PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 2 |
Tytuł artykułu

Fundamenty palowe, obliczenia z zastosowaniem zasad Eurokodu 7 i doświadczeń krajowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Pile foundations, calculations according to Eurocode 7 rules and local experiences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zagadnienie obliczania fundamentów palowych jest w Eurokodzie 7 przedstawione w sposób ogólny. Określono jedynie główne zasady wykonywania obliczeń oraz podano wymagania, jak`im powinny odpowiadać. Założenie takie jest uzasadnione, ale stanowi utrudnienie w praktycznym zastosowaniu inżynierskim. Projektanci są obligowani do samodzielnego poszukiwania odpowiednich i wiarygodnych metod obliczeniowych, które są rozproszone w licznych opracowaniach. Dotyczy to zarówno metod obliczania statycznego fundamentów palowych, określania nośności pali, jak i prognozowania osiadań pali pojedynczych oraz w grupie. W artykule omówiono powyższe zagadnienia oraz przedstawiono kilka propozycji metod i podejść obliczeniowych z wykorzystaniem aktualnych wyników badań oraz wieloletnich doświadczeń krajowych.
EN
Eurocode 7 presents the problem of pile foundation design in a very general way. Only the main principles and requirements are specified. Such a concept is justified, however it is an impediment to practical engineering applications. Designers are obliged to independently search for suitable and reliable calculation methods, which are often scattered in numerous literature sources. This concerns to static calculation methods, piles bearing capacity determination and the settlement prediction for a single pile or a group of piles. The paper discusses these issues and presents some suggestions of methods and computational approaches using the current results of studies and long-term national experiences.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
2
Opis fizyczny
s.3-22,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, ul.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
autor
 • Politechnika Gdańska, Gdańsk
Bibliografia
 • Bustamante, M., Gianeselli, L. (1983). Określenie nośności pala pojedynczego na podstawie badań in situ. Archiwum Hydrotechniki, XXX, 1, 89-112.
 • DIN 1054:2003. Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau. (Subsoil - verification of the safety of earthworks and foundation).
 • Dyka, I. (2001). Analiza i metoda obliczeń osiadania grupy pali. Praca doktorska. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Gwizdała, K. (1996). Analiza osiadań pali przy wykorzystaniu funkcji transformacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej 532, Budownictwo Wodne XLI, Gdańsk.
 • Gwizdała, K. (2011). Fundamenty palowe. Tom 1. Technologie i obliczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gwizdała, K. (2013). Fundamenty palowe. Tom 2. Badania i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gwizdała, K., Dyka, I. (2002). Estimation of settlements of piles in group. Proceedings of the 9th Conference on Piling and Deep Foundations, Nice, 3/4/5 June 2002, 257-262.
 • Gwizdała, K., Kęsik, P. (2015a). Pile group settlement, methods, examples of calculations referred to measurement results carried out in field tests. Proceedings of XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Edinburgh, 3, 1091-1096.
 • Gwizdała, K., Kęsik, P. (2015b). Osiadanie grupy pali w odniesieniu do współczesnych metod obliczeniowych. Konferencja Naukowa KILiW PAN i PZITB, Krynica, 227-234.
 • Gwizdała, K., Stęczniewski, M. (2004). Obliczanie nośności i osiadań pali Vibro na podstawie sondowania sondą statyczną. Inżynieria i Budownictwo, 6.
 • Gwizdała, K., Stęczniewski, M. (2006). Obliczanie nośności i osiadań pali wierconych wielkośrednicowych na podstawie sondowania sondą statyczną. Inżynieria i Budownictwo, 6, 331-333.
 • Gwizdała, K., Stęczniewski, M. (2007). Determination of the bearing capacity of pile foundations based on CPT test results. Studia Geotechnica et Mechanica, 29 (1-2), 55-67.
 • Gwizdała, K., Więcławski, P. (2015). Nośność graniczna oraz interpretacje metod bezpośrednich dla pali przemieszczeniowych. Konferencja Naukowa KILiW PAN i PZITB, Krynica, 237-244.
 • Kosecki, M. (1988). Komentarz do normy PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. Szczecin 1985.
 • Kosecki, M. (2006). Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania metodą uogólnioną i fundamentów płytowo-palowych metodą podłoża dwuparametrowego. PZITB Oddział Szczecin.
 • Krasiński, A. (2013a). Pale przemieszczeniowe wkręcane. Współpraca z niespoistym podłożem gruntowym. Monografie 134, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Krasiński, A. (2013b). Zasady projektowania pali przemieszczeniowych wkręcanych w gruntach niespoistych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 4, 278-286.
 • Krasiński, A. (2015). Propozycja alternatywnego podejścia do obliczania i projektowania fundamentów palowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 5, 703-709.
 • PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
 • PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 • PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 1: Zasady ogólne.
 • Sobala, D. (2012). Projektowanie pali według Eurokodu 7 - metody i przykłady praktycznego wykorzystania. Materiały Seminarium „Podłoże i fundamenty budowli drogowych", Autostrada Polska, Kielce, 81-92.
 • Sobala, D. (2014). Sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych - procedury i przykłady obliczeniowe według Eurokodu 7. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, XXXI, ^61 (1/14), 287-310.
 • Tejchman, A., Gwizdała, K., Swiniański, J., Krasiński, A., Dyka, I. (2001). Nośność i osiadanie fundamentów palowych. Monografia. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Van Impe, W.F. (1991). Developments in pile design. Proc. 4th Int. Conf. Piling and Deep Foundations, Stresa, Italy, 727-758.
 • Więcławski, P. (2015a). Prognozowanie pracy pali Vibro obciążonych osiowo z wykorzystaniem wyników sondowania CPT. Praca doktorska. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Więcławski, P. (2015b). Ocena współpracy pali Vibro z podłożem gruntowym na podstawie badań in-situ. Konferencja Naukowa KILiW PAN i PZITB, Krynica, 341-348.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-82993b6f-05ad-456f-81d3-26be0ad6b739
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.