PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 6 |
Tytuł artykułu

Produkcja cydru i perry na uproszczonych zasadach jako źródło dodatkowego dochodu w gospodarstwach sadowniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Manufacture of cider and perry on a simplified basis as a source of additional income in an agricultural farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono produkcję cydru i/lub perry na uproszczonych zasadach jako źródło dodatkowego dochodu w gospodarstwie sadowniczym. Określono przewidywane nakłady inwestycyjne, koszty produkcji oraz dochody z dodatkowej produkcji cydru i perry, a także dokonano rachunku opłacalności inwestycji nowego przedsięwzięcia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że planowane przedsięwzięcie ma szanse powodzenia i może być propozycją zwiększenia dochodów dla gospodarstw ukierunkowanych na produkcję sadowniczą. Inwestycja, przy określonym ustawą limicie produkcji przyniesie inwestorowi ponad 35 tys. zł dochodu rocznie oraz pozwoli zagospodarować około 13,5 t jabłek i/lub gruszek z gospodarstwa.
EN
The paper presents the production of cider and / or perry on a simplified basis as a source of additional income in fruit farm. The study determined the projected capital expenditures, production costs and revenue from the production, as well as the profitability of the new venture. The analysis show that the proposed project has a chance of success and could be a proposal to increase income for households aimed at the fruits production.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
6
Opis fizyczny
s.69-75,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • Biernat R. 2015: Biznesplan inwestycji w gospodarstwie ukierunkowanym na produkcję sadowniczą – produkcja cydru i perry, Praca magisterska, SGGW, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, Dz.U.UE L z dnia 31 października 1992 r.
 • Jabłońska L., Gunerka L., Olewnicki D. 2013: Przemiany Strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010, Rocz. Nauk. Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 3, 62.
 • Opodatkowanie cydru i perry od 2013 r. 2013: portal Ministerstwa Finansów, Akcyza, Wyjaśnienia i Komunikaty, [on-line], http://www.mf.gov.pl/web/wp/akcyza/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/opodatkowanie-cydru-i-perry-od-2013-r.
 • Porowski T. 2015: Produkcja cydru w Polsce na uproszczonych zasadach w świetle obowiązujących przepisów, Materiały konferencyjne, Plantpress, Warszawa, 108-114
 • Rozporządzenie (WE) nr /852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych, Dz.U. 2009, nr 37, poz. 294.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, Dz.U. 2011, nr 120, poz. 690.
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, Dz.U. 2014, poz. 23.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2006, nr 171 poz. 1225.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. 2001, nr 5 poz. 44.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. 1982, nr 35 poz. 230.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. 2009, nr 3, poz. 11.
 • Ziętara W. 2009: Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań., Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 73, 5-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-86cadd20-135c-449e-94f1-2ad08a2c14f1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.