PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 6 |
Tytuł artykułu

Strategiczne priorytety rozwoju obszarów wiejskich a zrównoważone wykorzystanie ich potencjału

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Strategic priorities for development of rural areas and sustainable exploitation of their potential
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest ocena skuteczności realizacji priorytetów rozwojowych zakładanych w regionalnych dokumentach strategicznych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Badania ograniczono do regionu Podkarpacia charakteryzującego się najniższym w kraju wskaźnikiem urbanizacji. Obszary wiejskie i rolnictwo były traktowane priorytetowo w regionalnych strategiach rozwoju od samego początku ich budowania tj. od końca lat 90. XX wieku. Powszechnie zakładano w nich istotne zmiany strukturalne, prowadzące do poprawy wykorzystania zasobów tych obszarów. Zakładane cele zostały w ograniczonym stopniu zrealizowane, przez co potencjał endogeniczny rolnictwa i obszarów wiejskich regionu jest ciągle niedostatecznie wykorzystywany w rozwoju społeczno-gospodarczym i nie przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności regionu. Świadczy o tym m.in. ciągle wysoka stopa bezrobocia występująca na obszarach wiejskich, duże rozdrobnienie gospodarstw i mała ich średnia powierzchnia, duże spadki w pogłowia zwierząt oraz słaby rozwój sektora MSP. W rzeczywistości oznacza to, że w ograniczonym stopniu realizowane są również priorytety związane z rozwojem zrównoważonym, co nie przyczynia się do poprawy spójności regionu.
EN
The aim of the paper was to assess the effectiveness of the implementation of development priorities adopted in the regional strategic documents for the development of agriculture and rural areas. The research was restricted to Podkarpacie, which is characterized by the lowest urbanization ratio in the country. Rural areas and agriculture have been prioritized in regional development strategies since they started to be formulated, i.e. since the late 90s of the last century. The strategies commonly assumed major structural changes, leading to improved utilization of resource associated with these areas. These objectives have been achieved to a limited extent, which resulted in the fact that the endogenous potential of agriculture and rural areas of the region is still being underutilized in the socio-economic development. This is evidenced by, among other things, still high unemployment rate in rural areas, high fragmentation of farms and their small average size, large declines in livestock and low growth in the SME sector. In fact, this means that the priorities for the sustainable development are also implemented to a limited extent.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
6
Opis fizyczny
s.221-227,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
Bibliografia
 • Gawlikowska-Hueckel Krystyna, 2014. Konkurencyjność na poziomie regionalnym. [W] Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki regionalnej, red. K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta, 17-28. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.
 • Miszczuk Andrzej. 2014. „Rozwój obszarów wiejskich w regionalnych dokumentach strategicznych 2014-2020 (na przykładzie województw lubelskiego i podkarpackiego)”. Studia KPZK PAN CLVI: 219-243.
 • SWP. 2013. Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. Samorząd Województwa Podkarpackiego http://umwp.podkarpackie.pl/attachments/article/2634/strategia-rozwoju-wojewodztwa-podkarpackie-2020.
 • Szlachta Jacek. 2013. „Europejskie Uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce – poziom województwa”. Studia KPZK PAN CLV: 24-40.
 • Ślusarz Grzegorz. 2007. „Strategie rozwoju obszarów wiejskich w woj. podkarpackim”. Biuletyn KPZK PAN 234: 189-207.
 • Ślusarz Grzegorz. 2015. „Koncepcja inteligentnej specjalizacji w rolnictwie i obszarach wiejskich. Dylematy i wyzwania”. Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 287-293.
 • Ślusarz Grzegorz, Marek Cierpiał-Wolan. 2014. „Przeobrażenia strukturalne w rolnictwie Podkarpacia w dekadzie członkostwa polski w UE”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361: 229-335.
 • Ślusarz Grzegorz, Ryszard Pukała. 2014. Strategie w rozwoju obszarów cennych przyrodniczo. [W] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, red. B. Grzebyk, A. Walenia, 40-52. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
 • ZWP. 2000. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006. Rzeszów: Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 • ZWP. 2006. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2006-2020. Rzeszów: Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8170d521-1b8f-499b-97dc-138d20f6594a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.