PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ pola magnetycznego I wody uzdatnianej magnetycznie na wybrane cechy morfologiczne I skład chemiczny siewek słonecznika (Hellanthus annuus L.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of magnetic field and magnetically treated water on some morphological features and chemical composition of seedlings of sunflower (Hellanthus annuus L.)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono badania wpływu zmiennego pola magnetycznego, wody uzdatnianej magnetycznie oraz połączenia obu tych czynników na masy, wysokość, zawartość Ca i K oraz wszystkich składników mineralnych siewek słonecznika dla ich początkowej fazy wzrostu trwającej 5 dni. Stymulacja magnetyczna nasion odbywała się na stanowisku badawczym dla pola magnetycznego o indukcji 30 mT, o częstości 50 Hz w czasie 15 s i 30 s. Uzdatnianie magnetyczne wody przeprowadzono na stanowisku pomiarowym, gdzie przepływała ona przez teflonową rurkę umieszczoną pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu prądu stałego o indukcji 150 mT. Wodę przepuszczano pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu 3 razy. Badania przeprowadzono w wazonach wypełnionych ziemią ogrodową, w klimatyzowanej hali wegetacyjnej bez dostępu światła dziennego, stosując jako oświetlenie światło fluorescencyjne i pobierając próbki co pięć dni w okresie 15-dniowym. Uzyskano pozytywny wpływ na masy końcowe i rozmiary roślin dla praktycznie wszystkich czynników stymulujących. Nie zaobserwowano istotnego wpływu czynników stymulujących na zawartość składników mineralnych oraz potasu i wapnia w siewkach.
EN
Studies have been conducted on the influence of a variable magnetic field, magnetically treated water and a combination of both of these factors on the final mass of seedlings, height of sunflower plants, contents of potassium and calcium as well as other nutrients in the initial phase of growth. Magnetic stimulation of seeds took place at a research magnetic field system, at induction of 30 mT, frequency of 50 Hz and durations of 15 s and 30 s. Water flowed 3 times through a teflon tube placed between direct current electromagnet pole pieces at induction of 150 mT at the measurement post. Investigations were carried out in pots filled with humus soil, in an air–conditioned greenhouse hall with no access to daylight, using fluorescent light as illumination. The samples of seedlings were taken every 5 days. A positive impact was achieved on the final mass of sunflower plants for the sam-ple in the 5-day initial phase of plant growth. No impact of the stimulation factors on the contents of potassium and calcium and other nutrients in seedlings were observed.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.621-630,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Fizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
Bibliografia
 • Amiri M.C., Dadkhah A.A., 2006. On reduction in the surface tension of water due to magnetic treatment. Colloids and Surfaces A: Physicochemistry Engineering Aspects, 278, 252-255.
 • Biryukov A.S., Gavrikov V.F, Nikiforova L.O., Shcheglov V.A., 2005. New physical methods of disinfection of water. Journal of Russian Laser Research, Vol. 26, No. 1, 13-25.
 • Cho Y.I., Lee S.H., 2005. Reduction in the surface tension of water due to physical water treatment for fouling control in heat exchangers. International Communications in Heat and Mass Transfer, 32, 1-9.
 • Ciupak A., Gładyszewska B., Pietruszewski S., 2006. Wpływ stymulacji laserowej i temperatury na proces kiełkowania nasion gryki odmiany Kora. Fragmenta Agronomica, 1, 23-35.
 • Coey J.M.D., Cass S., 2000. Magnetic water treatment. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 209, 71-74.
 • Fathi A., Mohamed T., Claude G., Maurin G., Mohamed B. A., 2006. Effect of a magnetic water treatment on homogeneous and heterogeneous precipitation of calcium carbonate. Water Research, 40, 1941-1950.
 • Gabrielli C., Jaouhari R., Maurin G., Keddam M., 2001. Magnetic water treatment for scale preven-tion. Water Research, 35, No. 13, 3249- 3259.
 • Galland P., Pazur A. 2005., Magnetoreception in plants. J. Plant. Res., 118, 371–389.
 • Goldsworthy A., Whitney H., Morris E., 1999. Biological effects of physically conditioned water. Water Research, Vol. 33, No. 7, 1618 -1626.
 • Kopcewicz J., Lewak S. 2002., Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kordas L., 2002. The effect of magnetic field on growth, development and the yield of spring wheat. Polish Journal of Environmental Studies, 11(5), 527-530.
 • Kornarzyński K., Łacek R. 2006., Wpływ pola magnetycznego i elektrycznego na kiełkowanie nasion wybranych roślin kwiatowych. Inżynieria Rolnicza, 5 (80), 305-312.
 • Kornarzyński K., Pietruszewski S., Podleśny J., 2006. Próba oszacowania wpływu namagnesowanej wody na kiełkowanie nasion roślin uprawnych. W: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze. AR Lublin, 131-133.
 • Kornarzyński K., Pietruszewski S., Segit Z., Szwed-Urbaś K. Łacek R., 2004. Wstępne badania wpływu zmiennego pola magnetycznego na szybkość wzrostu kiełków pszenicy. Acta Agrophysica, 3(3), 521-528.
 • Morejon L.P., Castro Palacio J.C., Velazquez Abad L., Govea A.P., 2007. Stimulation of Pinus Tropicalis M. seeds by magnetically treated water. International Agrophysics, 21, 173-177.
 • Newman J. R., Watson R. C., 1999. Preliminary observations on the control of algal growth by magnetic treatment of water. Hydrobiologia, 415, 319-322.
 • Olchowik G., Gawda H., 2002. Influence of microwave radiation on germination capacity of flax seeds. Acta Agrophysica, 62, 63-68.
 • Piacentini M. P., Fraternale D., Piatti E., Ricci D., Vetrano F., Dacha M., Accorsi A., 2001. Senescence delay and change of antioxidant enzyme levels in Cucumis sati_us L. etiolated seedlings by ELF magnetic fields. Plant Science, 161, 45-53.
 • Pietruszewski S., 1999. Magnetyczna biostymulacja materiału siewnego pszenicy jarej. Rozprawy Naukowe (220), Akademia Rolnicza, Lublin.
 • Pietruszewski S., 2000. Wpływ pola magnetycznego na plony buraka cukrowego odmian Kalwia i Polko. Inżynieria Rolnicza, 5, 207-214.
 • Pietruszewski S., Kornarzyński K., Łopucki M., 2007. Woda magnetyczna, jej niektóre właściwości fizyczne i zastosowanie. Przegląd Telekomunikacyjny LXXX, 8-9, 675-682.
 • Pietruszewski S., Kornarzyński K., Prokop M., 2002. Kiełkowanie nasion kapusty białej w stałym polu magnetycznym. Acta Agrophysica, 62, 75-82.
 • Podleśny J., 2002. Effect of laser irradiation on the biochemical changes in seeds and the accumula-tion of dry matter in the faba bean. International Agrophysics,16, 209-213.
 • Podleśny J., Podleśna A., 2004. Wpływ traktowania nasion polem magnetycznym na wzrost, rozwój i dynamikę gromadzenia masy bobiku (Vicia faba minor). Acta Agrophysica, 4(3), 787-801.
 • Presman A.S., 1971. Pola elektromagnetyczne a żywa przyroda. Warszawa PWN.
 • Prokop M., Kornarzyński K., Pietruszewski S., 2001. Wstępne badania wpływu biostymulacji zmiennym polem magnetycznym na kiełkowanie nasion cebuli. Inżynieria Rolnicza, 2 (22), 323-327.
 • Prokop M., Pietruszewski S., Kornarzyński K., 2002a. Wstępne badania wpływu zmiennych pól magnetycznych i elektrycznych na kiełkowanie, plony oraz cechy mechaniczne korzeni rzodkiewki i rzodkwi. Acta Agrophysica, 62, 83-93.
 • Prokop M., Pietruszewski S., Kornarzyński K., 2002b. Ocena biostymulacji zmiennym polem magnetycznym nasion cebuli odmiany Sochaczewska. Acta Agrophysica, 62, 95-102.
 • Rochalska M., 2002. Pole magnetyczne jako środek poprawy wigoru nasion. Acta Agrophysica, 62, 103-111.
 • Rokhinson E., Gak E., Klygina L., 1994. Agricultural magnetic treated seeds and water. International Agrophysics, 8, 305-310.
 • Rybiński W., Pietruszewski S., Kornarzyński K., 2002. Ocena oddziaływania pola magnetycznego i traktowania chemomutagenem na zmienność cech jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.). Acta Agrophysica, 62, 135-145.
 • Rybiński W., Pietruszewski S., Kornarzyński K., 2004. Analiza wpływu pola magnetycznego i promieni gamma na zmienność elementów plonowania jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L). Acta Agrophysica, 3(3), 579-591.
 • Strasak L., Vetterl V., Smarda J., 2002. Effects of low–frequency magnetic fields on bacteria Escherichia coli. Bioelectrochemistry, 55, 161-164.
 • Vasilevski G., 2003. Perspectives of the application of biophysical methods in sustainable agriculture. Bulgarian Journal of Plant Physiology, Special Issue, 179-186.
 • Yi-Ping Chena, Ming Yuea, Xun-Ling Wanga., 2005. Influence of He-Ne laser irradiation on seeds ther-modynamic parameters and seedlings growth of Isatis indogotica. Plant Science, 168, 601-606.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-84a5b051-f225-4079-ab5c-76d2df96c59b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.