PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/I |
Tytuł artykułu

Inwentaryzacja zwierząt padłych na drogach w wyniku kolizji z pojazdami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Inventorying of animals died on roads as a result of collissions with vehicles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wzrost znaczenia transportu drogowego wymusza modernizację wielu odcinków dróg. Zmiany w transporcie nie są bez znaczenia dla środowiska przyrodniczego - fauny. W celu określenia dokładnej liczby zwierząt ginących na drogach rozpoczęto badania mające na celu opracowanie mobilnej metody inwentaryzacji zwierząt padłych, w wyniku zdarzeń drogowych. Odpowiednia metoda posłuży m.in. do badań porealizacyjnych efektywności zastosowanych zabezpieczeń mających na celu zmniejszenie liczby kolizji ze zwierzętami oraz pozwoli na wyznaczanie korytarzy migracyjnych. W przedstawionych badaniach przeanalizowano użycie metody mobilnej z użyciem kamery cyfrowej zamontowanej na samochodzie specjalistycznym. Badania wstępne wykazały znaczenie wielu czynników na efektywność badań. Wpływ miały m.in. czynniki pogodowe, prędkość pojazdu badawczego, czas jaki upłynął od zdarzenia drogowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że średnia efektywność metody mobilnej wyniosła 31,65%. W przypadku analizy uwzględniającej wyłącznie płazy i gady - średnia efektywność badań wyniosła 27,69%. W przypadku oddzielnej analizy pozostałych grup zwierząt, średnia efektywność metody wyniosła 50%. W badaniach nie uwzględniono bezkręgowców. Zaletą opisanej metody mobilnej jest możliwość powrócenia do badanych materiałów w dowolnym czasie, jak również stworzenie interaktywnej mapy uwzględniającej problematykę zdarzeń drogowych ze zwierzętami.
EN
The increasing importance of the transport forces modernization of many road stretches. The changes in the transport are not meaningless for the natural environment – the fauna. In order to determine the exact number of animals dying on roads the study was undertaken, which aims at creating a mobile method of inventorying animals which died as a result of road incidents. The proper method will be used among others to conduct the study of the effectiveness of the applied security systems, which aim at decreasing the number of collisions with animals and will enable the outlining the migration corridors. In the study presented there was analyzed the usage of the mobile method with a digital camera installed on a specialist car. The preliminary study showed the influence of many factors on the study effectiveness. These factors were among others weather conditions, the speed of the study vehicle, the time, which passed since the road incident took place etc. It results from the study conducted that the average effectiveness of the mobile method amounted to 31.65%. As far as the analysis is concerned, which took into account only the reptiles and the amphibians – the average effectiveness of the study amounted to 27.69%. As far as the separate analysis of the other animal groups is concerned, the average effectiveness of the method amounted to 50%. The Invertebrates were not taken into consideration in the study. The merit of the mobile method described is the possibility to come back to the materials in any time, as well as the possibility to create an interactive map of the problem of road incidents with animals.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/I
Opis fizyczny
s.145-154,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Mazowiecka 41, 60-623 Poznań
autor
 • Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Mazowiecka 41, 60-623 Poznań
Bibliografia
 • Czerniak A., Górna M. Funkcjonalność przejść górnych dla zwierząt. Wyd. Bogucki. Poznań 2010, s. 1–199.
 • Czerniak A., Tyburski Ł. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 2/2011, PAN, Oddział w Krakowie, s. 275–283.
 • Dyśko Z. (red.). Unia Europejska a ochrona środowiska. Wybrane fakty i przemyślenia. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 1998, s. 71.
 • Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K., Zwierzęta a drogi. Metody ograniczenia negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Wydanie I. ZakładBadania ssaków PAN, Białowieża, 2006, 1-96.
 • Makomaska-Juchiewicz M. (red). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczne. Część pierwsza. Biblioteka Monitoringu środowiska, Warszawa, 2010, s. 1–30.
 • Malo J. E., Suárez F., Díez A., Can we mitigate animal–vehicle accidents using predictive models. Journal of Applied Ecology, 41,2004, s. 701–710.
 • Okarma H., Tomek A. Łowiectwo.Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków, 2008, s. 1–503.
 • Santos X. (et al.). Evaluating factors affecting amphibian mortality on roads: the case of the Common Toad Bufo bufo, near a breading place, Animal Biodiversity and Conservation30.1, 2007, s. 97 –104.
 • Tenés A., Seán C., Llimona F. Long-term monitoring of wildlife roadkills in Collserola Park, Barcelona. Results from the first 15 years. 2006, s. 99–107.
 • Tyburski Ł. (a), Problem przemieszczania się zwierząt. Głos Lasu. Nr 2/11, CILP, Warszawa, s. 34–35.
 • Tyburski Ł. (b), Żeby droga nie była przeszkodą. Środowisko 17/2011, Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress, Warszawa, s. 32–33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-86a9b18a-c83b-4b2f-a931-dbd03da8f823
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.