PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ zmian stopnia wilgotności na charakterystyki ściśliwości w badaniach edometrycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of change in degree of saturation on compressibility characteristics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Znaczący brak zgodności prognoz osiadań podłoża z wynikami pomiarów terenowych wskazuje, że charakterystyki ściśliwości spoistych gruntów prekonsolidowanych, określane za pomocą badania edometrycznego, w sposób niewystarczająco dokładny odzwierciedlają zachowanie się gruntu pod obciążeniem w terenie. Procedura badania edometrycznego jest uproszczona i nie uwzględnia wielu istotnych czynników, mających wpływ na parametry ściśliwości. Artykuł dotyczy określenia wpływu jednego z bardziej istotnych czynników (chociaż rzadko podnoszonego w literaturze geotechnicznej), tj. zmian stanu uwilgotnienia gruntu na jego charakterystyki ściśliwości. W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań edometrycznych naturalnych prekonsolidowanych glin pochodzących z trasy obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Wykazano, że standardowe podejście dotyczące normowych metod wyznaczania parametrów ściśliwości gruntu, które nie uwzględniają czynnika wysycenia porów wodą i jego zmienności podczas procesów obciążania i odciążania, nie jest wystarczające z punktu widzenia oceny współpracy konstrukcja – grunt. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań podano zalecenia dotyczące sposobu uwzględnienia zmiany stopnia wilgotności w badaniach edometrycznych.
EN
Considerable differences between predicted and actual – measured in the fi eld – deformation of subsoil create premises for hypothesis that compressibility characteristics of overconsolidated cohesive soils obtained from oedometer tests are incapable to reflect accurately soil behaviour under loading in the field. It results from the fact, that oedometer incremental loading test procedure is simplified to such extent that it does not account for many factors contributing to actual compressibility characteristics. The paper describes an approach to quantifi cation of degree of saturation infl uence on compressibility characteristics. Test results of overconsolidated medium plasticity clays sampled from route of Mińsk Mazowiecki ring road. It was shown that standard procedure for determination of compressibility parameters does not account for change in degree of saturation during loading, what results in errors in prediction of soil structure interaction. Some recommendation concerning how to account for change in degree of saturation during oedometer test were given.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
2
Opis fizyczny
s.33-41,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Bibliografia
  • Burland J.B., 1990. On the compressibility and shear strength of natural clays. Gẻotechnique 40 (3), 329–378.
  • Hight D.W., Leroueil S., 2002. Characterization of soils for engineering purposes. Characterization and Engineering Properties of Natural Soil 321–324.
  • Ladd C.C., Foote R., Ishihara K., Schlosser F., Poulos H.G., 1977. Stress-Deformation and Strength Characteristics. “State-of-the-Art Report. Proceedings of the Ninth International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering”, Tokyo, 2, 421–494.
  • Lipiński M.J., Wdowska M.K., 2004. Kryteria nasączania gruntów prekonsolidowanych metodą ciśnienia wyrównawczego. Współpraca budowli z podłożem gruntowym. II Problemowa Konferencja Geotechniczna. T. 2, Białystok – Białowieża, 71–81.
  • PN-81/B-03020. Grunty budowlane.
  • PN- 88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-85027b83-99c7-4e44-8fab-246d96b4af66
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.