PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1/IV |
Tytuł artykułu

Charakterystyka siedliskowa zespołu Inuletum ensifoliae w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk "Kalina-Lisiniec" na Wyżynie Miechowskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Alliance in the area of Kalina-Lisiniec speciality protected habitats in the Miechowska Upland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wyżyna Małopolska, z korzystnymi warunkami geomorfologicznoglebowymi i klimatycznymi, jest miejscem gdzie zbiorowiska roślinności kserotermicznej występują dość licznie. Naturalne zagrożenia na jakie narażone są te zbiorowiska powodują, że w zdecydowanej większości są one objęte różnymi formami ochrony przyrody. Flora naczyniowa zespołu Inuletum ensifoliae w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Kalina-Lisiniec charakteryzując się dużą bioróżnorodnością, unikatowym charakterem i występowaniem gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem, pełni ważną rolę w środowisku przyrodniczym Wyżyny Miechowskiej. Siedlisko, które porasta zespół Inuletum ensifoliae to głównie gliny piaszczyste i utwory pyłowe. Są to gleby umiarkowanie ubogie (mezotroficzne), w przeważającej większości zasadowe, suche bądź mieszczące się w przedziale między suchymi a świeżymi. Warunki siedliskowe charakteryzują się pełnym bądź umiarkowanym nasłonecznieniem.
EN
The Malopolska Upland, with its beneficial geo-morphological, soil and climatic conditions is a place where xerothermic plant communities are quite numerous. Natural hazards to which these communities are exposed cause that in a vast majority they have been covered by various forms of protection. Vascular flora of Inuletum ensifoliae alliance in the Kalina-Lisiniec Special Habitat Protection Area, which reveals a considerable biodiversity, unique character and occurrence of protected and endangered species, plays a crucial role in the natural environment of the Miechowska Upland. The habitat covered by Inuletum ensifoliae alliance are mainly sandy loamsand silt deposits. These are usually moderately poor (mesotrophic) soils, in vast majority alkaline, dry or ranging from dry to alkaline. Habitat conditions are characterized by a full or moderate insolation.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.113-128,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 31-120 Kraków
autor
 • Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 31-120 Kraków
Bibliografia
 • Braun-Blanquet J. (1964). Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde.Wyd. 3. Springer Vel., Wien – New York,.
 • Kostuch R., Misztal A. (2005). Warunki siedliskowe sprzyjające tworzeniu się zbiorowisk roślinności kserotermicznej na odłogowanych gruntach ornych. Infrastr. Ekol. Ter.Wiejs. nr 1.
 • Kostuch R. (2006). Pochodzenie i wędrówki roślin kserotermicznych rosnących w Polsce. Zesz. Nauk. AR w Krakowie ser. Inżynieria Środowiska z. 27.
 • Kostuch R., Misztal A. (2006). Występowanie roślinności kserotermicznej na Wyżynie Małopolskiej. Infrastr. Ekol. Ter. Wiejs. nr 3/1.
 • Medwecka-Kornaś A. i Kornaś J. (1972). Zespoły stepów i suchych muraw. Szata Roślinna Polski. t. 1.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2002). Flowering plants and pteridophytes of Poland: a checklist. Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.
 • Topwasz K., Trzcińska-Tacik H. (1997). Rzadkie gatunki roślin naczyniowych województwa krakowskiego. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. nr 4.
 • Topwasz K., Kotańska M. (2004). Zróżnicowanie szaty roślinnej na tle warunków siedliskowych i gospodarki człowieka na Płaskowyżu Proszowickim. Problemy Ekologii Krajobrazu. nr 13.
 • Trąba Cz. (2006). Różnorodność florystyczna muraw kserotermicznych w zależności od niektórych czynników ekologicznych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie ser. Inżynieria Środowiska z. 27.
 • Trąba Cz. (2007). Najpiękniejsze murawy kserotermiczne okolić Zamościa. Aura. nr. 4.
 • Urban D. (2006). Zbiorowiska kserotermiczne obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Ciemięgi”. Zesz. Nauk. AR w Krakowie ser. Inżynieria Środowiska z. 27.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różańska W., Szeląg W., Wołek J., Korzeniak U. (2002). Ecological indicator values of vascular plant of Poland. Biodiversity of Poland 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.
 • Zarzycki K., Mirek Z. (2006). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-84d71254-61bf-46a7-87a8-4e20bbb827a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.