PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 2 |

Tytuł artykułu

Analysis of the correlation between socio-economic development and land prices – a study of the Zagnansk municipality.

Autorzy

Warianty tytułu

PL
Analiza zależności pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a cenami nieruchomości gruntowych - studium gminy Zagnańsk

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the present work was to assess the functioning of the integrated treatment process of surface water in the Water Treatment Plant (ZUW) in Jarosław between 2008–2015. The application of factor analysis made it possible to reduce the number of random variables down to the set described by four principal components, including two variables related to the bacteriological quality of water. It was observed that the removal of the component bacteria in 2011–2015 (after the modernization of the Water Treatment Plant), during the filtration and disinfection process, was 100% effective. Microfiltration membranes with a nominal pore size of 0.1 μm proved effective in removing both protozoa and pathogenic bacteria from the captured water. The use of the microfiltration technique in the coagulation-integrated system has increased the effectiveness of the conventional disinfection of surface water
PL
Celem pracy była ocena funkcjonowania zintegrowanego procesu uzdatniania wody powierzchniowej w ZUW Jarosław w latach 2008-2015. Wykorzystanie analizy czynnikowej pozwoliło na zredukowanie liczby zmiennych losowych do zbioru opisywanego przez cztery główne czynniki, w tym dwa związane z jakością bakteriologiczną wody. Zaobserwowano, że usuwanie bakterii wskaźnikowych w latach 2011–2015 (po modernizacji ZUW) w procesie filtracji i dezynfekcji przebiegało ze stuprocentową efektywnością. Membrany mikrofiltracyjne o nominalnej średnicy porów 0,1 µm okazały się skuteczne pod względem usunięcia z ujmowanej wody zarówno pierwotniaków, jak i komórek bakterii chorobotwórczych. Zastosowanie techniki mikrofiltracji w układzie zintegrowanym z koagulacją zwiększyło efektywność dotychczas stosowanego konwencjonalnego procesu dezynfekcji wody powierzchniowej.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

2

Opis fizyczny

p.87-94,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Land Management and Landscape Architecture, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow, Balicka 253c, 30-149 Krakow
autor
 • Department of Land Management and Landscape Architecture, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow, Balicka 253c, 30-149 Krakow
autor
 • Department of Land Management and Landscape Architecture, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow, Balicka 253c, 30-149 Krakow

Bibliografia

 • Alum, A., Absar, I, Asaad, H., Rubino, J.R., Jaz, M.K. (2014). Impact of Environmental Conditions on the Survival of Cryptosporidium and Giardia on Environmental Surfaces Hindawi Publishing Corporation, Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases, Volume 2014, 0-7, http://dx.doi.org/10.1155/2014/210385
 • Atwill, E.R., Partyka, M.L., Bond, R.F., Li, X., Xiao, C., Karle, B. (2012). Introduction to Waterborne Pathogens in Agricultural Watersheds. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service. Nutrient Management Technical Note No. 9.
 • Bedla, D., Król, K. (2014). Wpływ użytkowania zlewni na jakość wód stawu wiejskiego na przykładzie zbiornika Zelków. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 13(4), 25–33.
 • Bergel, T., Kudlik, K. (2011). Fizyczno-chemiczna i bakteriologiczna skuteczność filtrów DynaSand w zakładzie oczyszczania wody zaopatrującym Nowy Sącz. Ochrona Środowiska 4/2011, s. 57–61.
 • Biłozor, S. (2015). Uzdatnianie wody w procesach membranowych. Magazyn Instalatora, Woda i Kanalizacja. http://www.instalator.pl/2015/10/uzdatnianie-wody-w-procesach-membranowych/ [dostęp: 05.01.2018].
 • Bitton, G. (2010). Wastewater Microbiology, 4th ed.; Wiley -Blackwell: Hoboken, NJ, USA.
 • Bodzek, M. (2013). Przegląd możliwości wykorzystania technik membranowych w usuwaniu mikroorganizmów i zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego. Inżynieria i Ochrona Środowiska 16.
 • Budzińska, K., Berleć, K., Traczykowski, A., Pawlak, P. (2007). Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych ze ścieków z zastosowaniem drenażu rozsączającego. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska/Politechnika Koszalińska, 623–633.
 • Chrobot, P. (2015). Potencjał technologii membramowych w branzy wod-kan. Wodociągi – Kanalizacja, 10, http://e-czytelnia.abrys.pl/wodociagi-kanalizacja/2015-10-879/raport-wod-kan-10370/potencjal-technologii-membranowych-w-branzy-wod-kan-20677 [dostęp: 05.01.2018].
 • Environment Agency (2010). The Microbiology of Drinking Water. Part 14 - Methods for the isolation, identification and enumeration of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts, http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Research/Part_14-oct20-234.pdf
 • Indicators…2004. Indicators for Waterborne Pathogens Committee on Indicators for Waterborne Pathogens, National Research Council 2004 http://www.nap.edu/catalog/11010.html [dostęp: 05.01.2018].
 • Jakość wód…2012. Jakość wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie podkarpackim wg badań wykonanych w latach 2007–2011, https://wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/opracowania/ jakosc_wod/JAKOSC_WOD_ZAOPATRZENIE_W_WODE_2007-2011.pdf
 • Kowal, A.L., Świderska-Bróż, M. (2007). Oczyszczanie wody. PWN , Warszawa.
 • Makowska, M., Krauze, J. (2017). Filtration or separation – comparative cost analysis for underground water treatment system. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16(4), 155-166. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.155
 • Matuszewska, R., Szczotko, M., Giziński, R., Krogulska, B. (2013). Ocena skuteczności procesów oczyszczania wód powierzchniowych ujmowanych w województwie podkarpackim na podstawie występowania pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium i Giardia oraz klostridiów redukujących siarczyny. Ochrona Środowiska, 35(3), 49–52.
 • Morrison, D.F. (1990). Wielowymiarowa analiza statystyczna. PWN, Warszawa.
 • Ottoson, J., Hansen, A., Westrell, T., Johansen, K., Norder, H, Stenström, T.A. (2006). Removal of noro- and enteroviruses, Giardia cysts, Cryptosporidium oocysts, and fecal indicators at four secondary wastewater treatment plants in Sweden. Water Environ. Res. 78, 828–834.
 • Pall Hollow Fiber…2018. http://www.pall.fr/pdfs/mapped/WP-1d_Hollow_Fiber_Data.pdf [dostęp: 05.01.2018].
 • Pawełek, J., Bergel, T. (2009). Ocena jakości wody do spożycia dostarczanej przez wodociągi wybranego powiatu województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia. Terenów Wiejskich, PAN Kraków, 9(29), 165-172.
 • Payment, P., Locas, A. (2011). Pathogens in Water: Value and Limits of Correlation with Microbial Indicators, 49(1), Ground Water, 4–11, doi: 10.1111/j.1745-6584.2010.00710.x
 • Peng, X., Murphy, T., Holden, N.M. (2008). Evaluation of the effect of temperature on the die-off rate for Cryptosporidium parvum oocysts in water, soils, and feces. Appl. Environ. Microbiol. 74(23), 7101–7107, doi: 10.1128/AEM.01442-08
 • Percival, S.L, Marylynn, V., Yates, D., Williams, R., Chalmers, N., Gray. (2014). Microbiology of Waterborne Diseases: Microbiological Aspects and Risks. Second edition, Academic Press, London, 2014, 1–696
 • Polnik, K. (2017). Analiza nowego rozwiązania w technologii uzdatniania wody na przykładzie ZUW Jarosław. Praca magisterska pod kierunkiem dr inż. Ewy Wąsik, UR w Krakowie, Kraków (manuskrypt).
 • Prognoza…2014, Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Strategicznego Błękitny San, https://www.podkarpackie.pl/attachments/article/3218/ [dostęp: 05.01.2018].
 • Program…2012. Program ochrony środowiska dla Miasta Jarosławia – aktualizacja. bip.jaroslaw.um.gov.pl/bip_download.php?id=22781
 • PWiK Jarosław…2009. http://bip105.lo.pl/?cid=187 [dostęp: 05.01.2018].
 • Rak, J.R. (2016). Rozważania na temat bezpieczeństwa wodnego i bezpiecznej wody, GWiTS 2016/4, DOI:10.15199/17.2016.4.6
 • Rozporządzenie…, 2015. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. (Dz.U. 2015 poz. 1989).
 • Satora, S. (2005). Wykorzystanie wód rzeki San dla potrzeb miasta Jarosław. II Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San” Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu, Dynów, 189–209.
 • Satora, S., Chmielowski, K., Milijanovic, E. (2009). Wykorzystanie wód rzeki San do zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych wybranych aglomeracji miejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (06).
 • StatSoft…2018. Internetowy Podręcznik Statystyki PL. Kraków http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html [dostęp: 05.01.2018].
 • Szkaradkiewicz, A. (2008). Antybiotykoterapia w ciężkich zakażeniach wewnątrzbrzusznych. Zakażenia, Tom: T. 8 nr 6, 21-25.
 • Wąsik, E., Chmielowski, K., Operacz, A. (2017). PCA jako narzędzie eksploracji danych charakteryzujących pracę komór nitryfikacji oczyszczalni ścieków w Trepczy. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 16(1), 209–222.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-838be2f7-08b2-429c-9414-d82cec139faa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.