PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 23 | 1 |
Tytuł artykułu

Dynamika wzrostu i wartość odżywcza cebuli zwyczajnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The growth rate and nutritional value of the common onion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena dynamiki wzrostu oraz zawartość suchej masy i wybranych składników organicznych w cebuli zwyczajnej w okresie wzrostu. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2012-2013 w województwie kujawsko-pomorskim (53°6′50″N, 19°4′6″E). Materiał badawczy stanowiły rośliny czterech odmian cebuli zwyczajnej: Błońska, Dakota F1, Norvito F1, Octavia. Nasiona wysiewano w II dekadzie kwietnia. Począwszy od 20. czerwca do 5. września wykonywano pomiar cech morfologicznych główek i liści cebuli na 30 losowo wybranych roślinach. Oceniono masę, średnicę poziomą i pionową cebuli, liczbę liści asymilacyjnych oraz zawartość: suchej masy, cukrów ogółem i redukujących oraz kwasu L-askorbinowego. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że spośród badanych odmian cebuli, w ocenianym okresie, największą dynamiką wzrostu masy, średnicy poziomej i pionowej główki oraz liczby liści na roślinie charakteryzowała się odmiana Norvito F1. Zawartość suchej masy i cukrów ogółem zwiększała się wraz terminem badań. W ostatnim terminie analiz wykazano, że rośliny odmiany Norvito F1, zawierały najmniej suchej masy, natomiast najwięcej cukrów.
EN
The aim of this study was to determine the growth rate of onion plants and the content of dry matter and selected organic compounds in common onions during the growing season. Field experiments were conducted in 2012-2013 in the Kujawy-Pomerania Province (53°6′50″N, 19°4′6″E). The experimental materials comprised onion plants of four cultivars: Błońska, Dakota F1, Norvito F1 and Octavia. Seeds were sown in the middle of April. Between 20th June and 5th September 30 onion plants were selected randomly for an analysis of the morphological traits of bulbs and leaves. The following parameters were determined: the weight, horizontal diameter and vertical diameter of bulbs, the number of leaves involved in photosynthesis, and the concentrations of dry matter, total sugars, reducing sugars and L-ascorbic acid. In the group of the common onion cultivars under analysis, onion plants of cv. Norvito F1 were characterised by the highest increase in the weight, horizontal diameter and vertical diameter of bulbs, and the number of leaves per plant in the experimental period. The content of dry matter and total sugars in onions increased throughout the growing season. On the last sampling date, onion plants of cv. Norvito F1 had the lowest dry matter content and contained the highest concentrations of sugars.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
23
Numer
1
Opis fizyczny
s.79-86,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul.Prawocheńskiego 21, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul.Michała Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul.Prawocheńskiego 21, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul.Prawocheńskiego 21, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul.Michała Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn
Bibliografia
 • Arifin N.S., Miyajina I., Okubo H., 1999. Variation of pigments in the bulbs of shallot (Allium cepa var. ascalonicum) and Allium × wakegi. J. Fac. Agric. Kyushu Univ., 43 (3-4), 303-308.
 • Ashwini M., Balaganesh J., Balamurugan S., Murugan S.B., Sathishkumar R., 2013. Antioxidant Activity in Vivo and in Vitro Cultures of Onion Varieties (Bellary and CO3). Food Nutr. Sci., 4, 918-923 http://dx.dor.org/10.4236/fns.2013.49119
 • De Visser C.L.M., 1994. ALCEPAS, an onion growth model based on SUCROS87. II: Validation of the model. J. Hortic. Sci., 69(3), 519-525.
 • Hallmann E., Rembiałkowska E., 2006. Zawartość związków antyoksydacyjnych w wybranych odmianach cebuli z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. J. Res. Appl. Agric. Engin., 51(2), 42-46.
 • Hallmann E., Rembiałkowska E., 2007. Zawartość wybranych składników odżywczych w czerwonych odmianach cebuli z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 2(51), 105-111.
 • Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J., 2007. Fitoterapia i leki roślinne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Leja M., Kołton A., Kamińska I., Wyżgolik G., Matuszak W., 2008. Some nutritional constituents in bulbs of selected Allium cultivars. Folia Hortic., 20(2), 39-46.
 • Matłok N., Gorzelany J., Bilek M., Pieniążek R., Kuźniar P., Kaniuczak J., 2014. Ocena zawartości fruktozy, glukozy i sacharozy w wybranych odmianach cebuli uprawianych w trzech gospodarstwach hodowlano-nasiennych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 576, 79-87.
 • Pudzianowska M., Gajewski M., Przybył J.L., Buraczyńska A., Gaczkowska O., Matuszczak M.,
 • Dziechciarska M., 2012. Influence of storage conditions on flavonoids content and antioxidant activity of selected shallot (Allium cepa var. ascalonicum Backer) hybrid cultivars. Veg.Crops Res. Bull., 77, 101-111.
 • Shrestha H., 2007. A plant monograph on onion (Allium cepa L.). The School of Pharmaceutical and Biomedical Sciences Pokhara University, Simalchaur, Pokara, 7(8), 33-57.
 • Tendaj M., Mysiak B., 2010. Contents of certain chemical components in shallot bulbs after harvest and long-term storage. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 9(2), 75-83.
 • Tendaj M., Mysiak B., Gruszecki R.., 2014. Plon cebul i zawartość wybranych składników pokarmowych u kilku odmian cebuli zwyczajnej i szalotki. Annales UMCS, Sec. EEE, IV(1), 1-8.
 • Typek J., 2012. Dar starożytnych. Bez Recepty 2, 38-39.
 • Zych A., 2005. Metodyka integrowanej produkcji cebuli. PIORIN, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-863a08c9-238b-4566-909d-e6cb5f0f6bb9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.