PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 04 | 1 |
Tytuł artykułu

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu wschodniej Polski z dysfunkcjami narządu słuchu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Environmental determinants of physical development of children and adolescents with dysfunctions of the hearing organ originating from eastern Poland
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Przedstawione poniżej badania dotyczą uwarunkowań rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu słuchu zamieszkałych na terenach wschodniej Polski. W opracowaniu zwrócono uwagę na uwarunkowania środowiska społecznego związane z wykształceniem rodziców jak również z warunkami socjalnobytowymi osób uczestniczących w badaniach. Badania miały charakter diagnostyczny, a metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, w którym zastosowano technikę obserwacji bezpośredniej uczestniczącej na podstawie opracowanego kwestionariusza ankiety i kwestionariusza wywiadu, zaś diagnozę rozwoju fizycznego dokonano na podstawie pomiarów antropometrycznych. Z uwagi na rozległy charakter badań w prezentowanej pracy zwrócono jedynie uwagę na wysokość i masę ciała oraz obwód klatki piersiowej. Badania prowadzone były za zgodą Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy AWF w Katowicach (uchwała nr 3/2006 z dn. 27.04.2006)
EN
The study reported in this manuscript focuses on determinants of the physical development of children and adolescents with dysfunctions of the hearing organ living in the eastern Poland. It puts special emphasis on determinants of the social environment linked with the educational status of parents as well as with social and living standards of the respondents. The study was diagnostic in character and the research method applied was a diagnostic survey. The survey was conducted using a technique of direct observation of the participants based on the elaborated interview questionnaire, whereas physical development of the respondents was diagnosed based on anthropometric measurements. Owing to extensiveness of the study, in this manuscript consideration was only given to three anthropometric measurements, namely: body mass, body height and chest circumference. The study was approved by the Bioethical Commission for Scientific Research, at the Academy of Physical Education in Katowice (Resolution No. 3/2006 of the 27th of April 2006).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
04
Numer
1
Opis fizyczny
s.68-83,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
Bibliografia
 • 1. Bielicki T. (1989), Nierówności społeczne w Polsce w oczach antropologa. Nauka Polska, nr 1.
 • 2. Bielicki T., Szczotka H., Górny Z., Charzewski J. (1981), Rozwarstwienie społeczne współczesnej ludności Polski. Analiza wysokości ciała poborowych urodzonych w 1975 r. Przegląd Antropologiczny, nr 47, z. 2.
 • 3. Bielicki T., Szklarska A., Kozieł S., Welon Z. (2003), Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19-letnich mężczyzn. Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław, nr 23.
 • 4. Bielicki T., Szklarska A., Welon Z., Brajczewski C. (1997), Nierówności społeczne w Polsce. Antropologiczne badania poborowych w trzydziestoleciu (1965-1995). Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław, nr 16.
 • 5. Bieńkowska-Robak K. (1999), Udział rodziny w terapii dziecka z wadą słuchu prowadzonej metodą audytywno – werbalną. W: Zabłocki K. J. (red.), Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • 6. Bouchard C., Shephard R. J. (1994), Physical activity, fitness, and health: the model and key concepts. In: Bouchard C., Shephard R. J., Stephens T. (eds.), Physical activity, fitness, and health. Eds.. Campaign, I11: Human Kinetics Publishers.
 • 7. Charzewski J. (1984), Społeczne uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci warszawskich. Studia i Monografie. AWF, Warszawa.
 • 8. Charzewski J., Bielicki T. (1990), Uwarunkowanie społeczne ludności Warszawy. Analiza wysokości i tempa dojrzewania chłopców 13-14 letnich. Wychowanie Fizyczne i Sport, nr 1.
 • 9. Charzewski J., Lewandowska J., Piechaczek H., Syta A., Łukaszewska L. (2003), Kontrasty społeczne rozwoju somatycznego i aktywności fizycznej dzieci 13-14 letnich. Studia i Monografie, AWF Warszawa, nr 97.
 • 10. Chodkowska M. (1994), Człowiek niepełnosprawny problemy autorealizacji. UMCS, Lublin.
 • 11. Drozdowski Z. (1979), Antropologia sportowa. AWF Poznań.
 • 12. Dziedzic J. (1967), Sprawność fizyczna dzieci głuchych. Kultura Fizyczna, nr 8.
 • 13. Dziedzic J., Ritzke L. (1979), Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla głuchych i niedosłyszących.
 • 14. Gołąb S. (1993), Biologiczne i społeczne uwarunkowania zmienności przebiegu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z Nowej Huty. Monografia AWF, Kraków, nr 53.
 • 15. Kaczmarek M. (1995), Wpływ warunków życia na wzrastanie i rozwój człowieka. Seria Antropologia. UAM, Poznań, nr 20.
 • 16. Kaliszewska–Drozdowska M. D., Strzałko J., Kiprono Arap Mitei R. (1991), Czynnik matczyny a urodzeniowa masa ciała. W: Pionek J. (red.), Pojęcie cechy w naukach biologicznych.. Seria Antropologia. UAM, Poznań, nr 17.
 • 17. Kołodziej H., Kozieł S. (1998), Charakterystyka społeczna i antropologiczna 13-15 letnich chłopców i dziewcząt z Wrocławia i okolic. W: Społeczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków. Pierwsze Warsztaty Antropologiczne. AWF, Warszawa.
 • 18. Łaska–Mierzejewska T., Olszewska E. (2003), Antropologiczna ocena zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce w okresie 1967-2001. Badania dziewcząt, Studia i Monografie. AWF, Warszawa, nr 95.
 • 19. Malina R. M., Bouchard C. (1991), Growth, Maturation, and Physical Activity. Human Kinetics. Champaign.
 • 20. Malinowski A. (1987), Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka. IWZZ, Warszawa.
 • 21. Malinowski A., Pezacka M., Stolarczyk H. (1993), Rozwój biologiczny dzieci i młodzieży szkolnej Włocławka – standardy, warunki bytowe i uwarunkowania środowiskowe. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Anthropologica, 1.
 • 22. Molicka M. (1996), Nagrody i kary w wychowaniu dziecka głębiej i lekko upośledzonego. Szkoła Specjalna, nr 3.
 • 23. Nowicki G. (2004), Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w rodzinach wiejskich. KRSW, Bydgoszcz.
 • 24. Orkwiszewska A. (1999), Dziecko niepełnosprawne na wsi. W: Zabłocki K. J. (red.), Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • 25. Osiński W. (1994), Motoryczność człowieka – jej struktura, zmienność i uwarunkowania. Monografie AWF, Poznań, nr 310.
 • 26. Osiński W. (2003), Antropomotoryka. AWF, Poznań
 • 27. Pilch T. (1995), Zasady badań pedagogicznych. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 • 28. Przewęda R., Dobosz J. (2003), Kondycja fizyczna Polskiej młodzieży. Studia i Monografie. AWF, Warszawa, nr 98.
 • 29. Radzka C. (1998), Społeczne uwarunkowania rozwoju fizycznego, aktywności fizycznej oraz sposobu żywienia uczniów szkół warszawskich w wieku 12,5-15,5 lat. AWF, Warszawa. Dysertacja doktorska
 • 30. Ryguła I. (2001), Narzędzia analizy systemowej treningu sportowego. AWF, Katowice. Wydanie 2.
 • 31. Skrocki Z. (1967), Cechy somatyczne i sprawnościowe głuchych. Kultura Fizyczna, nr 12.
 • 32. Szopa J. (1992), Genetic and environmental conditioning of children between the ages of seven and fourteen: results of logitudinal family research. Academy of Physical Education in Cracov, Kraków.
 • 33. Waliszko A., Jedlińska W., Kotlarz K., Palus D., Skawińska T., Szmyd A., Szedzińska A. (1980), Stan rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1977- 78. Zakład Antropologii PAN, Wrocław.
 • 34. Welon Z., Charzewski J., Przewęda R. (1997), Kondycja biologiczna poborowych z różnych warstw społecznych w 1995 roku. Wychowanie Fizyczne i Sport, nr 1-2.
 • 35. Wilczewski A. (1985), Ocena poziomu rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży województwa bialskopodlaskiego. AWF, Warszawa.
 • 36. Wolański N. (1983), Rozwój biologiczny człowieka. PWN, Warszawa.
 • 37. Żółtek A., Grin S. (1995), Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci wiejskich. Analiza porównawcza (komunikat z badań). W: Problemy edukacji dziecka wiejskiego. Red. H. Radochoński, A. Horbowski. WSP Rzeszów.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-830d318a-8976-49ba-8a21-8b555c63536a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.