PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 60 | 4 |
Tytuł artykułu

Setting of southern sweet-grass plantation with stem cuttings obtained by division of maternal plants

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zakładanie plantacji turówki leśnej z sadzonek pędowych uzyskanych przez podział roślin matecznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Southern sweet-grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.) is a perennial, wild growing tuft grass occurring in North-East Poland, Belarus and Finland. In Poland the species is under the partial legal protection. The raw material harvested from this plant are leaves rich in coumarins, mainly in coumarin responsible for specific sweet aroma of leaves. They are used mostly for the aromatization of alcohol and tobacco products. Due to high demand for the raw material and decrease in the natural resources of the species, it is advisable to introduce the plant into cultivation. In the presented study vegetative planting stock (1-, 2-, and 4-stem cuttings) were used to set the plantation of southern sweet-grass. The influence of the planting stock type on the mass of leaves and their quality in the first and second year of plant vegetation as well as the mass of seeds from two-year-old plants were investigated. The highest number of well rooted plants was obtained from 4-stem cuttings (74.07%) and the least – from 1-stem cuttings (47.53%). Both, on one- and two-year-old plantations the plants from 4-stem cuttings were characterized by the highest mass of leaves (7.73 and 24.65 g × plant-1, respectively). The plants were also characterized by the highest number of generative shoots (40.71 pcs. × plant-1) and mass of seeds (4.62 g × plant-1). The total contents of coumarins and phenolic acids did not depend on the type of planting stock. The contents of these compounds was higher in two-year-old plants than in one-year-old ones, whereas the content of flavonoids was higher in one-year-old plants.
PL
Turówka leśna (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.) jest wieloletnią, dziko rosnącą trawą kępkową występującą na terenie północno-wschodniej Polski, na Białorusi i w Finlandii. W Polsce jest to gatunek objęty częściową ochroną prawną. Częścią użytkową u tej rośliny są liście bogate w związki kumarynowe, a przede wszystkim w kumarynę, odpowiedzialną za słodki, specyficzny zapach surowca. Liście turówki leśnej wykorzystywane są głównie do aromatyzowania alkoholi i tytoniu. Ze względu na duże zapotrzebowanie na surowiec oraz na kurczące się zasoby naturalne tej rośliny celowe jest wprowadzenie jej do uprawy. W niniejszej pracy oceniono przydatność sadzonek wegetatywnych (jedno, dwu i czteropędowych) do zakładania plantacji turówki leśnej. Określono wpływ tych sadzonek na przyrost masy liści i ich jakość w pierwszym i drugim roku wegetacji roślin oraz masę nasion uzyskanych z roślin dwuletnich. Najwięcej ukorzenionych roślin uzyskano z sadzonek czteropędowych (74,07%), a najmniej z sadzonek jednopędowych (47,53%). Zarówno na plantacji jedno- jak i dwuletniej rośliny uzyskane z sadzonek czteropędowych wytworzyły najwyższą masę liści (odpowiednio: 7,73 i 24,65 g × roślina-1). Rośliny te charakteryzowały się także najwyższą liczbą pędów generatywnych (40,71 szt. × roślina-1) i najwyższą masą nasion (4,62 g × roślina-1). Ogólna zawartość kumaryn i kwasów polifenolowych nie zależała od użytego materiału sadzonkowego. Zawartość tych grup związków była wyższa u roślin dwuletnich niż jednorocznych, natomiast ogólna zawartość flawonoidów była wyższa u roślin jednorocznych.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
60
Numer
4
Opis fizyczny
p.9-21,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
 • Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
 • Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
 • Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Piękoś-Mirkowa H, Mirek Z. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Warszawa. Multico O.W., 2003:532-533.
 • 2. Ćwikliński E, Głowacki Z. Nowe stanowiska rzadkich gatunków w dolinie dolnego Bugu. Zesz Nauk Wyższ Szk Roln-Ped w Siedlcach, Ser Nauk Przyr 1990; 19:121-124.
 • 3. Podyma W, Bączek K, Angielczyk M, Przybył JL, Węglarz Z. The influence of shading on the yield and quality of southern sweet-grass (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.) raw material. Herba Pol 2010; 56(4):14-19.
 • 4. Przybył JL, Paczesna E, Angielczyk M, Bączek K, Podyma W, Geszprych A, Węglarz Z. Intraspecific variability of southern sweet-grass (Hierochloë australis (Roem. & Schult.) wild growing in Poland. Acta Hort 2011; 925:89-95.
 • 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. RP z dn. 20 stycznia 2012 r., poz. 81.
 • 6. Zarzycki K., Mirek Z. Red list of plants and fungi in Poland. Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków 2006:212.
 • 7. Mizianty M. Grasses – group of plants which achieved evolutional success. Wiad Bot 1995; 39(1/2):59-70.
 • 8. Falkowski M. Trawy uprawne i dziko rosnące. PWRiL. Warszawa 1974: 271-273.
 • 9. Pióro-Jabrucka E, Bączek K, Węglarz Z. Ocena parametrów kiełkowania nasion i początkowego wzrostu turówki leśnej (Hierochloë australis (Roem. & Schult.). In: Różnorodność Biologiczna Polski A Światowy Strategiczny Plan dla Różnorodności 2011-2020 – Nowe Wyzwania i Zadania dla Ogrodów Botanicznych oraz Banków Genów 2014:100.
 • 10. Węglarz Z, Geszprych A, Angielczyk M, Pawełczak A. Wstępne badania nad plonowaniem i wewnątrzgatunkową zmiennością chemiczną turówki leśnej (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.). Zesz Probl Post Nauk Roln 2004; 497:621-626.
 • 11. Bączek K, Węglarz Z, Przybył JL, Angielczyk M, Ejdys M. Functional characteristics of selected southern sweet-grass clones. In: International conference on Current Trends in Medicinal Plant Research 2012:85-86.
 • 12. Wierzchowska-Renke K, Stecka L. Oznaczenie zawartości kumaryn w żubrówce leśnej – Hierochloë australis /Schrad./ Roem. et Schult. Normae Herb 1976; 4:8-16.
 • 13. Farmakopea Polska VIII. Warszawa. PTF 2008.
 • 14. Wierzchowska-Renke K, Sulma T. Badanie ziela turówki (żubrówki) Herba Hierochloe. II. Zawartość kumaryny w zielu turówki wonnej – Hierochloë odorata Wahlb. i turówki leśnej – Hierochloë australis Roem et Schult. w okresie wegetacji. Acta Polon Pharm 1973; 30(3):317-323.
 • 15. Wierzchowska-Renke K. Wpływ nawożenia wybranymi pierwiastkami na sezonową zawartość kumaryny oraz niektórych makro- i mikroelementów w zielu Hierochloë australis. Ann Acad Med Gedan 1993; 23:27-35.
 • 16. Jasnowska J, Jasnowski M, Radomski J, Friedrich S, Kowalski WWA. Botanika. Szczecin. BRASIKA 2008; 432-434.
 • 17. Kohlmünzer S. Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa. PZWL, 1998; 207.
 • 18. Lake BG. Coumarin metabolism, toxicity and carcinogenicity: relevance for human risk assessment. Food Chem Toxicol 1999; 37(4):423-453.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8245dd09-a58b-498d-939e-9de12530f458
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.