PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 09 |
Tytuł artykułu

Otwory we włazach studzienek kanalizacyjnych jako jedna z przyczyn przedostawania się wód przypadkowych do sieci rozdzielczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Holes in the sewage canals' hatches as one of the cause for the accidental water infiltration to the separate sewer system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie, jaka objętość wód deszczowych może przedostawać się przez otwory techniczne we włazach studzienek do wnętrza przewodów kanalizacji rozdzielczej. Niewłaściwe wykonawstwo nawierzchni ulic lub nieodpowiednio wykonane zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych prowadzą do sytuacji, gdy powierzchnia włazu ulega obniżeniu w stosunku do powierzchni terenu. Spływająca podczas opadu deszczu lub roztopów po powierzchni terenu woda wypełnia powstałe obniżenie i przelewa się do wnętrza studzienki przez szczeliny, a głównie przez otwory techniczne we włazie. Otwory te służą do wprowadzania klucza lub dźwigni do podnoszenia lub otwierania pokrywy włazu. Badania terenowe wykazały, że wiele studzienek kanalizacyjnych wykonanych jest niewłaściwie. W wielu przypadkach pokrywa włazu usytuowana jest od 10,6 do 38,3 mm poniżej poziomu terenu. Sprzyja to przelewaniu się wód deszczowych lub roztopowych przez szczeliny lub otwory we włazie do wnętrza studzienki. Na podstawie badań laboratoryjnych wykazano, że dopływ wód deszczowych do studzienki, przez otwór służący do podnoszenia pokrywy włazu, można opisać za pomocą równania Q = 25 · h2 + 7,7679 · h, w którym h stanowi zagłębienie włazu poniżej poziomu terenu. Przeprowadzone badania wykazały, że przy długotrwałych opadach deszczu lub intensywnych spływach powierzchniowych, związanych z roztopami śniegu, otwory techniczne we włazach studzienek kanalizacyjnych, usytuowanych niewłaściwie poniżej poziomu terenu, mogą być istotną przyczyną dopływu wód przypadkowych do kanalizacji ścieków bytowych. Wskazuje to na potrzebę większej staranności w wykonywaniu zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych oraz prac związanych z odbudową uszkodzonych nawierzchni drogowych.
EN
The aim of the research was to determine the rain water volume which infiltrates through the holes in the sewage chambers inside the pipes of the separate sewer system. Incorrect paving or the sewer chambers envois cause the chambers’ surfaces deepen in the area surface. The water which flows down during the rainfall or the snow melt, infiltrates inside the chamber through the cleavages, but mainly through the technical holes in the hatches. These holes are used for the key or the lever to raise or to open the lid of the hatch. The field analyses showed that many sewage chambers are made incorrectly. In many cases the hatch’s lid is located from 10,6 to 38,3 mm below the area surface. It causes the rainfall or the snowmelt water to overflow through the cleavages or through the holes in the hatch to the sewage chamber. On the basis of the laboratory analyses, it was ascertained that the inflow of the precipitation water to the sewage chamber, by the hole used to raise the lid, can be described by the following equation: Q = 25 · h2 + 7,7679 · h, in which h is the immersion of the hatch below the area surface. The research showed that with the long-term rainfalls or the surface flows related to the snowmelt season, the technical holes in the sewage chambers’ hatches, located incorrectly below the area surface, can be the essential reason for the accidental waters’ inflow to the household sewerage system. This indicates the need to be more careful during the lid’s production and during the work on the damaged paving reconstruction.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.155-163,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Bergel T., Kaczor G. The Volume of Wastewater Discharged from Rural Households to the Sewer System in the Light of Tap Water Consumption Structure. Polish Journal of Environmental Studies. Hard Olsztyn. Vol. 16, No. 2A, Part II, 2007, s. 109–112.
 • Błażejewski R. Kanalizacja wsi. PZITS Oddział Wielkopolski, Poznań 2003.
 • Chotkowski W., Lis G. Krótkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 5/2006, 2006, s. 13–18.
 • Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G. Sanitacja wsi. Wydawnictwo „Seidel- Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • Kaczor G., Bugajski P. The Influence of Incidental Waters on the Effectiveness of Pollution Reduction in Rural Wastewater Treatment Plant. Polish Journal of Environmental Studies. Hard Olsztyn. Vol. 16, No. 2A, Part III, 2007, s. 450–452.
 • Kaczor G., Długosz M. Comparison of pollutant removal effectiveness in selected rural sewage treatment plants in Nowy Targ district. Environment Protection Engineering nr 3/2008, vol.34, No. 3, 2008, s. 75–83.
 • Kaczor G., Satora S. Problem wód przypadkowych w wiejskich systemach kanalizacyjnych województwa małopolskiego. Inżynieria Rolnicza 3 (45) tom 2, Komitet Techniki RolniczejPAN, 2003, s. 35–46.
 • Łomotowski J., Szpindor A. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa 1999
 • Pecher R. Fremdwasseranfall im Kanalnetzein wasserwirtschaftliches Problem?, Korrespondenzabwasser, 12 (45), 1998, s. 2250–2258 .
 • Stein D. Fremdwasser durch Dränageanschlüsse. Gelsenkirchen 1995.
 • Szpindor A. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady, Warszawa 1998.
 • Tchobanoglous G., Burton F., Stensel D. Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. Metcalf & Eddy, McGraw-Hill Companies Inc, 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-86235a94-c649-4efa-85c5-a1162fbf6621
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.