PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 1 |
Tytuł artykułu

Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Internal migrations and their link to spatial diversification of rural socio-economic development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Saldo migracji wewnętrznych dla obszarów wiejskich w Polsce jest bliskie zeru, jednak analiza przestrzennego zróżnicowania procesów migracyjnych ujawnia, że część obszarów wiejskich wykazuje tendencje do stałej przewagi odpływu nad napływem, a część do przewagi napływu. W ten sposób migracje wewnętrzne stają się czynnikiem zwiększającym zróżnicowanie zaludnienia obszarów wiejskich. Obszary zwiększające zaludnienie w rezultacie migracji wewnętrznych to regiony położone w pobliżu miast dużych i średniej wielkości, zmniejszają zaludnienie obszary położone peryferyjnie w relacji do sieci miejskiej. Jednocześnie dwa regiony kraju wykazują relatywnie mały udział w wewnętrznych procesach migracyjnych – Wielkopolska, charakteryzująca się stosunkowo zaawansowanym rozwojem funkcji pozarolniczych na wsi oraz region dawnej Galicji, o rozdrobnionym rolnictwie i utrwalonym wzorze łączenia dochodów z pracy w gospodarstwie i poza nim (przez członków jednego gospodarstwa rolnego, a często przez te same osoby).
EN
The balance of internal migration within Polish rural areas is close to zero, however an analysis of spatial differentiation of migration processes reveals an interesting trend. Certain areas show a permanents tendency and a predominance of migration outflow over inflow, while other areas prove a predominance of migration inflow over outflow. In this way internal migrations become a factor increasing the differentiation of the population in rural areas. Areas with an increased population density are a result of internal migrations. This process occurs within areas close to large and medium cities. Areas with decreasing population density are on the peripheries of urban networks. Two regions of Poland, at the same time can show the relatively small contribution to the inter migration processes. One of these is Wielkopolska (Greater Poland), which is characterized as having a relatively high level of development of non-rural functions in rural areas. The second one is the historical region once known as Galicia with its small farms and a fixed pattern of combining farm with non farming incomes (either as individuals or as members of a household).
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.63-79,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Bibliografia
  • Dane Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2009–2011.
  • Eberhard P., 1989: Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficzne nr 148, IGiPZ PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Lee E.S., 1972: Teoria migracji. [w:] Modele migracji. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 2/3, IG PAN, Warszawa.
  • Maszynopis Raportu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na temat zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa, 2014.
  • Rosner A. (red.), 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa
  • Rosner A., 2012: Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
  • Stanny M., 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa
  • Stasiak A., 1987: Analiza uwarunkowań i skutków migracji ludności ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem skutków tych migracji na struktury ludności. Ekspertyza Polskiej Akademii Nauk z lutego 1987 roku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-853c09ad-7438-423d-9c69-f7a4265683fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.