PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 1 |

Tytuł artykułu

The effect of selected non-genetic factors on key fertility indices in high-yielding Montbeliarde cows

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ wybranych czynników pozagenetycznych na wartości podstawowych wskaźników płodności wysokowydajnych krów rasy montbeliarde

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the study was to analyse the effect of non-genetic factors on fertility in high-yielding Montbéliarde cows. The length of the rearing period for the Montbéliarde heifers in the herd analysed was found to depend on their origin and on the season in which they were born. Their average age at first calving was 908 days, with imported heifers calving for the first time on average 168 days later than native heifers. Heifers born in autumn months gave birth earliest, while those born from March to May calved latest. The acclimatization process may have negatively affected reproductive performance, as longer calving-to-first-service intervals (CFSI), service periods (SP), calving-to-conception intervals (CCI), and calving intervals (CI) were noted in the imported cows. Delayed first calving in heifers significantly increased the calving-to-first-service interval. In successive lactations a general downward trend was observed in the length of CFSI, SP, CCI and CI. Reproductive efficiency was significantly reduced by 305-day milk yield exceeding 10 000 kg FPCM. Hence, in the case of record productivity in the Montbéliarde breed, as in Holstein-Friesians, reduced fertility must be expected.
PL
Celem pracy była analiza wpływu czynników pozagenetycznych na płodność wysokowydajnych krów rasy montbeliarde. Wykazano, że długość odchowu jałowic rasy montbeliarde w objętym analizą stadzie zależała od ich pochodzenia i sezonu urodzenia. Średni wiek przy I wycieleniu wynosił 908 dni, przy czym u jałowic importowanych pierwsze porody odbywały się przeciętnie o 168 dni później. Najwcześniej cieliły się jałówki urodzone w miesiącach jesiennych, a najpóźniej – urodzone od marca do maja. Proces aklimatyzacji mógł mieć negatywny wpływ na użytkowość rozpłodową, bowiem u krów importowanych stwierdzono dłuższy okres przestoju pociążowego (PP) i usługi (OU) oraz okresu międzyciążowego (OMC) i międzywycieleniowego (OMW). Opóźnianie pierwszego wycielenia jałowic istotnie wydłużało okres spoczynku płciowego krów. W kolejnych laktacjach obserwowano tendencję do skracania PP, OU, OMC i OMW. Wydajność za 305 dni powyżej 10 tys. kg FPCM istotnie pogarszała sprawność rozrodu. Zatem przy rekordowych wydajno ściach także u krów rasy montbeliarde należy liczyć się z obniżeniem płodności.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

1

Opis fizyczny

p.21-32,ref.

Twórcy

autor
 • Sub-Department of Animal Keeping and Breeding, Faculty of Agricultural Sciences in Zamosc, University of Life Sciences in Lublin, Szczebrzeska 102, 22-400 Zamosc, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Agricultural Sciences in Zamosc, Zamosc, Poland

Bibliografia

 • Behmaram R., Aslaminejad A.A., 2010. Genetic parameters of productive traits in Montbeliarde and Sarabi cows. J. Anim. Vet. Adv. 9 (17), 2224–2228.
 • Bilik K., Strzetelski J., 2006. Factors affecting reproductive performance of cows in dairy farms [Czynniki wpływające na wydajność rozrodczą krów w fermach mlecznych]. Prz. Hod. 8, 3-7 [in Polish].
 • Borkowska D., Januś E., 2009. Milk field of primiparas and their lifetime performance [Wydajność pierwiastek a ich życiowa użytkowość]. Rocz. Nauk. PTZ 5 (4), 87–93 [in Polish].
 • Borkowska D., Piątek D., Januś E., Mucha J., 2012. Fertility indices of cows in a high-yielding herd. Rocz. Nauk. PTZ 8 (3), 21–29.
 • Bogucki M., Sawa A., Neja W., 2007. Differences in fertility parameters of dairy cows due to increasing lactation field [Zróżnicowanie wskaźników płodności krów mlecznych w związku ze wzrastającą wydajnością laktacyjną]. Acta Sci. Pol., Zootechnica 6 (3), 3–10 [in Polish].
 • Bronicki M., Dembiński Z., 1996. Impact of the milk yield on the health and fertility of dairy cows [Wpływ wydajności na zdrowie i płodność krów mlecznych]. Med.Weter. 52, 356–358 [in Polish].
 • Dillon P., Snijders S., Buckley F., Harrisb., O’connor P., Mee J.F., 2003. A comparison of different dairy cow breeds on a seasonal grass-based system of milk production. 2. Reproduction and survival. Livest. Prod. Sci. 83, 35–42.
 • Dymnicki E., Krzyżewski J., Oprządek J., Reklewski Z., Oprzadek A., 2003. Relationship between the length of calving intervals and milk trace in black-and-white cows [Zależność między długością okresu międzyocieleniowego a cechami użytkowości mlecznej krów rasy czarno-białej]. Med. Weter. 59 (9), 792–796 [in Polish].
 • Gołębiewski M., Brzozowski P., 2009. Comparison of selected reproduction parameters of Montbeliarde and Polish Holstein-Friesian Black and White cows [Porównanie wybranych wskaźników rozrodu krów rasy montbeliarde oraz polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej]. Med. Weter. 65 (8), 566–570 [in Polish].
 • Hare E., Norman H.D., Wright J.R., 2006. Trends in calving ages and calving intervals for dairy cattle breeds in the United States. J. Dairy Sci. 89 (1), 365–370.
 • Januś E., Borkowska D., 2004. Selected indices of fetility of cows of different genotype [Wielkość wybranych wskaźników płodności krów o różnych genotypach]. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy 44, Zootech. 34, 7–11 [in Polish].
 • Januś E., Borkowska D., 2006. Selected indices of fertility of cows of different milk production [Wielkość podstawowych wskaźników płodności krów o różnej wydajności mlecznej]. Ann. UMCS, sec. EE, XXIV, 33–37 [in Polish].
 • Jaśkowski J. M., Olechnowicz J., Nowak W., 2006. Several reasons for decreasing fetility in dairy cows [Niektóre przyczyny obniżającej się płodności u krów mlecznych]. Med. Weter. 62 (4), 385–388 [in Polish].
 • Juszczak J., Hibner A., 2000. Natural reproductive Rest period in perspective of research of performance efficiency of dairy cows [Biologiczny okres spoczynku rozrodczego w świetle badań nad efektywnością użytkowania mlecznego krów]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 51, 101–108 [in Polish].
 • Koç A., 2011. A study of the reproductive performance, milk yield, milk constituents, and somatic cell count of Holstein-Friesian and Montbeliarde cows. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35 (5), 295–302.
 • Koeck A., Egger-Danner C., Fuerst C., Obritzhauser W., Fuerst-Waltl B., 2010. Genetic analysis of reproductive disorders and their relationship to fertility and milk yield in Australian Fleckvieh dual-purpose cows. J. Dairy Sci. 93 (5), 2185–2194.
 • Kowalski Z., 2010. The influence of diet on fertility of dairy cows [Wpływ żywienia na płodnść krów mlecznych]. Życie Weter. 85 (10), 830–834 [in Polish]
 • Krężel-Czopek S., Sawa A., 2008. Effect of age at first calving on the efficiency of cow utilization [Wpływ wieku przy pierwszym ocieleniu na efektywność użytkowania krów]. Rocz. Nauk. PTZ 4 (1), 23–31 [in Polish].
 • Kruk M., Bereta A., Wójcik P., Czubska A., 2010. Possibility of using the selected cow conformation indices for predicting the course of parturition and reproductive parameters [Możliwości wykorzystania wybranych indeksów budowy krowy do przewidywania przebiegu porodu oraz wskaźników rozrodu]. Rocz. Nauk. PTZ 6 (3), 89–101 [in Polish].
 • Krzyżewski J., Strzałkowska N., Reklewski Z., Dymnicki E., Ryniewicz Z., 2004. Influence of calving interval length in HF cows on milk yield, its composition and some reprodution traits [Wpływ długości okresów międzyciążowych u krów rasy hf na wydajność, skład chemiczny mleka oraz wybrane wskaźniki reprodukcji]. Med. Weter. 60 (1), 76–79 [in Polish].
 • Kuczaj M., 2004. The results of calf rearing during the feeding on colostrum depending on calving season and duration of drying [Wyniki odchowu cieląt w okresie żywienia siarą w zależności od sezonu wycielenia i długości zasuszenia krów]. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Zootech., 501, 137–141 [in Polish].
 • Litwińczuk Z., Teter U., Stanek P., Jankowski P., 2004. Genotype influence and productivity degree influence on high milk yield cow reproduction indices [Wpływ genotypu i poziomu produkcyjności na wskaźniki rozrodu krów wysoko wydajnych]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 74, 121–128 [in Polish].
 • Lucy M.C., 2001. Reproductive loss in high-producing dairy cattle: where will it end? J. Dairy Sci. 84, 1277–1293.
 • Majewska A., Czaja H., Wójcik P., 2002. Effect of father on age of the first calving and later milk yield of Black-and-White primiparous cows [Wpływ ojca na wiek pierwszego wycielenia i późniejszą wydajność mleczną pierwiastek rasy czarno-białej]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 62, 155-159 [in Polish].
 • Nogalski Z., 2004. Effect of age At first calving on the production results of Holstein-Friesian cows [Wpływ wieku przy pierwszym wycieleniu na efektywność użytkowania krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej]. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 72 (1), 77–83 [in Polish].
 • Pirlo G., Miglior F., Speroni, M., 2000. Effect of age at first calving on production traits and on difference between milk yield returns and rearing costs in Italian Holsteins. J. Dairy Sci., 83 (3), 603–608.
 • Polish Federation of Cattle Breeders and Dairy Farmers (PFCB&DF), 2012. The results of milk recording in Poland in 2011 [Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych za 2011 rok]. Wydaw. PFHBiPM, Warszawa.
 • SAS® User’s Guide, 2006. Statistic version 9.13 editions SAS Inst. Cary NC.
 • Sawa A., Bogucki M., 2011. Effect of housing system and milk yield on cow fertility. Arch. Tierz. 54 (3), 249–26–56.
 • Sawa A., Jankowska M., Neja W., Bogucki M., Oler A., 2002. High productivity and course of lactation curie and fertility and cow culling [Wysoka wydajność i przebieg laktacji a płodność i brakowanie krów]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 62, 145–153 [in Polish].
 • Sawa A., Jankowska M., Ziemiński M., Krężel S., 2004. Natural reproductive rest period and performance efficiency of high producing cows [Okres spoczynku rozrodczego a efektywność użytkowania krów wysoko wydajnych]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 72 (1), 121–127 [in Polish].
 • Strzetelski J., Bilik K., Niwińska B., 2003. Reproduction and feeding of dairy cows in high milk production level [Reprodukcja i żywienie krów mlecznych w stadach o wysokiej wydajności]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 67, 87–97 [in Polish].
 • Subnel A.P.J., Meijer R.G.M., Straalen W.M. Van, Tamminga S., 1994. Efficiency of milk protein in the DVE protein evaluation system. Livest. Prod. Sci. 40, 215-224.
 • Trela J., 2003. Acclimatization and some performance indicators in Montbeliarde cattle in Poland [Aklimatyzacja i niektóre wskaźniki produkcyjne bydła rasy montbeliarde w Polsce]. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 67, 67–77 [in Polish].
 • Westwood C.T., Lean I.J., Garvin J.K, 2002. Factors influencing fertility of Holstein dairy cows: a multivariate description. J. Dairy Sci. 85 (12), 3225–3237.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-872a268f-8a08-4b1a-8a9d-adb01590e2d5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.