PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/II |
Tytuł artykułu

Poszukiwanie wskaźników pojemności przestrzennej terenów wiejskich leżących w granicach Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" w gminie Milicz

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Search of spatial capacity indicators in rural areas located within boundaries of Natural Landscape Park "Dolina Baryczy" on the example of the municipality of Milicz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dynamiczny rozwój niektórych obszarów wiejskich wywołuje konieczność poszukiwania narzędzi jego „regulacji". Istniejące narzędzia planistyczne i strategiczne należałoby uzupełnić o wskaźniki pojemności przestrzennej. Celem wyznaczenia tych wskaźników ma być zapewnienie niepogarszania stanu środowiska terenów wiejskich, a na obszarach przyrodniczo cennych szczególnie stanu środowiska przyrodniczego. Mają być one pomocne w realizacji idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Możliwość prawidłowego wyznaczenia wskaźników jest uwarunkowana wieloletnim, systematycznym i kompleksowym gromadzeniem danych w celu śledzenia zmian, badania zależności pomiędzy wskaźnikami i wyszukiwania występujących prawidłowości. Określenie wskaźników na podstawie analizy jedynie ogólnodostępnych danych statystycznych nie jest w pełni możliwe. Obszar badań stanowi gmina Milicz, której 79,3% powierzchni zajmuje Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy".
EN
Dynamic development of some rural areas creates the necessity to look for tools of its “regulation”. Existing planning and strategic tools should be complemented with spatial capacity indicators. The goal of establishing those indicators is assurance of non-deterioration of rural environment conditions, and in the areas of natural value the state of natural environment. They may be helpful in implementation of the idea of sustainable development in rural areas. The possibility of adequate indices assignment depends on long-term systematic and complex data collection in order to follow changes, examine dependencies between indices and find existing regularities. Designation of indices on the basis of analysis of widely available statistic data in not entirely possible. The area of research is the municipality of Milicz where 79,3% of the total area comprises the Natural Landscape Park “Dolina Baryczy”.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.49-62,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Bibliografia
  • Kistowski M., Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw. Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe,Gdańsk –Poznań. 2003, 392 ss.
  • Marsz A.A., Metoda obliczenia pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na Niżu, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, PTPN, T.12, z.3, Poznań 1972.
  • Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Pod red. Ziobrowskiego Z. i Pijanowskiego J. M., Instytut RozwojuMiast, Kraków 2008, 178 ss.
  • Opracowanie kryteriów chłonności ekologicznej dla potrzeb planowania przestrzennego. Raport końcowy. Kierownik pracy Fogel P., Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej, Warszawa 2006, 140 ss.
  • Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 -2006 i 2007 -2013 dla Gminy Milicz. www.milicz.pl [dostęp lipiec 2011].
  • Ptaszycka –Jackowska D., Baranowska –Janota M., Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1998, 187 ss.
  • Spychała A., Funkcja turystyczna Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, 178 ss.
  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Milicz. www.milicz.pl [dostęp styczeń 2012].
  • Zmiany sytuacji społecznej na Dolnym Śląsku w latach 1998 -2002. Pod redakcją Z. Pisza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, 438 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-83459e56-c91b-4b9e-9fff-759fab9563a8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.