PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 6 |
Tytuł artykułu

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów narzędziem wspomagającym rozwój spółdzielni mleczarskich Spomlek

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Costs accounting of resources and processes consumption as an instrument supporting the development of the dairy co-operative Spomlek
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była analiza i ocena funkcjonowania zasobowo-procesowego rachunku kosztów wdrażanego od 2010 roku w spółdzielni mleczarskiej Spomlek. Wprowadzony rachunek kosztów cechuje się przejrzystością i koncentracją na najważniejszych elementach, tj. zasobach, działaniach i obiektach kosztowych (produkty i klienci). Szczególnie ważnym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu wdrożenia nowego systemu, była możliwość odniesienia danych kosztowych do fizycznych wielkości, którymi zarządzają menadżerowie. Świadomość kosztową udało się zwiększyć wśród pracowników firmy przez przekrojową analizę kosztów działań i zasobów – od momentu pozyskania surowca aż do sprzedaży gotowych wyrobów. Oznacza to odwzorowanie ścieżki przepływu produktu i wycenę wartości dodanej na różnych etapach życia produktu. Przeprowadzona analiza zasobowo-procesowego rachunku kosztów w SM Spomlek potwierdziła, że jest to istotne narzędzie służące do jej rozwoju.
EN
The aim of the work was an analysis and an evaluation of Resource and Process Consumption Accounting which have been initiated from 2010 in dairy co-operative Spomlek. Introduced account of charges is characterized by transparency and concentration on the most important elements i.e. resources, actions and cost objects (products and customers). The particularly important factor which contributed to success of initiating of the new system was the possibility of reference of cost data to physical sizes administered by managers. The cost-awareness was increased among employees by the cross sectional analysis of action costs and resources - from the moment of gaining raw material until the sales of ready products. It means a mapping of flow path of product and an appraisement of value added on different stages of life of the product. Carried out analysis of resource and process consumption accounting in SM Spomlek confirms that it is an essential tool to servants of development.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
6
Opis fizyczny
s.69-76,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z Radzynia Podlaskiego, Dział Controllingu, ul.Gen.F.Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski
 • Katedra Bankowości i Finansów, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al.Racławickie 14, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Brodziński M.G. 2014: Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej. Geneza – rozwój – przyszłość, Wydawnictwo Frel, Warszawa, 133.
 • Chmielewska M. 2008a: Przydatność rachunku kosztów w opinii zarządzających spółdzielniami mleczarskimi, Zag. Ekon. Roln., nr 1(314), 128.
 • Chmielewska M. 2008b: Zakres i narzędzia pozyskiwania informacji o kosztach w opinii zarządzających spółdzielniami mleczarskimi, Zesz. Nauk. SGGW, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 64, 123.
 • Januszewski A. 2010: Koncepcja rozwoju komputerowo wspomaganego systemu kalkulacji kosztów dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 152.
 • Jaworska E. 2010: Pomiar dokonań a zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 169.
 • Kaplan R.S., Anderson S.R. 2008: Rachunek kosztów działań sterowany czasem, PWN, Warszawa, 19-21.
 • Kapusta F. 2011: Konsolidacja mleczarstwa pilną potrzebą, Przegląd mleczarski, 4/2011, 44.
 • Komorowska D. 2006: Koncentracja produkcji mleka w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 61/2006, 160.
 • Leszczyński Z. 2012: Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk, 15-16.
 • Nowak E. 2005: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa, 108.
 • Piechota R. 2005: Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa, 7-8.
 • Pietrzak M. 2006: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny, Wyd. SGGW, Warszawa, 155.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2007. 2008: GUS, Warszawa, 376.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa 2013. 2014: GUS, Warszawa, 314.
 • Rybicka K. 2011: Wykorzystanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunek kosztów i pomiar dokonań, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 434.
 • Rynek mleka. Stan i perspektywy, nr 46/2014, red. Seremak-Bulge, IERiGŻ, Warszawa, 22-23.
 • Rynek mleka. Stan i perspektywy, nr 30/2006, red. Seremak-Bulge, IERiGŻ, Warszawa, 19.
 • Seremak-Bulge J. 2013: Restrukturyzacja produkcji mleka. „Przegląd mleczarski” 9/2013, 40.
 • Szajner P. 2011: Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego w kontekście wyników handlu zagranicznego, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 11(26)/2011, 159.
 • Szczubełek G. 2011: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w Polsce, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń, 119.
 • Zieliński T.M. 2013: Zasobowo-procesowy rachunek kosztów – więcej niż ABC, Controlling, Wiedza i Narzędzia Praktyczne, nr 28.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-84be6141-a583-4364-b75b-98b49e69b8d7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.