PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 4 |
Tytuł artykułu

Rozwój przedsiębiorczości po integracji z Unią Europejską na obszarach wiejskich gminy Dobre

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Entrepreneurship development of rural areas of Dobre community after integration with the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było ukazanie uwarunkowań rozwoju oraz kierunków i narzędzi wspierania przedsiębiorczości na terenie gminy Dobre w województwie kujawsko-pomorskim. Badania przeprowadzono we wrześniu i październiku 2011 roku wśród 52 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Polegały one na wypełnieniu ankiety przez respondentów wybranych w sposób przypadkowy, którzy reprezentowali przedsiębiorstwa o różnej wielkości i terytorialnym zasięgu działania oraz różne gałęzie gospodarki. Ważnym źródłem informacji były także dane statystyczne pozyskane w Urzędzie Gminy w Dobrem oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Jak wskazują badania, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku przyniosło wiele nowych szans i możliwości rozwoju dla przedsiębiorczości, takich jak: dotacje, programy rozwojowe, fundusze, zniesienie barier wymiany handlowej z zagranicą. Wciąż jednak rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Dobre jest ograniczony przez bariery, takie jak: obciążenia podatkowe i składkowe, zły system kredytowy i skomplikowane procedury utrudniające korzystanie z funduszy unijnych. Badania wykazały, że czynniki te są przeszkodą w rozwoju głównie mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.
EN
The study was conducted in September and October 2011 among the entrepreneurs operating in the Dobre community. The study consisted of completing the questionnaire by 52 respondents randomly selected, represented businesses of different sizes, the territorial scope of action and different industries. An important source of information were statistical data obtained in the Municipal Office in Dobre and the District Labour Office in Radziejów. As the studies have shown, Polish accession to the European Union on 1 May 2004 has brought many new opportunities and business development opportunities such as grants, development programs, funds, removal of barriers to foreign trade. Still, business development in Dobre community, is limited by barriers such as the tax burden and contributory, bad credit system or complicated procedures impeding the use of EU funds. Studies have shown that these factors are an obstacle to the development of mainly micro and small enterprises.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
4
Opis fizyczny
s.363-368,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • Knopik R. 2009: Cele i ogólne zasady pomocy, [w:] T. Kierzkowski, A. Jankowska, R. Knopik (red.), Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 13-33.
  • Ładysz J. 2008: Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
  • Musiałowska I., Sapała M. 2010: Procedury pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej, [w:] Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, E. Małuszyńska, B. Gruchman (red.), PWN, Warszawa, 304-326.
  • Oręziak L. 2009: Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
  • Prymaka K., Kendyś M. 2012. Rola funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w rozwoju regionalnym Unii Europejskiej w latach 2007-2013, [w:] A. Sadowski, A. Wyszkowski (red.), Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, Białystok, ss. 112-119.
  • Szymańska A. 2008: Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego, Wyd. Placet, Warszawa.
  • Śliwa J. 2008: Fundusze unijne bez tajemnic, Wyd. WZ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-85410b97-ca73-4ab8-9ffb-7c906e30ef99
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.