PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 522 |
Tytuł artykułu

Reakcja soczewicy jadalnej (Lens culinaris MEDIK.) na inokulację nasion Rhizobium leguminosarum

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Reaction of the edible lentil (Lens culinaris MEDIK.) to seed innoculation with Rhizobium leguminosarum
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenia polowe przeprowadzono na glebie kompleksu żytniego dobrego (lata 2000-2002) i pszennego dobrego (lata 1999-2001). Celem badań było prześledzenie reakcji polskich odmian soczewicy jadalnej Anita i Tina na szczepienie nasion bakteriami Rhizobium leguminosarum. Zabieg inokulacji istotnie różnicował cechy morfologiczne (liczbę strąków ogółem i wykształconych, strąków z 1 nasieniem) oraz plon nasion roślin uprawianych na glebie kompleksu pszennego dobrego. Na glebie kompleksu żytniego dobrego zależności tej nie stwierdzono. Nasiona badanych odmian soczewicy charakteryzowały się zbliżoną zawartością składników pokarmowych, a zabieg inokulacji nie miał wpływu na ich skład chemiczny.
EN
Field experiments were carried out on good rye soil complex in years 2000-2002 as well as on good wheat soil within 1999-2001. The aim of the research was to observe the reaction of Polish edible lentil cultivars Anita and Tina to inoculation of their seeds with Rhizobium leguminosarum. The procedure significantly diversified their morphological features, (total number of pods, fully developed pods including pods with one seed) as well as the seed yield of crops grown on good wheat soil complex. Such direct influence was not observed on good rye soil complex. Seeds of the tested lentil cultivars were characterized by similar nutrient contents whereas no influence of the inoculation on their chemical composition was observed.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
522
Opis fizyczny
s.333-340,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Produkcji Roślinnej Uniwersytet Rzeszowski ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601, Rzeszów
 • Katedra Produkcji Roślinnej Uniwersytet Rzeszowski ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601, Rzeszów
 • Katedra Produkcji Roślinnej Uniwersytet Rzeszowski ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601, Rzeszów
autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej Uniwersytet Rzeszowski ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601, Rzeszów
Bibliografia
 • BOBRECKA-JAMRO D., SZPUNAR-KROK E. 1998. Plonowanie oraz skład chemiczny krajowych i zagranicznych form soczewicy jadalnej (Lens culinaris MEDIC.). Mat. konf „Strączkowe rośliny białkowe. III. Soczewica i lędźwian”. AR w Lublinie, 4 XII 1998: 20-24.
 • DZIAMBA SZ., SOCHAJ J. 1993. Zmienność plonowania i elementów struktury plonu soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.). Roczn. Nauk Rol. Ser. A 110(1-2): 103-109.
 • DZIAMBA SZ. LINIEWICZ K. 1997. Próba oceny wpływu wybranych elementów meteorologicznych na plonowanie odmian soczewicy jadalnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 333-336.
 • DZIAMBA SZ. CEBULA M., BOJARSKA U. 1997. Ocena plonowania i elementów struktury plonu odmian i populacji soczewicy jadalnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 337-342.
 • GŁOWACKA M. 1990. Możliwości zwiększania symbiotycznego wiązania azotu. Post. Mikrobiol. XXIX 1-2: 17-28.
 • KONOPIŃSKI M., KĘSIK T. 1998. Plonowanie soczewicy jadalnej uprawianej na glebie lessowej w warunkach zróżnicowanej przedsiewnej uprawy roli. Mat. konf. „Strączkowe rośliny białkowe. III. Soczewica i lędźwian”. AR w Lublinie, 4 XII 1998: 25-30.
 • OSTROWSKA D. 1999. Plonowanie i zmienność cech ilościowych i jakościowych soczewicy w zależności od gęstości siewu, rozstawy rzędów i szczepienia bakteryjnego. Mat. konf „Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych”. SGGW, Warszawa, 1-2 VI 1999: 301-305.
 • PIRÓG H., KOGUT B. 1998. Soczewica jadalna, jej wartość i możliwości uprawy w Polsce Południowo-Wschodniej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 330(54): 365-375.
 • PN-76/R64814. Oznaczanie zawartości włókna surowego.
 • ZAWIEJA J., WACŁAWOWICZ R. 1999. Wpływ zmiennego uwilgotnienia gleby i zróżnicowanego nawożenia azotem i fosforem na wzrost i plonowanie soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medik.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 468: 265-273.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8454da27-9dfe-4090-aa66-09378af7d25b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.