzania podmiotom.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obsza­rów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumen­tacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-872ef14b-8f01-44d5-a82b-04e6a4e5e722
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.