PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/II |
Tytuł artykułu

Ocena możliwości kształtowania nowego układu działek w procesie scalenia gruntów z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych na przykładzie powiatu dąbrowskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The evaluate the possibility of shaping the new plot configuration in the land consolidation process using the analysis of aerial photographs for example the Dabrowski county
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Identyfikacja obszarów, na których parametry określające strukturę przestrzenną gruntów są korzystne z punktu widzenia celowości realizacji prac scaleniowych, stanowi istotny element procesu wyznaczania obiektów kwalifikujących się do przeprowadzenia tego typu działań. Wykorzystanie we wspomnianym procesie tylko danych z operatu ewidencji gruntów i budynków może być jednak źródłem błędów w identyfikacji obszarów, na których możliwe jest uzyskanie istotnych efektów scalenia gruntów, ponieważ w dużej mierze zależą one od układu przestrzennego wsi oraz występujących utrudnień terenowych. Elementy te nie są najczęściej możliwe do identyfikacji na podstawie analizy wspomnianych zbiorów danych. Prezentowany artykuł przedstawia propozycję nowego podejścia do oceny zapotrzebowania na prace scaleniowe na obszarach wiejskich. Zaproponowano uzupełnienie grupy najczęściej wykorzystywanych do tego celu wskaźników obliczanych na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów, wskaźnikiem niemierzalnym, określającym natężenie zjawisk negatywnie wpływających na możliwość swobodnego kształtowania nowego układu działek oraz uzyskania zadawalających efektów w wyniku przeprowadzenia prac scaleniowych. Proponuje się wykonanie takiej analizy na podstawie aktualnych zdjęć lotniczych rozpatrywanego terenu. W prezentowanym artykule dokonano wyznaczenia wartości proponowanego wskaźnika dla obszaru jednego z intensywnie użytkowanego rolniczo powiatu województwa małopolskiego jakim jest powiat dąbrowski.
EN
Identification of the areas on which the spatial structure parameters are beneficial from the point of view of the desirability of implementing the land consolidation work, constitutes an essential element of object determining process which qualifies for this type of activities. The use in the mentioned process data from the documentation of land registration only, can be a source of mistakes in the areas identification on which it is possible to get the satisfactory effect of land consolidation, because largely its depends on village spatial structure and terrain handicap. This elements aren’t most possible to identification based on mentioned data set. This article presents the proposal a new approach to the evaluation of the land consolidation requirement on rural areas. It suggests to supplement mostly for this purpose used indicator calculated based on data from the documentation of land registration by the immeasurable indicator defined the intensity of the phenomenon which negatively influences on the possibility of shaping the new plot configuration and getting the satisfactory effect of land consolidation. It is proposed to make this kind of analysis based on current aerial photographs of tested areas. This article presents the results of the values determination of proposed indicator for one of the most agriculturally used district in Małopolska Province which is Dąbrowski District.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.107-117,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-149 Kraków
  • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Gawroński, K. (2005) Wstępna ocena gmin województwa małopolskiego w aspekcie potrzeb realizacji prac scaleniowych i wymiennych. Infrastruktura i Ekologia obszarów wiejskich 3/2005
  • Program wsparcia rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki tradycyjne, w tym sadownictwa, warzywnictwa, pszczelarstwa i owoców miękkich. (2010) Załącznik nr 1 do uchwały nr 1388/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 listopada 2010. Kraków.
  • Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-83aae1c0-8917-4239-a4b2-98ea6a1e0d38
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.