PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 2 |

Tytuł artykułu

Impact of land reform on sustainable land management in Ukraine

Warianty tytułu

PL
Wpływ reformy gruntowej na zrównoważone gospodarowanie gruntami na Ukrainie

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The paper describes the current conditions, process, and consequences of the land reform in Ukraine, and goes on to determine their impact on the support for sustainable land management. The research reveals the importance of land development as the main instrument for sustainable land management in Ukraine, which should involve implementation of land policy, organization of rational use and protection of land, land improvement, crop-engineering, and anti-erosion measures. In the present paper, we argue for the measures of sustainable management, which are secured by the development of the programs of land organization, and we present technical and economic reasoning for the use and protection of land in administrative-territorial units, land development projects, as well as environmental and economic arguments for crop rotation and land management, implemented within work projects of land organization at regional, provincial and local levels. Structural instability of the establishment of agrarian formations of a new type, which are basically grounded in the fundamentals of land lease, is caused by a permanent delay on the moratorium for the sale of land parcels by the owners of land shares. It forces most of those owners to engage in economic activity without any pre-existing projects of land organization, which would provide ecologically safe organization of the leased land exploitation. Nowadays, the use of the leased land parcels, and growing of agricultural crops on those parcels, is performed mainly according to the market conjuncture and without any management methods, which would be necessary for securing land protection and maintaining soil fertility.
PL
Niniejsza praca naukowa opisuje aktualne warunki, proces i konsekwencje reformy gruntowej na Ukrainie oraz określa jej wpływ na wspieranie zrównoważonego gospodarowania gruntami. Badanie ukazuje zagospodarowanie terenu jako główne narzędzie zrównoważonego gospodarowania gruntami na Ukrainie. Wymaga ono wdrożenia polityki gruntowej, organizacji racjonalnego użytkowania i ochrony gruntów, wykonania melioracji, inżynierii upraw i stosowania zabezpieczeń przeciwerozyjnych. Artykuł podnosi kwestię środków zrównoważonego gospodarowania zapewnianych przez opracowywanie programów organizacji gruntów i techniczno-ekonomiczne metody użytkowania i ochrony gruntów dostępne jednostkom administracji terytorialnej, opracowywanie projektów zagospodarowania terenu, zapewnienie ekologicznego i ekonomicznego uzasadnienia płodozmianu i układu gruntów oraz projekty robocze organizacji gruntów na poziomie regionalnym, wojewódzkim i lokalnym. Brak stabilnej struktury ustanawiania nowego rodzaju formacji agrarnych osadzonych zasadniczo na dzierżawie gruntów wynika z ciągłego przedłużania moratorium na sprzedaż działek przez właścicieli praw do działek. Sprawia to, że większość z nich prowadzi działalność gospodarczą bez opracowanych projektów organizacji gruntów, które mogłyby zapewnić bezpieczną pod względem ekologicznym organizację użytkowania dzierżawionych gruntów. Obecnie użytkowanie gruntów i uprawy rolne zależą głównie od koniunktury rynkowej i są realizowane bez stosowania metod gospodarowania, które zapewniałyby ochronę gruntów i odtwarzanie żyzności gleby.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

2

Opis fizyczny

p.105-115,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Land Management Department, Lviv National Agrarian University, 1, V.Velykoho str., 80381 Lviv, Ukraine
autor
 • Department of Land Management and Landscape Architecture, University of Agriculture in Krakow, Balicka 253 C, 30-149 Krakow, Poland
autor
 • Land Management Department, Lviv National Agrarian University, 1, V.Velykoho str., 80381 Lviv, Ukraine

Bibliografia

 • Bouma, J. (1997). The land use systems approach to planning sustainable land management at several scales. ITC Journal, 3/4, Enschede, The Netherlands, 237–242.
 • Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (2015). Elements for the methodological framework for project implementation at country level. Soledad Bastidas. FAO-NRL Consultant. http://www.fao.org/3/a-az675e.pdf [01.03.2018].
 • Dumanski, J. (1994). International Workshop on Sustainable Land Management for the 21st Century: Summary. Workshop Proceedings. Agricultural Institute of Canada, Ottawa, 50 pp.
 • Dumanski, J., Gameda, S., Pieri C. (1998). Indicators of Land Quality and Sustainable Land Management: An Annotated Bibliography, http://documents.worldbank.org/curated/en/487661468739557843/pdf/multi-page.pdf.
 • Gawronski, K., Kuryltsiv, R., Hernik J. (2013). Racjonalne użytkowanie oraz ochrona gruntów rolnych w Polsce i na Ukrainie. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej., 17–30.
 • GTZ (1998). Land Tenure in Development Cooperation, Guiding Principles, Eschborn.
 • Hernik, J. (2012). Protecting cultural landscapes in rural areas by economic means. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture, 33, 105–112.
 • Hurni, H. (1997). Concepts of sustainable land management. ITC Journal, 3/4, 210–215.
 • Liniger, HP., Mekdaschi Studer, R., Moll, P., Zander, U. (2017). Making sense of research for sustainable land management. Centre for Development and Environment (CDE), University of Bern, Switzerland and Helmholtz-Centre for Environmental Research GmbH – UFZ. Leipzig, 308 pp.
 • Nkonya, E., Mirzabaev A., Braun J. (2016). Economics of Land Degradation and Improvement – A Global Assessment for Sustainable Development, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-19168-3.pdf [01.03.2018].
 • Smyth, A.J., Dumanski, J. (1993). FESLM: An international framework for evaluating sustainable land management. A discussion paper. World Soil Resources Report 73. Food & Agriculture Organization, Rome, Italy, 74 pp.
 • United Nations (1992). The Rio Declaration on Environment and Development. http://www.un-documents.net/a21-14.htm [01.03.2018].
 • USAID (2016). Country Profile Property Rights and Resource Governance: Ukraine, https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/10/USAID_Land_Tenure_Ukraine_Profile-1.pdf [01.03.2018].
 • Дмитренко, Д.Г. (2011). Проблеми екологічного стану зрошуваних та осушених угідь України. Економіка АПК. № 9, С. 24-28.
 • Земельний кодекс України (1990). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1472324139214840 [01.03.2018].
 • Кривов, В.М. (2008). Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів. Київ. Урожай. 304 с.
 • Купінець, Л.Є., Жавнерчик, О.В. (2016). Екологічна безпека аграрного землекористування: теорія і механізми забезпечення. Одеса. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. 316 с.
 • Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям (1996). http://ukraine.uapravo.net/data/base56/ukr56908.htm [01.03.2018].
 • Новаковський, Л.Я., Олещенко, М.А. (2007). Соціально -економічні проблеми сучасного землекористування [монографія]. Київ. Урожай. 276 с.
 • Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. http: http://land.gov.ua/ [01.03.2018].
 • Про земельну реформу : Закон України (1990). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/563-12/ed20050922 [01.03.2018].
 • Про землеустрій : Закон України (2003). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15/conv [01.03.2018].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-84da042e-77d1-4c20-8d7b-ef490b47a906
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.