PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 357 |
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie gleb i plonowanie roślin przy uprawie tarasowej i beztarasowej na zboczach lessowych w Elizówce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Soil differentiation and the yield of crops in terrace and non-terrace cultivation on the loess slopes at Elizowka
RU
Differenciacija pochv i urozhajjnosti rastenijj pri terrasovojj i besterrasovojj obrabotke na lessovykh sklonakh v Ehlizuvke
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Soil differentiation and the yield of crops were studied in relation to the humidity dynamics of soil and erosive phenomena. The studies were carried out in two ribbon-like and two control fields of southern and northern exposure (fig. 1). Levelling - soil sections are presented in fig. 2 and 3 andi soil profiles in fig. 4. It was found that horizontal cultivation in the ribbon-like fields, 20 m wide, terraced the slopes and during 25 years decreased the fields inclination from 2 to 4% as compared with the original one. The soil in the terraces is more dif­ferentiated than that in the control fields cultivated parallelly to the area slope. The highest differences occur in the thickness of humus level and humus content (tab. 4). Comparing the average yield from the upper ribbon-like fields with that from the control fields, one can say, that the former gave better yields. However, comparing the lower ribbon-like fields with the control ones it was found that most of the plants produced better crops in the control fields (tab. 6 and 7). With the sufficient reserve of water in the soil (tab. 5) the southern slope gave higher yields than the northern slope. In ribbon-like fields weaker processes of water erosion were observed than those in the case of the control fields. Thus, despite the lack of a clear in­crease in the yield obtained from the ribbon-like fields, they should be propaga­ted because they tend to decrease erosion phenomena.
RU
Предметом исследований являлась дифференциация почв ę урожай­ности растений с учетом динамики влажности почвы и эрозионных явле­ний. Исследования велись на 2 ленточных и контрольных полях на лес­совых склонах с южной и северной экспозицией (рис. 1). Нивеляционно- -почвенные разрезы показано на рисунках 2 и 3, а почвенные профили - на рисунке 4.В результате исследований отмечено, что горизонтальная обработ­ка на ленточных полях шириной 20 м стеррасировала склоны и в пери­од 25 лет уменьшила наклон полей на 2-4% по сравнению с первичным наклоном. Почва на террасах показывает большую дифференциацию чем на контрольных полях, обрабатываемых параллельно наклону местности. Наибольшие разницы отмечаются в мощности гумусного горизонта и со­держании гумуса (таб. 4). Сравнивая средние урожаи, полученные на верхних ленточных и контрольных полях, можно отметить, что лучший урожай давали ленточ­ные поля. При сравнении же нижних ленточных и контрольных полей большинство растений давало лучший урожай на контрольных полях (таб 6 и 7). . При достаточном запасе влаги в почве (таб. 5) лучший урожай давал южный склон, а не северный. В сухие годы высшие урожаи получа­ли на северном склоне. На ленточных полях наблюдались меньшие про­цессы водной эрозии чем на контрольных, отсюда помимо отсутствия от­четливого повышения урожаев на ленточных полях следует их пропагировать из-за ослабления эрозионных явлений.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
357
Opis fizyczny
s.95-113,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • 1. Niewiadomski W., Skrodzki M.,: Efektywność uprawy wykonanej w poprzek i wzdłuż spadku. Zesz. Nauk. WSR Olsztyn, t. 24, nr 657, 1968.
 • 2. Niewiadomski W., Boreńska Ł.: Skuteczność tarasowania i kretowania stoku o wy­stawie południowej. Zesz. Nauk. WSR Olsztyn, t. 24, nr 658, 1968.
 • 3. Nowicki J.: Porównanie efektywności uprawy tarasowej, beztarasowej i trwałego zadarnienia stoku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 193, .1977.
 • 4. Orlik Т.: Niektóre problemy gospodarki rolniczej na erodowanych glebach nalessowych na przykładzie RZD Elizówka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 119, 1971
 • 5. Orlik Т., Czerwiński S.: Plonowanie niektórych roślin na zboczach przy dwóch kierunkach uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 292, 1985.
 • 6. Ziemnicki S.: Wstępne badania nad erozją lessów Lubelszczyzny. Ann. UMCS,sect. E, vol. VI, 5, 1951.
 • 7. Ziemnicki S.: Melioracje przeciwerozyjne w Sławinie, Werbkowicach i Nowosiół­kach. Bibliot. Wiad. IMUZ, nr 22, 1967.
 • 8. Ziemnicki S.: Projekt przeciwerozyjnego układu pól w Zdanowie. Post. Nauk Rol. z. 8, 1957.
 • 9. Ziemnicki S.: Ochrona gleby przed erozją wodną w Elizówce. Ann. UMCS. sect. E, t. 15, 1960.
 • 10. Ziołecka A., Kuźdowicz M., Kielanowski J.: Tabele składu chemicznego i wartoś­ci pokarmowej pasz krajowych, PWN, 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-815bc0aa-fd1a-4743-8a94-6b9370571bf3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.