PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 457 |
Tytuł artykułu

Bariery i zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Barriers and threats for rural areas development in the Western Pomerania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu opartym na literaturze przedmiotu i własnych prze­myśleniach autorów - przedstawiono założenia polityki społeczno-gospodarczej wobec obszarów wiejskich, szanse i możliwości, bariery i założenia oraz czynniki określające realność strategii i planów rozwoju obszarów wiejskich. Kształtowanie rozwoju obszarów wiejskich powinno być oparte na polityce przemian strukturalnych w powiązaniu z aspektami ekonomi­cznymi, ekologicznymi i społecznymi, które prowadziłyby do zrównoważo­nego rozwoju gospodarczego. W tym celu konieczne jest oddziaływanie na zachodzące przemiany różnymi drogami i środkami (środki prawne, po­moc finansowa, doradztwo, informacja, edukacja).
EN
On the basis of literature and authors' own ideas paper presents the assumptions of social-economic policy in relation to rural areas, chances and possibilities, barriers and threats for these areas development in mar­ket economy conditions as well as the factors qualifying the reality of strategy and developing plans towards the rural areas. Creating the deve­lopment of rural areas should be based on structural changes policy in connection with economic, ecological and social aspects which would lead to balanced economic development. In order to reach that point it is ne­cessary to influence by different ways and methods (legal methods, finan­cial aid, counselling, information, education) on taking place transforma­tions.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
457
Opis fizyczny
s.17-32
Twórcy
 • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 72-210 Szczecin
 • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 72-210 Szczecin
Bibliografia
 • [1] Hausner J. 1995. Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji regio­nalnej. W: Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich. MRiGŻ, FAPA, SGGW Warszawa: 209-220.
 • [2] Kłodziński M., Rosner A. 1997. Ekonomiczne i społeczne uwarun­kowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. SGGW Warszawa: 315 ss.
 • [3] Madej T. 1994. Instrumenty ekonomiczne w zastosowaniu do obszarów szczególnie chronionych. W: Modelowanie gospodarki w regionach szczególnie chronionych. AR Szczecin: 52-57.
 • [4] Ostrowski L. 1994. Kształtowanie infrastruktury technicznej, społecznej i sieci handlowo-usługowej na wsi. W: Wieś w transformacji społecz­no-gospodarczej. AR Szczecin: 52-57.
 • [5] Ostrowski L. 1995. Rozwój inwestycji i przedsiębiorczości na wsi. W: Wyniki sondażu z 1994r. IERiGŻ, Warszawa, seria: komunikaty, Raporty, Ekspertyzy" 372.
 • [6] Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa w procesie transformacji gos­podarczej. 1996. Redakcja naukowa Pałasz L., Mickiewicz A. W: Re­gionalne przemiany strukturalne. AR Szczecin: 513 ss.
 • [7] Senster H. 1982. Teoria systemów i organizacji przedsiębiorstwa rol­nego. W: Wieś i Rolnictwo 4 (37): 111-125.
 • [8] Stankiewicz В., Piwowarski A. 1996. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie a bezrobocie. W:
 • Restrukturyzacja regionalnych rynków pracy w rolnictwie i jego otoczeniu. Materiały międzynarodowej kon­ferencji. Gorzów Wlkp. - Szczecin: 207-212.
 • [9] Wiatrak A. 1997. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. W: Agrobi­znes w rozwoju i zagospodarowaniu obszarów wiejskich. AR Szczecin: 41-50.
 • [10] Woś A. 1994. Państwowa gospodarka w rolnictwie w zakresie transfo­rmacji systemowej. W: Wieś i Rolnictwo 2: 26-42.
 • [11] Woś A. 1996. Agrobiznes, t. 2. W: Key Text. Warszawa: 327 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-86f152ae-62c5-4601-9801-8c6d3e0332ad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.