PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 49 |
Tytuł artykułu

Zmiany mikrobiocenotyczne powstałe w ryzosferze wierzby energetycznej pod wpływem stosowania osadów ściekowych jako nawozu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Microbiocenotical changes originated in energetic willow ryzosphere under influence use of sewage sludge as fertilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Three combinations of sludge originating from two purification plants (5 and 10 tons of sewage sludge per hectare), two Swedish (Gudrun and Tora) and two Polish (marked as A and B) willow cultivars were used in the experiment. The aim of detailed microbial tests was to evaluate the influence of the sewage sludge on changes in microflora composition in rhizosphere of selected willow cultivars. Three-year results revealed that only 10 t/ha of sewage sludge rate caused significant increase of population of microorganisms active in carbon, nitrogen and phosphorus transformations. The decrease of fungi and actinomycetes, as well as the increase of bacteria, vegetative and sporulating forms, proteolytic and cellulolytic bacteria populations, and activity of ammonification, nitrification and denitrification processes were recorded. The influ­ence of sewage sludge in willow cultivar on composition of rhizosphere microflora was found. Some bacteria as well as some fungi disappear, instead other appear especially toxin-producing fungi.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
49
Opis fizyczny
s. 55-74,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Mikrobiologii, Akademia Rolnicza, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Mikrobiologii, Akademia Rolnicza, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Mikrobiologii, Akademia Rolnicza, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Mikrobiologii, Akademia Rolnicza, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Bibliografia
 • Alexander M. 1975. Ekologia mikroorganizmów. PWN, Warszawa.
 • Badura L., Piotrowska-Seget Z. 2000. Heavy metals in the environment and their impast on soil microorganisms. Chem. i Inż. Ekol. 7, 11: 1135-1142.
 • Barabasz W. 1991. Mikrobiologiczne przemiany azotu glebowego. 1. Biogeochemia azotu glebowego. Post. Mikrobiol. 30, 4: 395-410.
 • Barabasz W. 1992. Mikrobiologiczne przemiany azotu glebowego. II. Biotransformacja azotu glebowe­go. Post. Mikrobiol. 31, 1: 3-32.
 • Barabasz W., Vořišek К. 2002. Bioróżnorodność mikroorganizmów w środowiskach glebowych. W. Ba­rabasz (red.), AR, Kraków: 23-34.
 • Baran S., Flis-Bujak M., Turski R., Żukowska G. 1993. Przemiany substancji organicznej w glebie lekkiej użyźnianej osadem ściekowym. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 409: 59-64.
 • Ciechanowicz W. 2000. Technologie energii ery informatycznej cywilizacji. Aura 11: 14-15.
 • Ciechanowicz W. 2001. Bioenergia a energia jądrowa. Monografia. Wyd. Wyższej Szkoły Informa­tyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa.
 • Deportes I., Benoit-Guyod J.L., Zmirou D. 1995. Hazard to man and environment posed by the use of urban waste compost; a review. Sci. Total Environm. 172, 2-3: 197-222.
 • Dubas J.W. 2003. Uprawa wierzby i co dalej? Aeroenergetyka 3, 555: 8-11.
 • Dubas J.W., Grzybek A., Kotowski W., Tomczyk A. 2004. Wierzba energetyczna — uprawa i tech­nologie przetwarzania. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom.
 • Dzienia S. 1998. Zasady gospodarowania na terenach czasowo wyłączonych z produkcji rolnej. Bibliotheca Agronomica 5: 13-24.
 • Faber A. 2001. Emisja gazów cieplarnianych oraz retencjonowanie węgla przez rolnictwo. Fragm. Agronom. 4 (72): 102-117.
 • Firestone Hu S., Chapin M.K. 1999. Soil microbial feedbacks to atmospheric C02 enrichment. Trends Ecol. Evol. 14, 11: 433-437.
 • Frouz J., Novakova A., Jones H. 2002. The potential effect of high atmospheric C02 on soil fungi-invertebrate interactions. Global Change Biology 8: 339-344.
 • Gołębiowska J., Pędziwilk Z. 1984. C02 release as an index of biological activity of cultivated soil. Acta Microbiol. Pol. 33, 3/4: 249-256.
 • Gradziuk P. 1999. Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. Roczniki Naukowe SERiA, 1, 3: 233-238.
 • Gradziuk P., Grzybek A., Kowalczyk K., Kościk B. 2003. Biopaliwa. „Wieś Jutra", Warszawa.
 • Gruner E., Cichos С. 1996. Metale ciężkie a mikroorganizmy. Aura 11: 22-25.
 • GUS, Ochrona środowiska, Warszawa 2003.
 • Hall J.M., Paterson E., Killham K. 1997. The effect of elevated C02 concentration and soil ph on the relationship between plant growth and rhizosphere denitrification potential. Global Change Bio­logy 4: 209-216.
 • Hryńczuk В., Weber R. 2004. Wpływ sposobu uprawy roli na intensywność przemian mikrobiologicz­nych w glebie I plonowanie roślin. Annales UMCS, Sec. E, 59, 2: 639-648.
 • Hungate B.A., Dijksta P., Johnson D.W., Hinkle C.R., Drake B.G. 1999. Elevated C02 increases nitrogen fixation and decreases soil nitrogen mineralization in Florida scrub oak. Global Change Biol. 5: 781-789.
 • Hughes M.N., Poole R.K. 1989. Metals and micro-organisms. Chapman & Hall, London, New York.
 • Jelinowska A. 1998. Nowe surowce odnawialne szansa dla rolnictwa Polski. Fragm. Agron. 1: 96-99.
 • Johnson D.W., Hungate B.A., Dijkstra P., Hymus G„ Drake В. 2001. Effect of elevated carbon dio­xide on soil in Florida Scrub Oak ecosystem. Journal of Environmental Quality 30: 501-507.
 • Jungermann K., Thauer R.K., Decker K. 1968. The synthesis of one-carbon units from C02 in Clo­stridium kluyveri. European J. Biochem. 3: 351-359.
 • Klamer M., Roberts M.S., Levine L.H., Drake B.G., Garland J.L. 2002. Influence of elevated C02 on the fungal community in a Coastal Scrub Oak Forest soil investigated with terminal-restriction fragment length polymorphism analysis. Appl. Environ. Microbiol. 68, 9: 4370-4376.
 • Kościk В., Gradziuk P., Grzybek A. 2003. Rośliny energetyczne. Materiały Szkoleniowe, Semina­rium Krasnobród, 29-30.09.2003. Wyd. AR, Lublin.
 • Lewandowski W.M. 2001. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa.
 • Lynch J.M., Poole N.J. 1979. Microbial ecology — a conceptual approche. Academic Press, New York-London-Toronto.
 • Nalborczyk E. 1996. Nowe rośliny uprawne i perspektywy ich wykorzystania, [w:] Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialne źródła energii, E. Nalborczyk (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 5-20.
 • Ney R. 1994. Energia odnawialna. Nauka 3: 43-66.
 • Pisman T.I., Somova L.A., Pechurkin N.S. 2002. Mathematical model of the interaction of compo­nents in a plant rhizospheric microorganisms systems at the higher level of carbon dioxide in at­mosphere. Biofizika 47, 5: 920-925.
 • Schortemeyer M., Dijkstra P., Johnson D.W., Drake B.G. 2000. Effect of elevated atmospheric C02 concentration on С and N pools and rhizo-sphere processes in a Florida scrub oak community. Global Change Biol. 6: 383-391.
 • Siuta J., Wasiak G. 1987. Zasady gospodarowania odpadami bytowymi w środowisku przyrodniczym. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Smyk B. 1984. Mikroorganizmy a produktywność biologiczna gleb. Studia Ośrodka Dok. Fizjograf. PAN, 12: 49-95.
 • Smyk B. 1995. Organizmy glebowe, [w:] Gleboznawstwo, B. Dobrzański, S. Zawadzki (red.), PWRiL, wyd. III, Warszawa: 242-281.
 • Szczukowski S., Tworkowski J. 2001. Produktywność oraz wartość energetyczna biomasy wierzb krzewiastych Salix sp. na różnych typach gleb w pradolinie Wisły. Post. Nauk Rol. 2: 29-35.
 • Szczukowski S., Tworkowski J. 2003. Produkcja wieloletnich roślin energetycznych w regionie Warmii i Mazur — stan obecny i perspektywy. Post. Nauk Rol. 3: 75-84.
 • Torsvik V., Goksoyr F., Daae F.L. 1990. High diversity in DNA of soil bacteria. Appl. Environm. Microbiol. 56: 782-787.
 • Trevors J.T., van Elsas J.D. 1995. Nucleic acid in the environment: Methods and applications. Springer-Verlag, Heidelberg.
 • Tunlid A., White D.C. 1991. Biochemical analysis of biomass, community structure, nutritionas status and metabolic activity of the microbial communities in soil. Soil Biochemistry 7, J-M. Bollag, G. Stotzky (red.), Marcel Dekker Inc., New York: 229-262.
 • Tymiński J. 1997. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku. IBMER, War­szawa.
 • Vose J.M., Elliott K.J., Johnson D.W., Walker R.F., Johnson M.G., Tingey D.T. 1995. Effect of ele­vated C02 and N fertilization on soil respiration (Pinus ponderosa) in open-top chambers. Can. J. For. Res. 25: 1243-1251.
 • Żegadlo M. 1999. Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. PŚ, Kielce.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-84128ebb-04b6-446d-b745-136ebde6fd76
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.