PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 46 | 2 |
Tytuł artykułu

Using the River Habitat Survey method in forecasting effects of river restoration

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Prognozowanie efektów renaturyzacji rzeki z wykorzystaniem metody River Habitat Survey
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Research presents usability of the River Habitat Survey (RHS) evaluation method in forecasting effects of the Zielawa River restoration, performed in selected section between 18 + 960 km and 19 + 460 km. The EU so-called Water Framework Directive signalizes necessity of achieving a good ecological status of European rivers in the immediate future. Accordingly, river restoration is the main tool for already technically regulated rivers’ quality upgrading. Present research contains a collation of four proposed restoration works variants and the ecological evaluation of chosen river reach before and after initiating restoration works in accordance to various variants, using the RHS method. The conclusion is fact, that in dependence of established variant it is possible to receive improvement of ecological class from present Class V to Class IV (variants 1 and 2) or Class III (variants 3 and 4).
PL
W pracy przestawiono możliwość wykorzystania metody River Habitat Survey (RHS) do oceny przewidywanych efektów renaturyzacji rzeki Zielawy na odcinku między km 18 + 960 a km 19 + 460. Tak zwana Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada konieczność osiągnięcia w najbliższym czasie przez rzeki europejskie dobrego stanu ekologicznego. Renaturyzacja rzek jest głównym narzędziem poprawy jakości rzek, uregulowanych według wymagań technicznych. W artykule przedstawiono propozycję renaturyzacji odcinka rzeki Zielawy według czterech wariantów robót oraz dokonano oceny, wykorzystując metodę RHS, wpływu tych prac na poprawę obecnego stanu hydromorfologicznego rzeki. Stwierdzono, że w zależności od przyjętego wariantu robót poprawa stanu odcinka rzeki jest możliwa z obecnej V klasy do IV klasy (warianty 1 i 2) lub III klasy (warianty 3 i 4).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
46
Numer
2
Opis fizyczny
p.125-138,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Hydraulic Engineering, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Hydraulic Engineering, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • ARMITAGE P.D., PARDO I. 1995: Impact assessment of regulation at the reach level using macro invertebrate information from mesohab-itats. Regulated River: Research and Management 10: 147-158.
 • BARAN M. 2012: Ocena stanu hydromorfolog-icznego małych rzek nizinnych według metody Ilnickiego. [The evaluation of hydromor-phological status of small lowland rivers by Ilnicki's method]. Praca inżynierska, WBiIŚ SGGW, Warszawa [Engl. summ.].
 • CZARNECKA H. 2005: Atlas podziału hydrograficznego Polski. [Hydrographic Atlas of Poland]. IMGW, Warszawa [In Polish].
 • GIEŁCZEWSKI M. 2011: Ocena stanu hydro-morfologicznego rzek na przykładzie metody RHS. [The evaluation of hydromorphological status of rivers on example RHS method]. Materiały dydaktyczne, WBiIŚ SGGW, Warszawa [In Polish].
 • ILNICKI P., GOŁDYN R., MURAT-BŁAŻE-JEWSKA S., SOSZKA H., GÓRECKI K., GRZYBOWSKI M., KRZEMIŃSKA A., LEWANDOWSKI P., SKOCKI K., SOJKA M., MARCINKIEWICZ M. 2009: Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromor-fologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Etap II. [The elaboration of monitoring and classification methods of hydromorphological quality assesment of river and lake water bodies in accordance with Water Framework Directive. Stage II]. GEPOL, Poznań [in Polish].
 • JUSIK S., SZOSZKIEWICZ K. 2010: Możliwości wykorzystania system River Habitat Survey (RHS) na potrzeby wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. [Possibilities of use of the River Habitat Survey to the needs of Water Framework Directive in Poland]. Acta Sci. Pol., Form. Circ. 9 (3): 23-34 [Engl. summ.].
 • KEMP J.L., HARPER D.M., CROSA G.A. 2000: The habitat-scale ecohydraulics of rivers. Ecological Engineering 6: 17-29.
 • PN-EN 14614:2008P: Jakość wody - Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzek. [Water quality - guidelines for hydromorphological quality assesment of riverbed]. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa [in Polish].
 • POPEK Z., WASILEWICZ M. 2004: Porównanie charakterystyk morfologicznych odcinków koryta naturalnego i uregulowanego na przykładzie rzeki Wkry. [Comparison of morphological characteristics of natural and regulated river reaches based on example of the Wkra River]. Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 30: 128-137 [Engl. summ.].
 • SAWA K., POPEK Z. 2011: Analysis of the connection between hydromorphological conditions and biocenic diversity on the example of the Zwoleńka River. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Land Reclam. 43 (2): 173-184.
 • SZOSZKIEWICZ K., ZGOŁA T., JUSIK S., HRYC-JUSIK B., DAWSON F., RAVEN P. 2008: Hydromorfologiczna ocean wód płynących. Podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski. [Hydromorphological quality assesment of rivers. Manual of using the River Habitat Survey system in Polish conditions]. Edition III. Centre for Ecology and Hydrology, Poznań - Warrington [in Polish].
 • WALKER J., DIAMOND M., NAURA M. 2002: The Development of Physical Habitat Objectives. Aquat. Conserv. Mar. Freshw. Ecosyst. 12: 381-390.
 • Water Framework Directive 2000/60/WE (RDW) of 23 October 2000.
 • ŻELAZO J. 2006: Renaturyzacja rzek i dolin. [River and valley restoration]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4/1: 11-31 [Engl. summ.].
 • ŻELAZO J., POPEK Z. 2002: Podstawy renatu-ryzacji rzek. [Principle of river restoration]. Wyd. SGGW, Warszawa [In Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-83f33362-f7d4-438e-a7dd-02678bc5d82f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.